جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوش ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز حوش ماغر


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٠
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٢
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠٣

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوش ماغر (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای حوش ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حوش ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوش ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوش ماغر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوش ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوش ماغر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوش ماغر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوش ماغر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوش ماغر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٧:١٠١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٢:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢١:٣١١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٦:١٠١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢١:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٢٠٠:٢١:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٥٠٠:٢١:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:١٨١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢١:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢١٠٠:٢١:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢١:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٠:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٢:٥١١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١٢:١٦١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٠:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١١:٤٢١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١١:١٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٠:١٠١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوش ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوش ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوش ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوش ماغر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حوش ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوش ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوش ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حوش ماغر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوش ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حوش ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حوش ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوش ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوش ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوش ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوش ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوش ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوش ماغر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٥:٥٨:٠٣١٢:٠٢:٠٣١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٢:٤٢٢٣:٢٢:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٥:٥٨:٣٨١٢:٠١:٤٢١٨:٠٤:١٨١٨:٢١:٢٥٢٣:٢٢:١١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٥:٥٩:١٣١٢:٠١:٢١١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٠٧٢٣:٢١:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٥:٥٩:٤٩١٢:٠١:٠١١٨:٠١:٤٥١٨:١٨:٥١٢٣:٢١:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠٠:٤٠١٨:٠٠:٢٨١٨:١٧:٣٤٢٣:٢١:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠١:٠٠١٢:٠٠:٢٠١٧:٥٩:١٢١٨:١٦:١٨٢٣:٢٠:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠١:٣٦١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٧:٥٦١٨:١٥:٠٢٢٣:٢٠:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٢:١٣١١:٥٩:٤٠١٧:٥٦:٤٠١٨:١٣:٤٦٢٣:٢٠:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٢:٤٩١١:٥٩:٢١١٧:٥٥:٢٥١٨:١٢:٣١٢٣:١٩:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٣:٢٦١١:٥٩:٠١١٧:٥٤:٠٩١٨:١١:١٦٢٣:١٩:٤٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٤:٠٣١١:٥٨:٤٢١٧:٥٢:٥٥١٨:١٠:٠٢٢٣:١٩:٢١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٤:٤٠١١:٥٨:٢٤١٧:٥١:٤٠١٨:٠٨:٤٨٢٣:١٩:٠٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٥:١٧١١:٥٨:٠٥١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:٣٥٢٣:١٨:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٥:٥٥١١:٥٧:٤٧١٧:٤٩:١٣١٨:٠٦:٢٢٢٣:١٨:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٦:٣٣١١:٥٧:٣٠١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٥:٠٩٢٣:١٨:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٧:١١١١:٥٧:١٣١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٣:٥٧٢٣:١٧:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٠٧:٥٠١١:٥٦:٥٦١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٢:٤٦٢٣:١٧:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٨:٢٩١١:٥٦:٣٩١٧:٤٤:٢٣١٨:٠١:٣٥٢٣:١٧:١٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٩:٠٨١١:٥٦:٢٤١٧:٤٣:١٢١٨:٠٠:٢٥٢٣:١٧:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٠٩:٤٨١١:٥٦:٠٨١٧:٤٢:٠٢١٧:٥٩:١٦٢٣:١٦:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٠:٢٧١١:٥٥:٥٣١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٨:٠٧٢٣:١٦:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١١:٠٨١١:٥٥:٣٩١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٥٩٢٣:١٦:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١١:٤٨١١:٥٥:٢٥١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٥:٥٢٢٣:١٥:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٢:٢٩١١:٥٥:١١١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:١٥:٤٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٣:١١١١:٥٤:٥٩١٧:٣٦:٢١١٧:٥٣:٤١٢٣:١٥:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٣:٥٢١١:٥٤:٤٧١٧:٣٥:١٥١٧:٥٢:٣٦٢٣:١٥:١٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٤:٣٥١١:٥٤:٣٥١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٣٢٢٣:١٥:٠٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٥:١٧١١:٥٤:٢٤١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٠:٢٩٢٣:١٤:٥٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٦:٠٠١١:٥٤:١٤١٧:٣٢:٠٢١٧:٤٩:٢٧٢٣:١٤:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٦:٤٤١١:٥٤:٠٤١٧:٣١:٠٠١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوش ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوش ماغر روستای حوش ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوش ماغر روستای حوش ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوش ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوش ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوش ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوش ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوش ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوش ماغر

روستای حوش ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوش ماغر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حوش ماغر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای حوش ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوش ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوش ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوش ماغر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوش ماغر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوش ماغر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حوش ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوش ماغر
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ حوش ماغر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حوش ماغر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوش ماغر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوش ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو