جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حوش ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز حوش ماغر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٩
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٣١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوش ماغر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای حوش ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حوش ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوش ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
پیشرفت دادن مردم در هر راهی نتیجه ی خوب در پی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوش ماغر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوش ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوش ماغر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حوش ماغر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوش ماغر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوش ماغر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٢:٥٨١٣:٠٩:٥٠١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٤٠٠:٢٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١١٠٦:٤١:٥٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٥٠٠:٢٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٠:٤٢١٣:٠٩:٢١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٩:٣٥١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٧:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١١٠٦:٣٨:٢٨١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٨:٤١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١١٠٠:٢٦:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٦:١٧١٣:٠٨:٢٨١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٦:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٨:١٦١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٥:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٥:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٤:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٧:٣١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٤:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:١٢١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٣:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٣:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٣:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٢:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٢:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٢:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:١٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٧٠٠:٢١:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٠٠٠:٢١:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٩:١٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٢١:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢١:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٢١:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢١:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٦:١٦١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حوش ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حوش ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حوش ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوش ماغر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حوش ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوش ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوش ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حوش ماغر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوش ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حوش ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حوش ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوش ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوش ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوش ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوش ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوش ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوش ماغر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٠:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٠:١٠١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٩:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٩:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٩:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٩:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٩:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٩:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٠:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٠:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٠:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٠:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٠:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٠:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٠:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٨:١٩٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٠:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢١:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢١:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢١:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٤٢١٣:١٠:٢١٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٢:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٢:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٢:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٠٨١٣:١١:٠٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٢:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:١١:١٣٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوش ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوش ماغر روستای حوش ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوش ماغر روستای حوش ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوش ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوش ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوش ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوش ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوش ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوش ماغر

روستای حوش ماغر بر روی نقشه

روستای حوش ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوش ماغر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حوش ماغر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حوش ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوش ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوش ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حوش ماغر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حوش ماغر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حوش ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوش ماغر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حوش ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حوش ماغر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوش ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوش ماغر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو