جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض امروکی

حومه | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض امروکی


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٩
اذان ظهر: ١١:٣١:٠٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٢٢
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٣٩

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض امروکی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای حوض امروکی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض امروکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض امروکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
فضیلت علم از فضیلت عبادت، بالاتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض امروکی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض امروکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض امروکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض امروکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض امروکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض امروکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٦:٠٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٤٥٢٣:٥١:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣٥:٥٥١٩:١٧:٥٦١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥١:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٥:٤٥١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٥:٣٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:١٢٢٣:٥٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥١:١٢١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٠:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٥:٢١١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٩:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٥:١٣١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٣٩٢٣:٤٩:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٩:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٧:١١١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:١٧٢٣:٤٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:٠٦٢٣:٤٨:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٥٥٢٣:٤٨:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٨:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٤:٤١١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٨:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:١٠٢٣:٤٧:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٧:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٤:٣١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٩:١٤١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٧:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٤:٢٩١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٤:٢٩١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:١١٢٣:٤٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٦:٥٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٥٨٢٣:٤٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٦:١٦١٢:٣٤:٣١١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٤٥٢٣:٤٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:١٩٢٣:٤٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٤:١٨١٢:٣٤:٣٩١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:٠٥٢٣:٤٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٤:٤٢١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٥١٢٣:٤٦:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٣:٠٦١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٣٦٢٣:٤٦:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٢:٣٣١٢:٣٤:٥١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٢١٢٣:٤٦:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٠٥٢٣:٤٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض امروکی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض امروکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض امروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض امروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض امروکی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض امروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض امروکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض امروکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض امروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض امروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض امروکی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:١٥١١:٢٤:٠٧١٦:٣١:٤٢١٦:٥٠:٤٩٢٢:٤١:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٧:١٠١١:٢٤:٢٣١٦:٣١:١٩١٦:٥٠:٢٨٢٢:٤١:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٨:٠٦١١:٢٤:٤٠١٦:٣٠:٥٨١٦:٥٠:٠٩٢٢:٤١:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٩:٠١١١:٢٤:٥٧١٦:٣٠:٣٨١٦:٤٩:٥٢٢٢:٤٢:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:٥٦١١:٢٥:١٦١٦:٣٠:٢١١٦:٤٩:٣٦٢٢:٤٢:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٠:٥٠١١:٢٥:٣٥١٦:٣٠:٠٥١٦:٤٩:٢٣٢٢:٤٢:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢١:٤٥١١:٢٥:٥٥١٦:٢٩:٥١١٦:٤٩:١١٢٢:٤٣:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:٣٨١١:٢٦:١٦١٦:٢٩:٣٩١٦:٤٩:٠١٢٢:٤٣:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٣:٣١١١:٢٦:٣٧١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٨:٥٣٢٢:٤٣:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٤:٢٤١١:٢٦:٥٩١٦:٢٩:٢١١٦:٤٨:٤٦٢٢:٤٣:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٥:١٦١١:٢٧:٢١١٦:٢٩:١٥١٦:٤٨:٤٢٢٢:٤٤:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٠٧١١:٢٧:٤٥١٦:٢٩:١٠١٦:٤٨:٣٩٢٢:٤٤:٣٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٦:٥٨١١:٢٨:٠٨١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٨:٣٨٢٢:٤٤:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٧:٤٨١١:٢٨:٣٣١٦:٢٩:٠٧١٦:٤٨:٣٩٢٢:٤٥:١٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:٣٧١١:٢٨:٥٨١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٨:٤٢٢٢:٤٥:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:٢٥١١:٢٩:٢٣١٦:٢٩:١١١٦:٤٨:٤٦٢٢:٤٦:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:١٣١١:٢٩:٤٩١٦:٢٩:١٦١٦:٤٨:٥٢٢٢:٤٦:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٠:٥٩١١:٣٠:١٥١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٩:٠٠٢٢:٤٦:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٤٥١١:٣٠:٤٢١٦:٢٩:٣٢١٦:٤٩:١٠٢٢:٤٧:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٢:٢٩١١:٣١:٠٩١٦:٢٩:٤٢١٦:٤٩:٢٢٢٢:٤٧:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٣:١٣١١:٣١:٣٧١٦:٢٩:٥٥١٦:٤٩:٣٥٢٢:٤٨:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٣:٥٥١١:٣٢:٠٥١٦:٣٠:٠٩١٦:٤٩:٥٠٢٢:٤٨:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٣٦١١:٣٢:٣٣١٦:٣٠:٢٥١٦:٥٠:٠٧٢٢:٤٨:٥٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:١٦١١:٣٣:٠٢١٦:٣٠:٤٢١٦:٥٠:٢٦٢٢:٤٩:٢٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٥:٥٥١١:٣٣:٣٠١٦:٣١:٠٢١٦:٥٠:٤٦٢٢:٤٩:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٦:٣٣١١:٣٤:٠٠١٦:٣١:٢٣١٦:٥١:٠٨٢٢:٥٠:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٧:٠٩١١:٣٤:٢٩١٦:٣١:٤٦١٦:٥١:٣١٢٢:٥٠:٤٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٤٤١١:٣٤:٥٩١٦:٣٢:١١١٦:٥١:٥٦٢٢:٥١:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:١٨١١:٣٥:٢٨١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٢:٢٣٢٢:٥١:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٥٠١١:٣٥:٥٨١٦:٣٣:٠٦١٦:٥٢:٥١٢٢:٥٢:١٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض امروکی روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض امروکی روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض امروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض امروکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض امروکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض امروکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض امروکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض امروکی

روستای حوض امروکی بر روی نقشه

روستای حوض امروکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض امروکی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض امروکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حوض امروکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض امروکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض امروکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حوض امروکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض امروکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض امروکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض امروکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض امروکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض امروکی
افق شرعی امروز فردا حوض امروکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حوض امروکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو