جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حمیدانیه

ملا ثانی | باوی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حمیدانیه


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٦
اذان مغرب: ١٨:١٩:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٣٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمیدانیه (شهرستان باوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای حمیدانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حمیدانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمیدانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل یوحنا
در زندگی، سعادت در این است كه به آنچه می‌دانید، عمل كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمیدانیه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمیدانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمیدانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حمیدانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمیدانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمیدانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٥:٢١١٣:١٢:٠٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:١٨١٣:١١:٥٢١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٣:١٧١٣:١١:٤٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٢:١٦١٣:١١:٣٣١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:١٧١٣:١١:٢٥١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٠:١٨١٣:١١:١٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٢١١٣:١١:٠٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٧:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٨:٢٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٠:٥٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:١١٠٠:٢٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:٣٤١٣:١٠:٤٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٠:٤٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٠:٣٨١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٦:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٠:٣٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:١٨١٣:١٠:٢٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٣٠١٣:١٠:٢٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٥٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٤:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٩:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٣١١٣:١٠:١٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٤:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٧:٥٠١٣:١٠:١٨٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:١٠١٣:١٠:١٩٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:٣١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٤:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٤:٤٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣١٠٦:١٤:١٠١٣:١٠:٣١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٠٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٣:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٣٩١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمیدانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمیدانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمیدانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمیدانیه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حمیدانیه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمیدانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیدانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حمیدانیه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٠:١٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٣٣٢٣:٤٥:١١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٧:١١٠٧:٠٩:٤٥١٢:٢٦:٤٦١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٢:٢٦٢٣:٤٥:٢٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٦:٤٧٠٧:٠٩:١٣١٢:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:١٨٢٣:٤٥:٤١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٨:٣٩١٢:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:١١٢٣:٤٥:٥٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٨:٠٤١٢:٢٧:١٧١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٠٤٢٣:٤٦:٠٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٧:٢٨١٢:٢٧:٢٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٥:٥٧٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٤:٥٤٠٧:٠٦:٤٩١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٦:٤٩٢٣:٤٦:٣١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٦:١٠١٢:٢٧:٤١١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٧:٤١٢٣:٤٦:٤١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٥:٢٩١٢:٢٧:٤٨١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٨:٣٣٢٣:٤٦:٥١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٤:٤٦١٢:٢٧:٥٣١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:٢٥٢٣:٤٦:٥٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٤:٠٢١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:١٦٢٣:٤٧:٠٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٣:١٧١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٣:٠٩١٨:١١:٠٨٢٣:٤٧:١٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٤:٠٢١٨:١١:٥٩٢٣:٤٧:٢٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠١:٤٣١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٤:٥٥١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٧:٢٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٠:٥٤١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٥:٤٧١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٧:٢٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٧:٣٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٢٧٠٦:٥٩:١١١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٢٠٢٣:٤٧:٣٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٨:١٩١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٨:٢٣١٨:١٦:١٠٢٣:٤٧:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٦:٥٢٠٦:٥٧:٢٥١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٩:١٤١٨:١٦:٥٩٢٣:٤٧:٣٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠٣٠٦:٥٦:٣٠١٢:٢٨:٠٥١٨:٠٠:٠٥١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٧:٣٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٨:٠٢١٨:٠٠:٥٥١٨:١٨:٣٧٢٣:٤٧:٣٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٧:٥٨١٨:٠١:٤٦١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٧:٣٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٣:٣٨١٢:٢٧:٥٤١٨:٠٢:٣٦١٨:٢٠:١٤٢٣:٤٧:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٢:٣٩١٢:٢٧:٤٩١٨:٠٣:٢٥١٨:٢١:٠٢٢٣:٤٧:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥١:٣٨١٢:٢٧:٤٣١٨:٠٤:١٤١٨:٢١:٤٩٢٣:٤٧:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٠:٣٧١٢:٢٧:٣٧١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٣٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٤٩:٣٥١٢:٢٧:٣٠١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٣:٢٤٢٣:٤٧:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٨:٣٢١٢:٢٧:٢٣١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:١٠٢٣:٤٧:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٧:٢٨١٢:٢٧:١٤١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٤:٥٧٢٣:٤٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حمیدانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حمیدانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حمیدانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمیدانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیدانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمیدانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمیدانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٥:٠٤١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:١٥٢٣:٤٣:٢٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٢:٢٣١٢:٢٥:٢١١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٠٨٢٣:٤٣:٤٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١٢:٠١١٢:٢٥:٣٧١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٨:٠٠٢٣:٤٤:٠١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١١:٣٧١٢:٢٥:٥٢١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:٤٤:٢٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١١:١١١٢:٢٦:٠٧١٧:٤١:٢٠١٧:٥٩:٤٦٢٣:٤٤:٣٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٠:٤٤١٢:٢٦:٢٠١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٤٠٢٣:٤٤:٥٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٠:١٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٣٣٢٣:٤٥:١١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:٠٩:٤٥١٢:٢٦:٤٦١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٢:٢٦٢٣:٤٥:٢٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٧٠٧:٠٩:١٣١٢:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:١٨٢٣:٤٥:٤١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٨:٣٩١٢:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:١١٢٣:٤٥:٥٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٨:٠٤١٢:٢٧:١٧١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٠٤٢٣:٤٦:٠٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٧:٢٨١٢:٢٧:٢٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٥:٥٧٢٣:٤٦:٢٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:٠٦:٤٩١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٦:٤٩٢٣:٤٦:٣١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٦:١٠١٢:٢٧:٤١١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٧:٤١٢٣:٤٦:٤١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٥:٢٩١٢:٢٧:٤٨١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٨:٣٣٢٣:٤٦:٥١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٤:٤٦١٢:٢٧:٥٣١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:٢٥٢٣:٤٦:٥٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٤:٠٢١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:١٦٢٣:٤٧:٠٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٣:١٧١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٣:٠٩١٨:١١:٠٨٢٣:٤٧:١٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٤:٠٢١٨:١١:٥٩٢٣:٤٧:٢٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠١:٤٣١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٤:٥٥١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٧:٢٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٠:٥٤١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٥:٤٧١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٧:٢٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٧:٣٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٦:٥٩:١١١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٢٠٢٣:٤٧:٣٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٨:١٩١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٨:٢٣١٨:١٦:١٠٢٣:٤٧:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٦:٥٧:٢٥١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٩:١٤١٨:١٦:٥٩٢٣:٤٧:٣٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٦:٥٦:٣٠١٢:٢٨:٠٥١٨:٠٠:٠٥١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٧:٣٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٨:٠٢١٨:٠٠:٥٥١٨:١٨:٣٧٢٣:٤٧:٣٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٧:٥٨١٨:٠١:٤٦١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٧:٣٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٣:٣٨١٢:٢٧:٥٤١٨:٠٢:٣٦١٨:٢٠:١٤٢٣:٤٧:٣٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٢:٣٩١٢:٢٧:٤٩١٨:٠٣:٢٥١٨:٢١:٠٢٢٣:٤٧:٣١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حمیدانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه روستای حمیدانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حمیدانیه روستای حمیدانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمیدانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمیدانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمیدانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمیدانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمیدانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمیدانیه

روستای حمیدانیه بر روی نقشه

روستای حمیدانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمیدانیه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حمیدانیه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حمیدانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمیدانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمیدانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حمیدانیه
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ حمیدانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حمیدانیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق حمیدانیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمیدانیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمیدانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حمیدانیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حمیدانیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمیدانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو