جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز حمزه سیدالشهدا


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٠١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه سیدالشهدا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
با زن به خاطر چهار چیز ازدواج می‌كنند: ثروت، مقام، زیبایی و دینش. پس تو (ای مسلمان) به خاطر دین زنی را انتخاب كن زیرا دستان تو زیاد می‌شوند. (كنایه از این كه چون به خاطر دین ازدواج كردی، فرزندان صالحی نصیبت خواهند شد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمزه سیدالشهدا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه سیدالشهدا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حمزه سیدالشهدا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه سیدالشهدا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمزه سیدالشهدا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٣:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٦:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٥٢٢٣:٥٦:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٣:١٨١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٤٨٢٣:٥٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٤٤٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٣:٠١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٥:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٦٠٥:٥١:١٨١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٠:١١١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٤:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٤:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣١٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٢٢٢٣:٥٣:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٨:٢١١٩:٥٨:١٨٢٣:٥٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٢:١٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٣:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٢:١٤١٩:٤٠:٠٦٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٢:١١١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٠٥٢٣:٥٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٢:٠٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤٢:٠٥١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٤١:٠٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٤٠:١١١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥١:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٩:١٩١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥١:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٣٧:٣٨١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٦:٥٠١٢:٤٢:٠٤١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٨:٢١٢٣:٥١:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٤٢:٠٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:١٨١٢:٤٢:٠٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٠٦٢٣:٥٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٤:٣٥١٢:٤٢:١١١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٥٨٢٣:٥٠:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٣:٥٣١٢:٤٢:١٥١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٤٩٢٣:٥٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٣:١٣١٢:٤٢:١٩١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٤٠٢٣:٥٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٤١٢:٤٢:٢٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٣٠٢٣:٥٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣١:٥٧١٢:٤٢:٢٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٤:٢٠٢٣:٥٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمزه سیدالشهدا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حمزه سیدالشهدا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه سیدالشهدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حمزه سیدالشهدا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حمزه سیدالشهدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حمزه سیدالشهدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حمزه سیدالشهدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمزه سیدالشهدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمزه سیدالشهدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه سیدالشهدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٩٠٥:٢٦:٣٥١٢:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٣٠:٢١٢٣:٥٢:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٤٠٥:٢٦:٤٩١٢:٤٧:٥٠٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٣٠:٣١٢٣:٥٢:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢٧:٠٥١٢:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٣٠:٤٠٢٣:٥٣:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:١٢٠٥:٢٧:٢٢١٢:٤٨:١٥٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣٠:٤٦٢٣:٥٣:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٥٠٥:٢٧:٤١١٢:٤٨:٢٨٢٠:٠٩:١١٢٠:٣٠:٥١٢٣:٥٣:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٠٠٠٥:٢٨:٠٢١٢:٤٨:٤١٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٥٤٢٣:٥٣:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٨٠٥:٢٨:٢٣١٢:٤٨:٥٣٢٠:٠٩:١٧٢٠:٣٠:٥٦٢٣:٥٤:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٨٠٥:٢٨:٤٧١٢:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٣٠:٥٥٢٣:٥٤:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢٩:١١١٢:٤٩:١٨٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣٠:٥٣٢٣:٥٤:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٥٠٥:٢٩:٣٧١٢:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:١٣٢٠:٣٠:٤٨٢٣:٥٤:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٢٠٥:٣٠:٠٤١٢:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٣٠:٤٢٢٣:٥٥:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢١٠٥:٣٠:٣٣١٢:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٠١٢٠:٣٠:٣٤٢٣:٥٥:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٢٠٥:٣١:٠٢١٢:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٣٠:٢٤٢٣:٥٥:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٣١:٣٣١٢:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٣٠:١٢٢٣:٥٦:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣١٠٥:٣٢:٠٥١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٩:٥٨٢٣:٥٦:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٨٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٩:٤٢٢٣:٥٦:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٧٠٥:٣٣:١٢١٢:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٩:٢٤٢٣:٥٦:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٣٣:٤٧١٢:٥٠:٥٣٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٩:٠٥٢٣:٥٧:١٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٠٠٥:٣٤:٢٣١٢:٥١:٠٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٨:٤٣٢٣:٥٧:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٣٥:٠٠١٢:٥١:١٠٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٨:١٩٢٣:٥٧:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٥:٣٨١٢:٥١:١٨٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٧:٥٤٢٣:٥٨:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٣٦:١٧١٢:٥١:٢٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٧:٢٧٢٣:٥٨:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣٦:٥٦١٢:٥١:٣٢٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٦:٥٨٢٣:٥٨:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٧:٣٦١٢:٥١:٣٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٦:٢٧٢٣:٥٨:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٨:١٧١٢:٥١:٤٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٥٤٢٣:٥٩:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٣٨:٥٩١٢:٥١:٥٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٥:١٩٢٣:٥٩:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٥١:٥٥٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٤:٤٣٢٣:٥٩:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥١:٥٩٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٠٠:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٢:٠٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٠٠:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٥٢:٠٦٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٠٠:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤٢:٣٨١٢:٥٢:٠٩٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا روستای حمزه سیدالشهدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه سیدالشهدا روستای حمزه سیدالشهدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمزه سیدالشهدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حمزه سیدالشهدا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمزه سیدالشهدا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمزه سیدالشهدا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمزه سیدالشهدا

روستای حمزه سیدالشهدا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمزه سیدالشهدا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حمزه سیدالشهدا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حمزه سیدالشهدا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه سیدالشهدا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حمزه سیدالشهدا
زمان پخش اذان مستقیم به افق حمزه سیدالشهدا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمزه سیدالشهدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حمزه سیدالشهدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمزه سیدالشهدا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حمزه سیدالشهدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمزه سیدالشهدا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمزه سیدالشهدا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمزه سیدالشهدا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو