جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حماملوپایین

زنجانرود پایین | زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حماملوپایین


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٦
اذان ظهر: ١٢:١٠:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٤٨

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حماملوپایین (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای حماملوپایین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حماملوپایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حماملوپایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ضرب المثل فرانسوی
اگر [ تا به حال ] داماد نشده ای، از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حماملوپایین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حماملوپایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حماملوپایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حماملوپایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حماملوپایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حماملوپایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٥:١٤٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٥:١٣١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٢:٥٥١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢١:٤٨١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٩:٣٧١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٥:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٨:٣٤١٣:١٤:١٩٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٧:٣١١٣:١٤:١٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٦:٣٠١٣:١٤:١٠٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٤:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٥:٣٠١٣:١٤:٠٧٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٤:٣٢١٣:١٤:٠٤٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٣:٣٥١٣:١٤:٠٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٤:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٢:٣٩١٣:١٤:٠٠٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٣:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:١١:٤٥١٣:١٣:٥٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٣:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٠:٥٢١٣:١٣:٥٨٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٣:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٠:٠١١٣:١٣:٥٨٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٣:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٩:١١١٣:١٣:٥٩٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٥١٠٠:٢٣:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٤:٠٠٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٤:٠٢٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢٢:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٦:٥١١٣:١٤:٠٥٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٢٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٤:٠٨٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٢٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٤:١١٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:١٤٠٠:٢٢:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٤:٤٤١٣:١٤:١٥٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٢٢:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٤:٠٦١٣:١٤:٢٠٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٢٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٠٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٤:٢٥٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٢١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:١٢٠٦:٠٢:٥٣١٣:١٤:٣١٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٢١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حماملوپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حماملوپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حماملوپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حماملوپایین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حماملوپایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حماملوپایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حماملوپایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حماملوپایین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حماملوپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حماملوپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حماملوپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حماملوپایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حماملوپایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حماملوپایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حماملوپایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حماملوپایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حماملوپایین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٤٠:٢٥١٣:٢٠:٢١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٤:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٤١:١٤١٣:٢٠:٠٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٤:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٩:٤٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣٤:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٢:٥٤١٣:١٩:٣٣١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٤:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٣:٤٣١٣:١٩:١٥١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١١٠٠:٣٤:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٤:٣٣١٣:١٨:٥٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٣:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٨:٤٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٣:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٦:١١١٣:١٨:٢٢١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٣٣:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٧:٠١١٣:١٨:٠٤١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:٣٣:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٧:٤٥١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٣٣:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٧:٢٦١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٣:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٩:٢٨١٣:١٧:٠٧١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٣٢:٥٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٠:١٧١٣:١٦:٤٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٣٢:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥١:٠٦١٣:١٦:٢٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٥٣٠٠:٣٢:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥١:٥٥١٣:١٦:٠٧١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٢٣٠٠:٣٢:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٢:٤٤١٣:١٥:٤٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٥١٠٠:٣١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٣:٣٢١٣:١٥:٢٦١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٢٠٠٠:٣١:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥٤:٢١١٣:١٥:٠٥١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣١:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٥:١٠١٣:١٤:٤٤١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:١٦٠٠:٣١:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٥:٥٨١٣:١٤:٢٣١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٤٤٠٠:٣٠:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٤:٠٢١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٠:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٣:٤١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:٣٠:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٨:٢٤١٣:١٣:١٩١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٠٧٠٠:٣٠:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٩:١٣١٣:١٢:٥٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٥٠٠:٢٩:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٢:٣٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٢٠٠:٢٩:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٠:٥١١٣:١٢:١٥١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٢٩٠٠:٢٩:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٤٠١٣:١١:٥٣١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:٥٧٠٠:٢٩:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٢:٢٩١٣:١١:٣٢١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٢٤٠٠:٢٨:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:١٨١٣:١١:١١١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢٨:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٠٧١٣:١٠:٤٩١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٨:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٤:٥٦١٢:١٠:٢٨١٨:١٥:٢٤١٨:٣٣:٤٧٢٣:٢٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حماملوپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حماملوپایین روستای حماملوپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حماملوپایین روستای حماملوپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حماملوپایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حماملوپایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حماملوپایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حماملوپایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حماملوپایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حماملوپایین

روستای حماملوپایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حماملوپایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حماملوپایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حماملوپایین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حماملوپایین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حماملوپایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حماملوپایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حماملوپایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حماملوپایین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حماملوپایین
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حماملوپایین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حماملوپایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حماملوپایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حماملوپایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حماملوپایین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حماملوپایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حماملوپایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حماملوپایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو