جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حوض خواجه

شاسکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض خواجه

اذان صبح: ٠٣:٤٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٢١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٥٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض خواجه (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای حوض خواجه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حوض خواجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض خواجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
تفاوت زیادی است بین دو عمل: عملی كه لذتش می‌گذرد و نتیجه‌ی زشتش می‌ماند، و عملی كه زحمتش می‌رود و پاداش نیكویش می‌ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض خواجه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض خواجه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض خواجه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حوض خواجه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض خواجه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حوض خواجه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠١:١١١٢:٣٠:٤٧١٩:٠٠:٥٥١٩:١٩:٠٥٢٣:٤٧:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٩:٥٦١٢:٣٠:٣٢١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٥٣٢٣:٤٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٠:١٨١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٠:٠٤١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:٢٨٢٣:٤٦:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٢٩:٥١١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٦:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٩:٣٨١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٣:٥٢١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٥:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٩:١٣١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٤١٢٣:٤٥:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٩:٠١١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٤:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:١٧٢٣:٤٤:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٧:٠٦٢٣:٤٤:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٨:٢٨١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٨:١٨١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٣٢٣:٤٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٥:٥٦١٢:٢٨:٠٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤٣:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٧:٥٩١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٢:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٧:٥١١٩:١٢:٢٤١٩:٣١:١٠٢٣:٤٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢٧:٤٣١٩:١٣:١١١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٢:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٣٢٠٥:٤١:٤٤١٢:٢٧:٣٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٤٨٢٣:٤٢:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٠:٤٤١٢:٢٧:٢٩١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤١:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢٧:٢٢١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٢٦٢٣:٤١:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٧:١٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:١٥٢٣:٤١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٧:١٢١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٠٤٢٣:٤١:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٧:٠٧١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٧:٠٣١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٧:٠٠١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٢٠٢٣:٤٠:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢٦:٥٤١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢٦:٥٣١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٥٧٢٣:٣٩:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣١:٤٦١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٣٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض خواجه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حوض خواجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حوض خواجه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض خواجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض خواجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حوض خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض خواجه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض خواجه روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض خواجه روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حوض خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض خواجه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض خواجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض خواجه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٧٠٥:٢٠:١٠١٢:٣٢:٢٣١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٤١:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٢٠٥:٢٠:٢٤١٢:٣٢:٣٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٥:١٨٢٣:٤١:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٨٠٥:٢٠:٤٠١٢:٣٢:٤٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٤١:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢٠:٥٦١٢:٣٣:٠٢١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٤٢:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٨٠٥:٢١:١٤١٢:٣٣:١٥١٩:٤٥:١١٢٠:٠٥:٤٢٢٣:٤٢:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢١:٣٣١٢:٣٣:٢٧١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٤٢:٣٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٥٠٥:٢١:٥٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٤٢:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٢٠٥:٢٢:١٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٥١٢٣:٤٣:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٢٢:٣٨١٢:٣٤:٠٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:٥١٢٣:٤٣:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٣:٠٢١٢:٣٤:١٦١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٤٣:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٣٠٥:٢٣:٢٧١٢:٣٤:٢٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٣:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٧٠٥:٢٣:٥٣١٢:٣٤:٣٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٤٤:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٤:٤٩١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٥:٣٣٢٣:٤٤:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٥:٠٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٤٤:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٢٥:١٦١٢:٣٥:١٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:١٣٢٣:٤٤:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣٥:٢٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:٠١٢٣:٤٥:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٥:٣٠١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٤٥:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٣٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٥:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٢٠٥:٢٧:٢١١٢:٣٥:٤٨١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:١٣٢٣:٤٥:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٧:٥٤١٢:٣٥:٥٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٤٦:١٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٨:٢٩١٢:٣٦:٠٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٤٦:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٦٠٥:٢٩:٠٣١٢:٣٦:١٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٣:١٠٢٣:٤٦:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٦:١٩١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٤٦:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٠:١٥١٢:٣٦:٢٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٤٧:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٣٠:٥٢١٢:٣٦:٣١١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:٥٣٢٣:٤٧:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٦:٣٧١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:٢٣٢٣:٤٧:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣٢:٠٨١٢:٣٦:٤٢١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٤٧:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٣٦:٤٧١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٤٨:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٦:٥١١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٩:٤٦٢٣:٤٨:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:١٠٢٣:٤٨:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٤:٤٥١٢:٣٦:٥٧١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٣٣٢٣:٤٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض خواجه روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوض خواجه روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض خواجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض خواجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض خواجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض خواجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض خواجه

روستای حوض خواجه بر روی نقشه

روستای حوض خواجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض خواجه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حوض خواجه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حوض خواجه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حوض خواجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض خواجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حوض خواجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض خواجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حوض خواجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض خواجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض خواجه
زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض خواجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض خواجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض خواجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض خواجه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حوض خواجه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو