جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حمیدانیه

ملا ثانی | باوی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حمیدانیه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٢٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمیدانیه (شهرستان باوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای حمیدانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حمیدانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمیدانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هر كسی دارای قوانین و ارزش های ویژه ای است كه ممكن است با قوانین و ارزش های شما متفاوت [ =دیگرگون ] باشد؛ ارزش های آنها نه بهتر است و نه بدتر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمیدانیه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمیدانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمیدانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حمیدانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمیدانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمیدانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٣:١٧١٣:١١:٤٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٨:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٢:١٦١٣:١١:٣٣١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٨:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:١٧١٣:١١:٢٥١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٠:١٨١٣:١١:١٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٢١١٣:١١:٠٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٨:٢٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٠:٥٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:١١٠٠:٢٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:٣٤١٣:١٠:٤٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٠:٤٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٦:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٠:٣٨١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٦:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٥:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٠:٣٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:١٨١٣:١٠:٢٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٣٠١٣:١٠:٢٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٥:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٥٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٩:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٤:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٣١١٣:١٠:١٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٧:٥٠١٣:١٠:١٨٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:١٠١٣:١٠:١٩٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:٣١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٤:٤٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣١٠٦:١٤:١٠١٣:١٠:٣١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٠٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٣:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٣٩١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:١٢١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمیدانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمیدانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمیدانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمیدانیه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حمیدانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حمیدانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیدانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حمیدانیه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حمیدانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حمیدانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حمیدانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمیدانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیدانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمیدانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیدانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٣:٤٠١٣:١٦:٤١١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٣٤:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٤:١٧١٣:١٦:٢٥١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٣٤:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٤:٥٤١٣:١٦:٠٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٣٤:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:٣١١٣:١٥:٥٢١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٣٤:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٦:٠٩١٣:١٥:٣٥١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٣:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٥:١٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٠١٠٠:٣٣:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٧:٢٢١٣:١٥:٠٠١٩:٤٢:٠٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:٣٣:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٤:٤٢١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٣٢٠٠:٣٣:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٤:٢٣١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:١٧٠٠:٣٣:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٩:١٢١٣:١٤:٠٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٠١٠٠:٣٢:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٤٩:٤٩١٣:١٣:٤٦١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٤٥٠٠:٣٢:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٠:٢٥١٣:١٣:٢٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٢:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥١:٠١١٣:١٣:٠٧١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:١٢٠٠:٣٢:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥١:٣٧١٣:١٢:٤٧١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٠:٥٤٠٠:٣١:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٢:١٣١٣:١٢:٢٧١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣١:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٢:٤٩١٣:١٢:٠٦١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٣١:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٣:٢٥١٣:١١:٤٦١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣١:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٤:٠١١٣:١١:٢٥١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٢٠٠:٣٠:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٤:٣٧١٣:١١:٠٤١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٢٣٠٠:٣٠:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٥:١٣١٣:١٠:٤٣١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣٠:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٦:٥٥:٤٨١٣:١٠:٢٢١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٠:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٠:٠٠١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٢٦٠٠:٢٩:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٧:٠٠١٣:٠٩:٣٩١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٠٧٠٠:٢٩:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٧:٣٥١٣:٠٩:١٧١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٤٧٠٠:٢٩:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٢٠٦:٥٨:١١١٣:٠٨:٥٦١٩:١٩:١١١٩:٣٦:٢٨٠٠:٢٨:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٦:٥٨:٤٧١٣:٠٨:٣٤١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:٠٨٠٠:٢٨:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٦:٥٩:٢٣١٣:٠٨:١٣١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:٤٩٠٠:٢٨:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٦:٥٩:٥٩١٣:٠٧:٥١١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٣٠٠٠:٢٧:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٠:٣٥١٣:٠٧:٣٠١٩:١٣:٥٦١٩:٣١:١٠٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:٠١:١١١٣:٠٧:٠٩١٩:١٢:٣٧١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٧:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠١:٤٧١٢:٠٦:٤٧١٨:١١:١٨١٨:٢٨:٣٢٢٣:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حمیدانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه روستای حمیدانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه روستای حمیدانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمیدانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیدانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمیدانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمیدانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمیدانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمیدانیه

روستای حمیدانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمیدانیه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حمیدانیه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حمیدانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمیدانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمیدانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمیدانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حمیدانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمیدانیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق حمیدانیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق حمیدانیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا حمیدانیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمیدانیه
افق شرعی امروز فردا حمیدانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو