جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حمیدیه

حمیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حمیدیه

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٥١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حمیدیه (شهرستان حمیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر حمیدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حمیدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حمیدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

نیچه
آنچه آدمی را والا می سازد، مدت زمان احساس های والا در اوست، نه شدت آن احساس ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حمیدیه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حمیدیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حمیدیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حمیدیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حمیدیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حمیدیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٨:٠٢١٣:١٦:١٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٣٤:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٦:٠١١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٣٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٥:٤٥١٣:١٥:٤٨١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٣٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٤:٣٨١٣:١٥:٣٤١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٣:٣١١٣:١٥:٢١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٣٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٢٥١٣:١٥:٠٨١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:١٣٠٠:٣٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥١٠٦:٤١:١٩١٣:١٤:٥٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٠:١٥١٣:١٤:٤٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٣١:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٩:١١١٣:١٤:٣٣١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٣١:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٤:٢٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٣١:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٤:١٢١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣١:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٤:٠٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٣٠:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٣:٥٢١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:١٦٠٠:٣٠:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٣:٤٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١١:٥٩٠٠:٣٠:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٣:٣٥١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٩:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٣:٢٧١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٩:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:١٢١٣:١٣:١٩١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:١١٠٠:٢٩:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:١٦١٣:١٣:١٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٩:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٣:٠٦١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٨:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٢:٥٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٨:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٢:٥١١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٨:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٤١٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٧:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٧:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢١:٢١١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حمیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حمیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حمیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمیدیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حمیدیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حمیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حمیدیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حمیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حمیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حمیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حمیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حمیدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر حمیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حمیدیه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حمیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حمیدیه شهر حمیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حمیدیه شهر حمیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حمیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیدیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حمیدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حمیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حمیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حمیدیه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٠٨:٥٠١٨:١٢:٣٦١٨:٢٩:٤٨٢٣:٢٩:٠٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٥:١١١٢:٠٨:٢٩١٨:١١:١٨١٨:٢٨:٢٩٢٣:٢٨:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٥:٤٧١٢:٠٨:٠٨١٨:١٠:٠٠١٨:٢٧:١١٢٣:٢٨:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٦:٢٤١٢:٠٧:٤٧١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٥:٥٣٢٣:٢٨:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٧:٠٠١٢:٠٧:٢٧١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٤:٣٦٢٣:٢٧:٤٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٧:٣٧١٢:٠٧:٠٦١٨:٠٦:٠٧١٨:٢٣:١٨٢٣:٢٧:٢٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٦:٤٦١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٠١٢٣:٢٧:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٨:٥١١٢:٠٦:٢٦١٨:٠٣:٣٣١٨:٢٠:٤٤٢٣:٢٦:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٩:٢٨١٢:٠٦:٠٦١٨:٠٢:١٦١٨:١٩:٢٨٢٣:٢٦:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٠:٠٦١٢:٠٥:٤٧١٨:٠١:٠٠١٨:١٨:١٢٢٣:٢٦:١٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٠٥:٢٨١٧:٥٩:٤٤١٨:١٦:٥٦٢٣:٢٥:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١١:٢٢١٢:٠٥:٠٩١٧:٥٨:٢٨١٨:١٥:٤١٢٣:٢٥:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٢:٠٠١٢:٠٤:٥٠١٧:٥٧:١٣١٨:١٤:٢٦٢٣:٢٥:١٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٢:٣٩١٢:٠٤:٣٢١٧:٥٥:٥٨١٨:١٣:١٢٢٣:٢٥:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٣:١٧١٢:٠٤:١٤١٧:٥٤:٤٤١٨:١١:٥٩٢٣:٢٤:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٣:٥٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٥٣:٣٠١٨:١٠:٤٥٢٣:٢٤:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٣:٤٠١٧:٥٢:١٧١٨:٠٩:٣٣٢٣:٢٤:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٥:١٦١٢:٠٣:٢٤١٧:٥١:٠٤١٨:٠٨:٢١٢٣:٢٣:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٥:٥٦١٢:٠٣:٠٨١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:١٠٢٣:٢٣:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٦:٣٧١٢:٠٢:٥٢١٧:٤٨:٤١١٨:٠٦:٠٠٢٣:٢٣:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٧:١٨١٢:٠٢:٣٧١٧:٤٧:٣٠١٨:٠٤:٥٠٢٣:٢٣:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٧:٥٩١٢:٠٢:٢٣١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٣:٤١٢٣:٢٢:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٨:٤١١٢:٠٢:٠٩١٧:٤٥:١١١٨:٠٢:٣٣٢٣:٢٢:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:١٩:٢٣١٢:٠١:٥٦١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:٢٥٢٣:٢٢:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٠:٠٦١٢:٠١:٤٣١٧:٤٢:٥٤١٨:٠٠:١٩٢٣:٢٢:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٠:٤٨١٢:٠١:٣١١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:١٣٢٣:٢١:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢١:٣٢١٢:٠١:١٩١٧:٤٠:٤١١٧:٥٨:٠٨٢٣:٢١:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٢:١٥١٢:٠١:٠٨١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٧:٠٤٢٣:٢١:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٢:٥٩١٢:٠٠:٥٨١٧:٣٨:٣١١٧:٥٦:٠١٢٣:٢١:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٣:٤٤١٢:٠٠:٤٨١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٥٩٢٣:٢١:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حمیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حمیدیه شهر حمیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حمیدیه شهر حمیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حمیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حمیدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حمیدیه

حمیدیه شهری است در استان خوزستان و مرکز شهرستان حمیدیه است. این شهر سابقاً در بخش حمیدیه شهرستان اهواز قرار گرفته بود و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲۲٫۰۰۱ نفر جمعیت داشته‌است

شهر حمیدیه در ویکیپدیا

شهر حمیدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حمیدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حمیدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حمیدیه بر روی نقشه

شهر حمیدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حمیدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حمیدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حمیدیه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حمیدیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حمیدیه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حمیدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حمیدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حمیدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حمیدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حمیدیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حمیدیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حمیدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حمیدیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حمیدیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حمیدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حمیدیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمیدیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمیدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حمیدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو