جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حوض زیره

کوه یخاب | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حوض زیره

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٥٣

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض زیره (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای حوض زیره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حوض زیره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض زیره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

اُرد بزرگ
شباهنگام برای خانواده و نزدیكانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض زیره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض زیره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض زیره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حوض زیره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض زیره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حوض زیره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:٢٠١٢:٤٠:٤٨١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:١١٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٩:٠٣١٢:٤٠:٣٣١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٠١٢٣:٥٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٠:١٩١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٦:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٠:٠٥١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٥:١٧١٢:٣٩:٥٢١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٥:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٤:٠٣١٢:٣٩:٣٩١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٥:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٢:٥٠١٢:٣٩:٢٦١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:١١٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٩:١٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٤:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٩:٠٢١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٤:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٨:٥١١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٤١٢٣:٥٣:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٨:٤٠١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٣٢٢٣:٥٣:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٢٢٢٣:٥٣:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٨:١٩١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٢:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:٤١١٢:٣٨:١٠١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٨:٠١١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٢:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٢:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٧:٤٤١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥١:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:١٨٢٣:٥١:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٠:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٧:١٨١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٠٠٢٣:٥٠:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٧:١٣١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٠:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٠:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٧:٠٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٧:٠١١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٦:٥٨١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:١٣٢٣:٤٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤١:٤٧١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٢:٠٤٢٣:٤٩:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٥٤٢٣:٤٩:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٠:٠٦١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض زیره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حوض زیره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض زیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض زیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حوض زیره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض زیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض زیره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض زیره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حوض زیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض زیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض زیره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض زیره روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض زیره روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حوض زیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض زیره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض زیره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض زیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض زیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض زیره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٧:٥٥١٢:٤٢:٢٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٠:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٨:٠٩١٢:٤٢:٣٧١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:٥٣٢٣:٥٠:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٨:٢٥١٢:٤٢:٥٠١٩:٥٧:١٣٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٠:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٢٨:٤٢١٢:٤٣:٠٣١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٨:١١٢٣:٥١:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٧٠٥:٢٩:٠٠١٢:٤٣:١٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٨:١٧٢٣:٥١:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢١٠٥:٢٩:١٩١٢:٤٣:٢٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:٢١٢٣:٥١:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٦٠٥:٢٩:٤٠١٢:٤٣:٤١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥١:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٣٠٥:٣٠:٠٢١٢:٤٣:٥٣١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٢٥٢٣:٥٢:١١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٣٠:٢٥١٢:٤٤:٠٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٢:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣٠:٤٩١٢:٤٤:١٧١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٨:٢١٢٣:٥٢:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٧٠٥:٣١:١٤١٢:٤٤:٢٩١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:١٧٢٣:٥٢:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٢٠٥:٣١:٤١١٢:٤٤:٤٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٨:١١٢٣:٥٣:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٣٢:٠٨١٢:٤٤:٥١١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٣:٣١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٣٢:٣٧١٢:٤٥:٠١١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٥٣٢٣:٥٣:٤٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٩٠٥:٣٣:٠٦١٢:٤٥:١٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٤:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤٥:٢٢١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٢٩٢٣:٥٤:١٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٤:٠٨١٢:٤٥:٣١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٧:١٤٢٣:٥٤:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٣٤:٤١١٢:٤٥:٤٠١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٥٧٢٣:٥٤:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٥:١٤١٢:٤٥:٤٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٣٩٢٣:٥٥:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٥:٤٨١٢:٤٥:٥٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٦:١٩٢٣:٥٥:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٦:٢٣١٢:٤٦:٠٦١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٥٧٢٣:٥٥:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٣٦:٥٩١٢:٤٦:١٣١٩:٥٥:١٠٢٠:١٥:٣٣٢٣:٥٥:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٧:٣٦١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٥:٠٨٢٣:٥٦:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٨:١٣١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٤٠٢٣:٥٦:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٨:٥١١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٤:١٢٢٣:٥٦:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٤١٢٣:٥٦:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٨٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٧:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٧:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٦:٥٢١٩:٥١:٥٤٢٠:١٢:٠٠٢٣:٥٧:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٤٠٥:٤٢:١٠١٢:٤٦:٥٦١٩:٥١:١٩٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٧:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٢:٥١١٢:٤٦:٥٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٤٤٢٣:٥٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض زیره روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض زیره روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض زیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض زیره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض زیره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض زیره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض زیره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض زیره

روستای حوض زیره بر روی نقشه

روستای حوض زیره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض زیره
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حوض زیره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حوض زیره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حوض زیره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض زیره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حوض زیره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض زیره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حوض زیره
زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض زیره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض زیره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حوض زیره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض زیره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حوض زیره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض زیره
جدول اوقات شرعی امروز فردا حوض زیره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو