جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حمیل

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز حمیل


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حمیل (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر حمیل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر حمیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حمیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر نقاش فقط چیزهایی را می بیند كه می خواهد ببیند و فقط چیزهایی را می خواهد ببیند كه دوست می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حمیل

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حمیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حمیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حمیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حمیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٤٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٣٦:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٥:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٥:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٤٥١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٠:٠٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٣:٤١١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٢:٤١١٣:١٩:٥١٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣١:٤٢١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٣:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٣٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٨:٥١١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٩:٢٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٢:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٩:٢٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٢:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٦:١٢١٣:١٩:١٩٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٥:٢١١٣:١٩:١٧٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٩:١٥٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٣٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٣١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣١:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٩:١٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣١:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٢٨١٣:١٩:١٤٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣١:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٩:١٦٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٩:١٧٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣١:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٩:٢٥١٣:١٩:٢٠٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣١:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٨:٤٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣١:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٨:١٠١٣:١٩:٢٦٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٧:٣٥١٣:١٩:٣٠٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٧:٠١١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣٠:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٦:٢٩١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمیل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر حمیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حمیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر حمیل

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر حمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر حمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر حمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حمیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر حمیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٧:٢٧١٣:١٩:٣٢٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٠:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٦:٥٣١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٠:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٦:٢١١٣:١٩:٤١٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣٠:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٥:٥١١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٠:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٥:٢٢١٣:١٩:٥٣٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٠:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣٠:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٤:٠٥١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣٠:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٧:٢٠٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣٠:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٠٨٠٠:٣٠:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٣:٠٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٠:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٠:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٢:٢٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٠١٠٠:٣٠:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٢:١٥١٣:٢١:٠٩٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣٠:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٢:٠٢١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥١:١١٠٠:٣٠:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:١١:٥١١٣:٢١:٣١٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣١:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٦:١١:٤١١٣:٢١:٤٢٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:١٨٠٠:٣١:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١١:٣٣١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٢:٢٤٢٠:٥٢:٤٩٠٠:٣١:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:٢٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣٢:٥٣٢٠:٥٣:١٩٠٠:٣١:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:١١:٢٢١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٣:٤٨٠٠:٣١:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:١١:١٨١٣:٢٢:٢٨٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣١:٣٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١١:١٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٣١:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:١١:١٦١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٣١:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:١١:١٧١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٥:٣٢٠٠:٣٢:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٦:١١:٢٠١٣:٢٣:١٨٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٥:٥٤٠٠:٣٢:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٦:١١:٢٤١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٢:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:١١:٣٠١٣:٢٣:٤٤٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٢:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:١١:٣٧١٣:٢٣:٥٧٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٢:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١١:٤٦١٣:٢٤:١٠٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:١٠٠٠:٣٣:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:١١:٥٦١٣:٢٤:٢٣٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٣:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٧:٣٩٠٠:٣٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل شهر حمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل شهر حمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حمیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر حمیل

حُمَیل یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش حمیل شهرستان اسلام‌آباد غرب است. شایان ذکر است که جمعیتی از مردمان این منطقه از ایل کلهر می‌باشند. زبان مردم حمیل کردی کلهری است

شهر حمیل در ویکیپدیا

شهر حمیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حمیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حمیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حمیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حمیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حمیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حمیل
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر حمیل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر حمیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حمیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حمیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حمیل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حمیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حمیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمیل
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حمیل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حمیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو