جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز حمزه سیدالشهدا


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٠
اذان ظهر: ١١:٣١:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٠١
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه سیدالشهدا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

بزرگمهر
آن كه پیرو خرد است، دل به هوس نمی سپارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمزه سیدالشهدا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه سیدالشهدا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حمزه سیدالشهدا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه سیدالشهدا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمزه سیدالشهدا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٣:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٦:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٥٢٢٣:٥٦:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٣:١٨١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٤٨٢٣:٥٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٤٤٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٣:٠١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٥:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٦٠٥:٥١:١٨١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٠:١١١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٤:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٤:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣١٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٢٢٢٣:٥٣:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٨:٢١١٩:٥٨:١٨٢٣:٥٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٢:١٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٣:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٢:١٤١٩:٤٠:٠٦٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٢:١١١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٠٥٢٣:٥٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٢:٠٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤٢:٠٥١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٤١:٠٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٤٠:١١١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥١:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٩:١٩١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥١:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٣٧:٣٨١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٦:٥٠١٢:٤٢:٠٤١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٨:٢١٢٣:٥١:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٤٢:٠٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:١٨١٢:٤٢:٠٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٠٦٢٣:٥٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٤:٣٥١٢:٤٢:١١١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٥٨٢٣:٥٠:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٣:٥٣١٢:٤٢:١٥١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٤٩٢٣:٥٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٣:١٣١٢:٤٢:١٩١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٤٠٢٣:٥٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٤١٢:٤٢:٢٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٣٠٢٣:٥٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣١:٥٧١٢:٤٢:٢٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٤:٢٠٢٣:٥٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمزه سیدالشهدا

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حمزه سیدالشهدا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه سیدالشهدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حمزه سیدالشهدا

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای حمزه سیدالشهدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه سیدالشهدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه سیدالشهدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمزه سیدالشهدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه سیدالشهدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٣:٤٩١١:٣٨:١١١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:١٨٢٢:٥٥:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٤:٣٨١١:٣٧:٥٠١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٤٧٢٢:٥٥:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٥:٢٨١١:٣٧:٢٩١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:١٦٢٢:٥٥:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٣٦:١٨١١:٣٧:٠٩١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٥:٤٥٢٢:٥٤:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٧:٠٧١١:٣٦:٤٨١٧:٣٥:٥٤١٧:٥٤:١٤٢٢:٥٤:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٠٠٥:٣٧:٥٧١١:٣٦:٢٨١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٤٤٢٢:٥٤:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣٨:٤٨١١:٣٦:٠٨١٧:٣٢:٥٣١٧:٥١:١٤٢٢:٥٣:٥٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣٩:٣٨١١:٣٥:٤٨١٧:٣١:٢٣١٧:٤٩:٤٤٢٢:٥٣:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٠:٢٩١١:٣٥:٢٩١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٨:١٥٢٢:٥٣:١٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤١:٢٠١١:٣٥:٠٩١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٦:٤٦٢٢:٥٢:٥٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٢:١١١١:٣٤:٥٠١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٥:١٧٢٢:٥٢:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٣:٠٢١١:٣٤:٣٢١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٣:٤٩٢٢:٥٢:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٣:٥٤١١:٣٤:١٣١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٢:٢٢٢٢:٥٢:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٤:٤٥١١:٣٣:٥٥١٧:٢٢:٣١١٧:٤٠:٥٥٢٢:٥١:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٥:٣٨١١:٣٣:٣٨١٧:٢١:٠٤١٧:٣٩:٢٩٢٢:٥١:٢٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٦:٣٠١١:٣٣:٢٠١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:٠٣٢٢:٥١:١٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٧:٢٣١١:٣٣:٠٤١٧:١٨:١٢١٧:٣٦:٣٨٢٢:٥٠:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٨:١٥١١:٣٢:٤٧١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:١٣٢٢:٥٠:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٩:٠٩١١:٣٢:٣١١٧:١٥:٢١١٧:٣٣:٤٩٢٢:٥٠:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٠:٠٢١١:٣٢:١٦١٧:١٣:٥٧١٧:٣٢:٢٦٢٢:٥٠:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٠:٥٦١١:٣٢:٠١١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٠٤٢٢:٤٩:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥١:٥٠١١:٣١:٤٦١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٤٢٢٢:٤٩:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٢:٤٥١١:٣١:٣٣١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٨:٢١٢٢:٤٩:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٣:٤٠١١:٣١:١٩١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٠١٢٢:٤٩:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٤:٣٥١١:٣١:٠٦١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٥:٤٢٢٢:٤٨:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٥:٣٠١١:٣٠:٥٤١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٢٤٢٢:٤٨:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٦:٢٦١١:٣٠:٤٣١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٣:٠٧٢٢:٤٨:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٧:٢٣١١:٣٠:٣٢١٧:٠٣:١٠١٧:٢١:٥١٢٢:٤٨:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٨:١٩١١:٣٠:٢٢١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٣٦٢٢:٤٧:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٩:١٦١١:٣٠:١٢١٧:٠٠:٣٧١٧:١٩:٢٢٢٢:٤٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا روستای حمزه سیدالشهدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا روستای حمزه سیدالشهدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمزه سیدالشهدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمزه سیدالشهدا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمزه سیدالشهدا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمزه سیدالشهدا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمزه سیدالشهدا

روستای حمزه سیدالشهدا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمزه سیدالشهدا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای حمزه سیدالشهدا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه سیدالشهدا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حمزه سیدالشهدا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حمزه سیدالشهدا
جدول اوقات شرعی امروز فردا حمزه سیدالشهدا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حمزه سیدالشهدا
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ حمزه سیدالشهدا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حمزه سیدالشهدا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمزه سیدالشهدا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمزه سیدالشهدا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو