جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حمزه آباد

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز حمزه آباد


اذان صبح: ٠٥:١٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٨
اذان ظهر: ١٢:١٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:١٠
اذان مغرب: ١٨:١٣:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٥٦

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حمزه آباد (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای حمزه آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حمزه آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای حمزه آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حمزه آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حمزه آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حمزه آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حمزه آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:١١٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٦:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:١١٠٠:١٦:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٧:١٤١٣:٠٣:١٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٦:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٥٤٠٠:١٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣١٠٦:١١:٢٧١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٤١٠٠:١٤:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٢:١٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٤:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:١١١٣:٠٢:١١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٣:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٣:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٢:٠١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠١:٥٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٩:١٨٠٠:١٢:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٢:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:٥١٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٢:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٢:١٤١٣:٠١:٤٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠١:٢٠١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٢:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٥١٠٠:١١:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١١:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١١:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١١:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٦:٢١١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٥:٣٦١٣:٠١:٥١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٤:٥٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٠:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٤:١٢١٣:٠١:٥٨٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٤١٠٠:١٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٢:٥٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٠:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٢:١٨١٣:٠٢:١٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حمزه آباد

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای حمزه آباد

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حمزه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای حمزه آباد

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٨:٣٣١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٤٤٢٣:٣٥:٥٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:١٠١٢:١٨:٢٤١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:٤١٢٣:٣٥:٤٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٩:٥٢١٢:١٨:١٤١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٣٩٢٣:٣٥:٣٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٨:٣٣١٢:١٨:٠٣١٧:٥٨:٠٦١٨:١٦:٣٦٢٣:٣٥:٢٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٧:١٣١٢:١٧:٥٢١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٣٢٢٣:٣٥:١٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٧:٤١١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:٢٩٢٣:٣٥:٠٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:٣١١٢:١٧:٢٨١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:٢٥٢٣:٣٤:٥٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٣:٠٩١٢:١٧:١٦١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:٢١٢٣:٣٤:٤٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:٤٦١٢:١٧:٠٣١٨:٠٢:٥٣١٨:٢١:١٦٢٣:٣٤:٣٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٠:٢٣١٢:١٦:٤٩١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٢:١٢٢٣:٣٤:١٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٨:٥٩١٢:١٦:٣٥١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٣:٠٧٢٣:٣٤:٠٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:١٦:٢١١٨:٠٥:٤١١٨:٢٤:٠٢٢٣:٣٣:٤٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٦:١٠١٢:١٦:٠٦١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٥٧٢٣:٣٣:٣٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٤:٤٥١٢:١٥:٥١١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:٥١٢٣:٣٣:١٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٣:١٩١٢:١٥:٣٥١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٦:٤٦٢٣:٣٣:٠٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٥٣١٢:١٥:٢٠١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٤٠٢٣:٣٢:٤٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٠:٢٧١٢:١٥:٠٤١٨:١٠:١٥١٨:٢٨:٣٤٢٣:٣٢:٢٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٩:٠٠١٢:١٤:٤٧١٨:١١:٠٩١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٢:٠٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٧:٣٣١٢:١٤:٣١١٨:١٢:٠٣١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣١:٤٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٠٥١٢:١٤:١٤١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:١٦٢٣:٣١:٣٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٤:٣٨١٢:١٣:٥٧١٨:١٣:٥١١٨:٣٢:٠٩٢٣:٣١:١١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:١٠١٢:١٣:٣٩١٨:١٤:٤٤١٨:٣٣:٠٣٢٣:٣٠:٥٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:٤٢١٢:١٣:٢٢١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:٥٧٢٣:٣٠:٣٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:١٤١٢:١٣:٠٥١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:٥٠٢٣:٣٠:١١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:٤٥١٢:١٢:٤٧١٨:١٧:٢٤١٨:٣٥:٤٣٢٣:٥٩:٥١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٧:١٧١٣:١٢:٢٩١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٣٧٠٠:٢٩:٣٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٥:٤٩١٣:١٢:١١١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣٠٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٤:٢٠١٣:١١:٥٣١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٢٣٠٠:٢٨:٤٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٢:٥٢١٣:١١:٣٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:١٧٠٠:٢٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حمزه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حمزه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حمزه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٨:٤٢١٢:١٩:١١١٧:٥٠:١١١٨:٠٨:٥٣٢٣:٣٦:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٧:٢٩١٢:١٩:٠٥١٧:٥١:١١١٨:٠٩:٥١٢٣:٣٦:٢١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٦:١٥١٢:١٨:٥٨١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٥٠٢٣:٣٦:١٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٥:٠٠١٢:١٨:٥٠١٧:٥٣:١١١٨:١١:٤٨٢٣:٣٦:١٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٤٤١٢:١٨:٤٢١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٤٦٢٣:٣٦:٠٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٨:٣٣١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٤٤٢٣:٣٥:٥٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:١٠١٢:١٨:٢٤١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:٤١٢٣:٣٥:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٩:٥٢١٢:١٨:١٤١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٣٩٢٣:٣٥:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٨:٣٣١٢:١٨:٠٣١٧:٥٨:٠٦١٨:١٦:٣٦٢٣:٣٥:٢٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٧:١٣١٢:١٧:٥٢١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٣٢٢٣:٣٥:١٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٧:٤١١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:٢٩٢٣:٣٥:٠٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:٣١١٢:١٧:٢٨١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:٢٥٢٣:٣٤:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٣:٠٩١٢:١٧:١٦١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:٢١٢٣:٣٤:٤٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:٤٦١٢:١٧:٠٣١٨:٠٢:٥٣١٨:٢١:١٦٢٣:٣٤:٣٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٠:٢٣١٢:١٦:٤٩١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٢:١٢٢٣:٣٤:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٨:٥٩١٢:١٦:٣٥١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٣:٠٧٢٣:٣٤:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:١٦:٢١١٨:٠٥:٤١١٨:٢٤:٠٢٢٣:٣٣:٤٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٦:١٠١٢:١٦:٠٦١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٥٧٢٣:٣٣:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٤:٤٥١٢:١٥:٥١١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:٥١٢٣:٣٣:١٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٣:١٩١٢:١٥:٣٥١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٦:٤٦٢٣:٣٣:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٥٣١٢:١٥:٢٠١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٤٠٢٣:٣٢:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٠:٢٧١٢:١٥:٠٤١٨:١٠:١٥١٨:٢٨:٣٤٢٣:٣٢:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٩:٠٠١٢:١٤:٤٧١٨:١١:٠٩١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٢:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٧:٣٣١٢:١٤:٣١١٨:١٢:٠٣١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣١:٤٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٠٥١٢:١٤:١٤١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:١٦٢٣:٣١:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٤:٣٨١٢:١٣:٥٧١٨:١٣:٥١١٨:٣٢:٠٩٢٣:٣١:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:١٠١٢:١٣:٣٩١٨:١٤:٤٤١٨:٣٣:٠٣٢٣:٣٠:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:٤٢١٢:١٣:٢٢١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:٥٧٢٣:٣٠:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:١٤١٢:١٣:٠٥١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:٥٠٢٣:٣٠:١١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حمزه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد روستای حمزه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حمزه آباد روستای حمزه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حمزه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حمزه آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حمزه آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حمزه آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حمزه آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حمزه آباد

روستای حمزه آباد بر روی نقشه

روستای حمزه آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حمزه آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حمزه آباد + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای حمزه آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حمزه آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حمزه آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حمزه آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حمزه آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حمزه آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حمزه آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حمزه آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حمزه آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حمزه آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حمزه آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حمزه آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو