جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز

پیشین | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حوت عبدالعزیز


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٠٦
اذان ظهر: ١١:٠٩:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٤٥
اذان مغرب: ١٦:٤٩:١٧
نیمه شب: ٢٢:٣٠:٠٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای حوت عبدالعزیز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوت عبدالعزیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوت عبدالعزیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پروردگارا! از دوست حیله‌گری كه چشمانش مرا می‌بیند و دلش مراقب من است (به طوری كه) اگر خوبی ببیند، پنهان كرده و اگر بدیی ببیند، آن را اعلام می‌كند، به تو پناه می‌برم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوت عبدالعزیز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوت عبدالعزیز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوت عبدالعزیز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوت عبدالعزیز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوت عبدالعزیز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٠:٠٠١٢:٢١:٠٣١٨:٥٢:٢٩١٩:٠٩:٣٣٢٣:٤٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٠٦٢٣:٤٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٠:٤٥١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٣٩٢٣:٤٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٤:٠٣١٩:١١:١٣٢٣:٣٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٤٧٢٣:٣٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٢٠٢٣:٣٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٥:١٤١٢:٢٠:١٥١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٥٤٢٣:٣٩:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٠:٠٩١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٢٨٢٣:٣٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٣:٤٦١٢:٢٠:٠٤١٨:٥٦:٤٢١٩:١٤:٠٢٢٣:٣٨:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٣:٠٣١٢:١٩:٥٨١٨:٥٧:١٤١٩:١٤:٣٦٢٣:٣٨:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٢:٢٢١٢:١٩:٥٤١٨:٥٧:٤٦١٩:١٥:١١٢٣:٣٨:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٤١:٤١١٢:١٩:٥٠١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٤٥٢٣:٣٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤١:٠٢١٢:١٩:٤٦١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:١٩٢٣:٣٨:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٠:٢٣١٢:١٩:٤٤١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٣٩:٤٦١٢:١٩:٤١١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٢٨٢٣:٣٧:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٣٩:١٠١٢:١٩:٤٠١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٠٣٢٣:٣٧:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠١٠٥:٣٨:٣٥١٢:١٩:٣٩١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٣٨٢٣:٣٧:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٨:٠١١٢:١٩:٣٨١٩:٠١:٣٣١٩:١٩:١٢٢٣:٣٧:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٢٩٠٥:٣٧:٢٩١٢:١٩:٣٨١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٧:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٥٠٥:٣٦:٥٧١٢:١٩:٣٩١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٧:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٦:٢٧١٢:١٩:٤٠١٩:٠٣:١١١٩:٢٠:٥٦٢٣:٣٧:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٥:٥٨١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٧:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٥:٣٠١٢:١٩:٤٤١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٠٥٢٣:٣٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠١٠٥:٣٥:٠٣١٢:١٩:٤٧١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٤:٣٨١٢:١٩:٥١١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:١٣٢٣:٣٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٤:١٤١٢:١٩:٥٥١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:٤٧٢٣:٣٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٣:٥١١٢:١٩:٥٩١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٥٤٢٣:٣٧:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٠:١٠١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوت عبدالعزیز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حوت عبدالعزیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوت عبدالعزیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حوت عبدالعزیز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوت عبدالعزیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوت عبدالعزیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوت عبدالعزیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوت عبدالعزیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوت عبدالعزیز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٤٦:٢١١١:٠٩:١٥١٦:٣١:٥٧١٦:٤٩:٢٧٢٢:٢٩:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٧:٠٦١١:٠٩:٣١١٦:٣١:٤٥١٦:٤٩:١٧٢٢:٣٠:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٤٧:٥٠١١:٠٩:٤٨١٦:٣١:٣٤١٦:٤٩:٠٨٢٢:٣٠:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٤٨:٣٥١١:١٠:٠٦١٦:٣١:٢٥١٦:٤٩:٠١٢٢:٣٠:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٤٩:١٩١١:١٠:٢٤١٦:٣١:١٨١٦:٤٨:٥٥٢٢:٣٠:٥٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٠:٠٤١١:١٠:٤٤١٦:٣١:١٢١٦:٤٨:٥١٢٢:٣١:٠٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٠:٤٨١١:١١:٠٣١٦:٣١:٠٨١٦:٤٨:٤٨٢٢:٣١:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥١:٣٣١١:١١:٢٤١٦:٣١:٠٥١٦:٤٨:٤٧٢٢:٣١:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٢:١٧١١:١١:٤٥١٦:٣١:٠٤١٦:٤٨:٤٧٢٢:٣٢:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٣:٠١١١:١٢:٠٧١٦:٣١:٠٤١٦:٤٨:٤٩٢٢:٣٢:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٣:٤٥١١:١٢:٣٠١٦:٣١:٠٦١٦:٤٨:٥٢٢٢:٣٢:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٤:٢٨١١:١٢:٥٣١٦:٣١:٠٩١٦:٤٨:٥٧٢٢:٣٣:٠٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٥:١١١١:١٣:١٧١٦:٣١:١٤١٦:٤٩:٠٣٢٢:٣٣:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٥:٥٤١١:١٣:٤١١٦:٣١:٢١١٦:٤٩:١١٢٢:٣٣:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٦:٣٦١١:١٤:٠٦١٦:٣١:٢٩١٦:٤٩:٢٠٢٢:٣٤:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٧:١٨١١:١٤:٣١١٦:٣١:٣٨١٦:٤٩:٣٠٢٢:٣٤:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٧:٥٩١١:١٤:٥٧١٦:٣١:٤٩١٦:٤٩:٤٢٢٢:٣٤:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٨:٤٠١١:١٥:٢٤١٦:٣٢:٠١١٦:٤٩:٥٦٢٢:٣٥:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٩:٢٠١١:١٥:٥٠١٦:٣٢:١٥١٦:٥٠:١٠٢٢:٣٥:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٠:٠٠١١:١٦:١٨١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٠:٢٧٢٢:٣٦:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٠:٣٨١١:١٦:٤٥١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٠:٤٤٢٢:٣٦:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠١:١٧١١:١٧:١٣١٦:٣٣:٠٥١٦:٥١:٠٣٢٢:٣٧:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠١:٥٤١١:١٧:٤١١٦:٣٣:٢٥١٦:٥١:٢٣٢٢:٣٧:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٢:٣١١١:١٨:١٠١٦:٣٣:٤٦١٦:٥١:٤٤٢٢:٣٧:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٣:٠٧١١:١٨:٣٩١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٢:٠٧٢٢:٣٨:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٣:٤٢١١:١٩:٠٨١٦:٣٤:٣١١٦:٥٢:٣١٢٢:٣٨:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٤:١٧١١:١٩:٣٧١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٢:٥٦٢٢:٣٩:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٤:٥٠١١:٢٠:٠٧١٦:٣٥:٢٢١٦:٥٣:٢٣٢٢:٣٩:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٥:٢٣١١:٢٠:٣٧١٦:٣٥:٥٠١٦:٥٣:٥٠٢٢:٤٠:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٥:٥٤١١:٢١:٠٦١٦:٣٦:١٨١٦:٥٤:١٩٢٢:٤٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوت عبدالعزیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوت عبدالعزیز روستای حوت عبدالعزیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوت عبدالعزیز روستای حوت عبدالعزیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوت عبدالعزیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوت عبدالعزیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوت عبدالعزیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوت عبدالعزیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوت عبدالعزیز

روستای حوت عبدالعزیز بر روی نقشه

روستای حوت عبدالعزیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوت عبدالعزیز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوت عبدالعزیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوت عبدالعزیز
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوت عبدالعزیز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوت عبدالعزیز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حوت عبدالعزیز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوت عبدالعزیز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوت عبدالعزیز
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوت عبدالعزیز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حوت عبدالعزیز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوت عبدالعزیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو