جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حمزه آباد

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز حمزه آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٠:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٠:٠٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمزه آباد (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای حمزه آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حمزه آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حمزه آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

وین دایر
این دست و آن دست كردن كارها سبب می‌شود كه زمان گرانمایه‌ی امروز را نیز از دست بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمزه آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمزه آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حمزه آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمزه آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢٠:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٥:١٢١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٤:٥٨١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٨:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٤:٣١١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٤:١٩١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٨:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٧:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢١:١٢١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٧:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٦:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٦:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:٣١١٣:٠٣:١٢١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٦:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٦:١٩١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٥:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٢:٥٣١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٥:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٩٠٠:١٥:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١١:٤٢١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٣١٠٠:١٤:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:١٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٢:١١١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:١٨٠٠:١٣:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٢:٠١١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٣:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٥:٢١١٣:٠١:٥٧١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠١:٥٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠١:٥١٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠١:٤٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٢:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠١:٣٢١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمزه آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حمزه آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حمزه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حمزه آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمزه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حمزه آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حمزه آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٤١٠٠:١٠:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٢:٥٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٠:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٢:١٨١٣:٠٢:١٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٠:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٥١:٤٣١٣:٠٢:١٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٠:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٥١:١٠١٣:٠٢:٢٣٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٥٦٠٠:١٠:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٥٠:٣٨١٣:٠٢:٣٠٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٠:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٥٠:٠٨١٣:٠٢:٣٧٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٠:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٩:٤٠١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٧:١٤٠٠:١٠:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٤٩:١٤١٣:٠٢:٥٣٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٠٩:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٨:٤٩١٣:٠٣:٠١٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٤١٠٠:٠٩:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٤٨:٢٦١٣:٠٣:١٠٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٠٩:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٨:٠٤١٣:٠٣:١٩٢٠:١٨:٥١٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٠٩:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٤٧:٤٥١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٤٥٠٠:١٠:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٤٧:٢٧١٣:٠٣:٣٨٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:٢٤٠٠:١٠:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٤٧:١٠١٣:٠٣:٤٨٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٠:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٤٦:٥٦١٣:٠٣:٥٩٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٢:٣٨٠٠:١٠:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٤٦:٤٣١٣:٠٤:١٠٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٠:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٤٦:٣٢١٣:٠٤:٢١٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٣:٤٧٠٠:١٠:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٤٦:٢٣١٣:٠٤:٣٢٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٤:٢٠٠٠:١٠:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٤:٥٢٠٠:١٠:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٤٦:١٠١٣:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:١٠:٣٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٦:٠٦١٣:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٥٠٠٠:١٠:٤٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:٤٦:٠٤١٣:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٦:١٧٠٠:١٠:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤٦:٠٣١٣:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٦:٤٣٠٠:١١:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٤٦:٠٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٧:٠٧٠٠:١١:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٤٦:٠٧١٣:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٧:٣٠٠٠:١١:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٤٦:١١١٣:٠٦:١١٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٧:٥١٠٠:١١:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٤٦:١٨١٣:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٨:١٠٠٠:١١:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٤٦:٢٥١٣:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٨:٢٨٠٠:١١:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٦:٣٥١٣:٠٦:٥١٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٨:٤٤٠٠:١٢:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٤٠٥:٤٦:٤٦١٣:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٨:٥٩٠٠:١٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حمزه آباد روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حمزه آباد روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمزه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمزه آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمزه آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمزه آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمزه آباد

روستای حمزه آباد بر روی نقشه

روستای حمزه آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمزه آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حمزه آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حمزه آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حمزه آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمزه آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق حمزه آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حمزه آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حمزه آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمزه آباد
افق شرعی امروز فردا حمزه آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حمزه آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حمزه آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حمزه آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو