جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حمیل

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز حمیل


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٣٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حمیل (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر حمیل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حمیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حمیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حمیل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حمیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حمیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حمیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حمیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٤٥١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٠:٠٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٣:٤١١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٢:٤١١٣:١٩:٥١٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣١:٤٢١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٣:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٣:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٣٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٨:٥١١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٣:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٩:٢٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٩:٢٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٦:١٢١٣:١٩:١٩٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٢:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٥:٢١١٣:١٩:١٧٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٢:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٩:١٥٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٣٢:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٣١:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣١:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٩:١٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣١:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٢٨١٣:١٩:١٤٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٩:١٦٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣١:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٩:١٧٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٩:٢٥١٣:١٩:٢٠٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣١:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٨:٤٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٨:١٠١٣:١٩:٢٦٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٠:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٧:٣٥١٣:١٩:٣٠٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٠:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٧:٠١١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٦:٢٩١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٠:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٥:٥٨١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمیل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حمیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حمیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حمیل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر حمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حمیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر حمیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:١١٠٠:٤٢:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٤٢:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥١:١٥١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٣٨٠٠:٤١:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥١:٥٧١٣:٢٤:٤٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤١:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٢:٣٩١٣:٢٤:٣١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤١:٣١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:٢١١٣:٢٤:١٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:٤١:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٤:٠٣١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٢٤٠٠:٤١:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٣:٣٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:٤٠:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٥:٢٦١٣:٢٣:١٩١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٤٠:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٠٨١٣:٢٣:٠٠١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٤٠:٣٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٦:٤٩١٣:٢٢:٤١١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٠١٠٠:٤٠:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:٣١١٣:٢٢:٢٢١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٤٠:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٨:١٢١٣:٢٢:٠٢١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:١٨٠٠:٣٩:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٨:٥٣١٣:٢١:٤٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:٣٩:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥٩:٣٤١٣:٢١:٢٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٣٩:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠٠:١٥١٣:٢١:٠٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٣٩:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٠:٤١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٤٥٠٠:٣٨:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠١:٣٧١٣:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٢٢٠٠:٣٨:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٥٨٠٠:٣٨:٢١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٢:٥٩١٣:١٩:٣٨١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٣٤٠٠:٣٨:٠٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٣:٤٠١٣:١٩:١٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٠٩٠٠:٣٧:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٤:٢١١٣:١٨:٥٦١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٥٠٠:٣٧:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٨:٣٤١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٢٠٠٠:٣٧:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٥:٤٣١٣:١٨:١٣١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٥٦٠٠:٣٦:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٦:٢٣١٣:١٧:٥٢١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٣١٠٠:٣٦:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٧:٣٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٠٦٠٠:٣٦:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٧:٤٦١٣:١٧:٠٩١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٤٢٠٠:٣٦:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٣٠٧:٠٨:٢٧١٣:١٦:٤٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:١٧٠٠:٣٥:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:٠٩:٠٨١٣:١٦:٢٦١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٥٢٠٠:٣٥:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:٠٩:٤٩١٣:١٦:٠٤١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٢٨٠٠:٠٥:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٠:٣١١٢:١٥:٤٣١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٨:٠٤٢٣:٣٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل شهر حمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حمیل شهر حمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حمیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حمیل

حُمَیل یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش حمیل شهرستان اسلام‌آباد غرب است. شایان ذکر است که جمعیتی از مردمان این منطقه از ایل کلهر می‌باشند. زبان مردم حمیل کردی کلهری است

شهر حمیل در ویکیپدیا

شهر حمیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حمیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حمیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حمیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حمیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حمیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حمیل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حمیل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر حمیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حمیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حمیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حمیل رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حمیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمیل
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حمیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حمیل
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حمیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حمیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو