جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز

پیشین | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حوت عبدالعزیز

اذان صبح: ٠٤:١٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٣٣

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای حوت عبدالعزیز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حوت عبدالعزیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوت عبدالعزیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژری تایلر
زندگی مانند لبخند ژوكوند است، در نگاه اول به روی بیننده می خندد، اما اگر در او دقیق شوی می گرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوت عبدالعزیز

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوت عبدالعزیز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حوت عبدالعزیز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوت عبدالعزیز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حوت عبدالعزیز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:١١٠٦:٠١:١٠١٢:٢٣:٣٤١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٣:٠٣٢٣:٤٤:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٠:١٢١٢:٢٣:١٩١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٣٣٢٣:٤٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٥٥٠٥:٥٩:١٤١٢:٢٣:٠٥١٨:٤٧:١٩١٩:٠٤:٠٤٢٣:٤٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٨:١٧١٢:٢٢:٥١١٨:٤٧:٤٨١٩:٠٤:٣٦٢٣:٤٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٧:٢٠١٢:٢٢:٣٨١٨:٤٨:١٨١٩:٠٥:٠٧٢٣:٤٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٦:٢٤١٢:٢٢:٢٤١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٣٨٢٣:٤٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٥:٢٩١٢:٢٢:١٢١٨:٤٩:١٨١٩:٠٦:١٠٢٣:٤٢:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٢:٠٠١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٤٢٢٣:٤٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٣:٤٠١٢:٢١:٤٨١٨:٥٠:١٨١٩:٠٧:١٤٢٣:٤١:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٢:٤٧١٢:٢١:٣٦١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٧:٤٦٢٣:٤١:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٢١:٢٥١٨:٥١:١٩١٩:٠٨:١٩٢٣:٤١:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥١:٠٢١٢:٢١:١٥١٨:٥١:٥٠١٩:٠٨:٥١٢٣:٤٠:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٠:١١١٢:٢١:٠٥١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٢٤٢٣:٤٠:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٠:٥٥١٨:٥٢:٥٢١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤٠:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٣٠٢٣:٤٠:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢٠:٣٨١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٠٣٢٣:٣٩:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٦:٥٦١٢:٢٠:٣٠١٨:٥٤:٢٦١٩:١١:٣٧٢٣:٣٩:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:١١٢٣:٣٩:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٠:١٦١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٤٤٢٣:٣٩:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٠:٠٩١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:١٨٢٣:٣٩:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢٠:٠٤١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٥٢٢٣:٣٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٣:١٢١٢:١٩:٥٨١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:٢٧٢٣:٣٨:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٢:٣١١٢:١٩:٥٤١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٠١٢٣:٣٨:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤١:٥٠١٢:١٩:٥٠١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٣٦٢٣:٣٨:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٤١:١٠١٢:١٩:٤٦١٨:٥٨:٤٢١٩:١٦:١٠٢٣:٣٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٠:٣٢١٢:١٩:٤٤١٨:٥٩:١٥١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٤٩٠٥:٣٩:٥٥١٢:١٩:٤١١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٢٠٢٣:٣٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٩:١٨١٢:١٩:٤٠١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٥٤٢٣:٣٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٨:٤٣١٢:١٩:٣٩١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوت عبدالعزیز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حوت عبدالعزیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوت عبدالعزیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حوت عبدالعزیز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوت عبدالعزیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوت عبدالعزیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حوت عبدالعزیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوت عبدالعزیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوت عبدالعزیز

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوت عبدالعزیز روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حوت عبدالعزیز روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حوت عبدالعزیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوت عبدالعزیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوت عبدالعزیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوت عبدالعزیز

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣١:٥٤١٢:٢٥:٠٩١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٠:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٥:٢٣١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤١:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٥:٣٦١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:١٥٢٣:٤١:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٥:٤٨١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤١:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٦:٠١١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٣٣٢٣:٤١:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٣:١٢١٢:٢٦:١٤١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤١:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٦:٢٦١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٢:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٣:٤٩١٢:٢٦:٣٩١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٥٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٤:٠٩١٢:٢٦:٥١١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٢:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٤:٢٩١٢:٢٧:٠٣١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٢:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٤:٥٠١٢:٢٧:١٤١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٣:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤١٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٧:٢٥١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٣:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٧:٣٦١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٣:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٧:٤٧١٩:١٩:٢٩١٩:٣٧:٤٩٢٣:٤٣:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٧:٥٧١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٤:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٨:٠٧١٩:١٩:٢٠١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٤:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٨:١٧١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٤:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٨:٢٦١٩:١٩:٠٧١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٤:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٨:٣٥١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٤:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٨:٤٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٠٠٢٣:٤٥:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٨:٥١١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٥:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٨:٥٨١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٥:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٩:٠٦١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:١٨٢٣:٤٥:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٠:١٧١٢:٢٩:١٢١٩:١٧:٥٥١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٥:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٩:١٨١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٦:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤١:١٤١٢:٢٩:٢٤١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٢٤٢٣:٤٦:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٩:٢٩١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤٦:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٢:١٢١٢:٢٩:٣٤١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٤١٢٣:٤٦:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٢:٤١١٢:٢٩:٣٨١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٦:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٣:١١١٢:٢٩:٤١١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٦:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٣:٤١١٢:٢٩:٤٤١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٢٦٢٣:٤٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوت عبدالعزیز روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حوت عبدالعزیز روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوت عبدالعزیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوت عبدالعزیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوت عبدالعزیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوت عبدالعزیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوت عبدالعزیز

روستای حوت عبدالعزیز بر روی نقشه

روستای حوت عبدالعزیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوت عبدالعزیز
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حوت عبدالعزیز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوت عبدالعزیز
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حوت عبدالعزیز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حوت عبدالعزیز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حوت عبدالعزیز دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حوت عبدالعزیز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حوت عبدالعزیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوت عبدالعزیز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو