جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حمیران

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز حمیران

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:١٩
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢١:١١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٢٨

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمیران (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای حمیران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای حمیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حمیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

ژان ژاك روسو
مردم بدون عشق [ همچون ] كورانی هستند كه به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمیران

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمیران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمیران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حمیران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمیران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حمیران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:١٧١٢:٥٥:٢٩١٩:١٩:٠٦١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣١:١٦١٢:٥٥:١٤١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٠٣٠٠:١٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٤:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:١٩١٢:٥٤:٣٣١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٤:٢٠١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٤:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:١٦٠٠:١٣:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٥٠٠٠:١٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٣:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٢:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٣:٢١١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٣٢٠٠:١٢:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٣:١٠١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٢:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٢:٥١١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:١٥٠٠:١١:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٩:١٣١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٥٠٠٠:١١:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٢٣١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٢٥٠٠:١١:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٠٠٠:١١:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٢:١٨١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٠:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٢:١١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:١١٠٠:١٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:١٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٠:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٥١:٥٩١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٣٠٠:١٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٣:٤٣١٢:٥١:٥٤١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٣:٠٠١٢:٥١:٥٠١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:١٨١٢:٥١:٤٦١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:١١٠٠:٠٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:٣٧١٢:٥١:٤٢١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٠:٥٧١٢:٥١:٣٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:١٨١٢:٥١:٣٧١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥١:٣٥١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٩:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥١:٣٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حمیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حمیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حمیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمیران

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای حمیران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حمیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای حمیران

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حمیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای حمیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای حمیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حمیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای حمیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حمیران

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای حمیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حمیران روستای حمیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حمیران روستای حمیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حمیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حمیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای حمیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حمیران

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٠٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٠٢:٢٢١٨:٠٧:٠١١٨:٢٣:٣٠٢٣:٥٣:٥٨
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٥٥٠٦:٥٧:٠٢١٣:٠٢:٠٤١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٠٠٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٤٥٠٦:٥٥:٥٦١٣:٠١:٤٦١٩:٠٨:٠١١٩:٢٤:٣١٠٠:٢٣:١٨
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٥٠٦:٥٤:٤٩١٣:٠١:٢٨١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٠١٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٤٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠١:١٠١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٥:٣٢٠٠:٢٢:٣٧
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٠٣٠٠:٢٢:١٧
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥١:٣٠١٣:٠٠:٣٤١٩:١٠:٠٢١٩:٢٦:٣٣٠٠:٢١:٥٦
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٠:٢٤١٣:٠٠:١٥١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٣٥
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٤٩:١٨١٢:٥٩:٥٧١٩:١١:٠١١٩:٢٧:٣٤٠٠:٢١:١٤
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٧٠٦:٤٨:١٢١٢:٥٩:٣٩١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٠٥٠٠:٢٠:٥٣
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٥٠٦:٤٧:٠٦١٢:٥٩:٢١١٩:١٢:٠١١٩:٢٨:٣٥٠٠:٢٠:٣٢
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٤٦:٠١١٢:٥٩:٠٣١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٠٦٠٠:٢٠:١١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٤:٥٥١٢:٥٨:٤٦١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٣٧٠٠:١٩:٥٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٤٣:٥٠١٢:٥٨:٢٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٠٨٠٠:١٩:٢٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٢:٤٥١٢:٥٨:١٠١٩:١٤:٠١١٩:٣٠:٣٩٠٠:١٩:٠٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٧:٥٣١٩:١٤:٣١١٩:٣١:١٠٠٠:١٨:٤٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٠:٣٦١٢:٥٧:٣٦١٩:١٥:٠١١٩:٣١:٤١٠٠:١٨:٢٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥١٠٦:٣٩:٣٢١٢:٥٧:١٩١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:١٣٠٠:١٨:٠٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٣٨:٢٩١٢:٥٧:٠٣١٩:١٦:٠٢١٩:٣٢:٤٤٠٠:١٧:٤٤
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٧٠٦:٣٧:٢٥١٢:٥٦:٤٦١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:١٦٠٠:١٧:٢٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٦٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥٦:٣٠١٩:١٧:٠٣١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٧:٠٤
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٢٠١٢:٥٦:١٥١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٢٠٠٠:١٦:٤٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٥:٥٩١٩:١٨:٠٤١٩:٣٤:٥٢٠٠:١٦:٢٣
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:١٧١٢:٥٥:٤٤١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٢٥٠٠:١٦:٠٣
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:١٧١٢:٥٥:٢٩١٩:١٩:٠٦١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٥:٤٤
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣١:١٦١٢:٥٥:١٤١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٥:٢٤
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٠٣٠٠:١٥:٠٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٤:٤٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:١٩١٢:٥٤:٣٣١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٤:٢٨
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٤:٢٠١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٤:٠٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:١٦٠٠:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای حمیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حمیران روستای حمیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حمیران روستای حمیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمیران

روستای حمیران بر روی نقشه

روستای حمیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمیران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمیران
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای حمیران + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای حمیران + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای حمیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حمیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حمیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمیران رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ حمیران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حمیران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حمیران
افق شرعی امروز فردا حمیران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حمیران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حمیران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمیران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمیران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو