جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حمزه آباد

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز حمزه آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٩
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢٧
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٠

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمزه آباد (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای حمزه آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حمزه آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

لارنس لی
دانسته های ما اهمیتی ندارند، آنچه با دانسته هایمان انجام می دهیم مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمزه آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمزه آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حمزه آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمزه آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٧:١٤١٣:٠٣:١٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٥٤٠٠:١٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣١٠٦:١١:٢٧١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٤١٠٠:١٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٢:١٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٤:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:١١١٣:٠٢:١١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٣:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٣:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٢:٠١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠١:٥٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٩:١٨٠٠:١٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٢:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:٥١٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٢:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٢:١٤١٣:٠١:٤٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٢:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠١:٢٠١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٢:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٥١٠٠:١١:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١١:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١١:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١١:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٦:٢١١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٥:٣٦١٣:٠١:٥١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٤:٥٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٠:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٤:١٢١٣:٠١:٥٨٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٤١٠٠:١٠:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٢:٥٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٢:١٨١٣:٠٢:١٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٠١٠٥:٥١:٤٣١٣:٠٢:١٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمزه آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حمزه آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حمزه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حمزه آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمزه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمزه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٢:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٢:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣١:١٠١٣:٠٧:١٩١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٢:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٧:٠٢١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٢:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٢:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢١:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢١:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٥:٥١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢١:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١٠٠٠:٢١:٢٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠٥:١٣١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٤٢٠٠:٢١:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٧:٣٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:١٣٠٠:٢٠:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٢٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٢٠:٤٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٤:١٤١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:١٥٠٠:٢٠:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٤٥٠٠:٢٠:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٠:٤٨١٣:٠٣:٣٤١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:١٥٠٠:٢٠:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤١:٣٦١٣:٠٣:١٣١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٩:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٢:٢٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:١٤٠٠:١٩:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:١١١٣:٠٢:٣١١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٩:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٢:١٠١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:١٢٠٠:١٩:٠٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠١:٤٩١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٤١٠٠:١٨:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠١:٢٨١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:١٠٠٠:١٨:٢٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٦:٢٢١٣:٠١:٠٦١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٨:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٧:٠٩١٣:٠٠:٤٥١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:٠٧٠٠:١٧:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٠:٢٣١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٣٥٠٠:١٧:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠٠:٠٢١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٠٤٠٠:١٧:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٣٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٧:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٠:٢١١٢:٥٩:١٩١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٦:٠١٠٠:١٦:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٠٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٦:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥١:٥٧١٢:٥٨:٣٦١٩:٠٤:٤٠١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٦:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٢:٤٥١١:٥٨:١٥١٨:٠٣:٠٩١٨:٢١:٢٧٢٣:١٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمزه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمزه آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمزه آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمزه آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمزه آباد

روستای حمزه آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمزه آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حمزه آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حمزه آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمزه آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمزه آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حمزه آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حمزه آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حمزه آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حمزه آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمزه آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حمزه آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمزه آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو