جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حلوان

پیرحاجات | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حلوان


اذان صبح: ٠٥:١٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٥
اذان ظهر: ١١:٣٨:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٦:٢٠
اذان مغرب: ١٦:٥٦:٠٢
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٤٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حلوان (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای حلوان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حلوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حلوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌زمانی كه خداوند،‌ انجام كاری را دوست داشته باشد‌،‌ عقل (انسان‌های)‌ خردمند را می‌گیرد. (كارهای خداوند، در آن موقع انجام می‌شود، پس تقدیر الهی یا اختیار انسان در ارتباط است.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای حلوان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حلوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حلوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حلوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حلوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حلوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٧:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٢٠٢٣:٥٧:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٤٢:١٢١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٥٨٢٣:٥٦:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٦:٤٢١٢:٤٢:٠٤١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٦:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤١:٥٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٣:٤١١٢:٤١:٤٤١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:١٦٢٣:٥٥:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤١:٣٨١٩:٣١:٠٣١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥١:٤٦١٢:٤١:٣٣١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٥٤٢٣:٥٥:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤١:٢٩١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٥:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٤١:٢٥١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥٤:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤١:٢١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١١٠٥:٤٨:١١١٢:٤١:١٨١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٧:٢٠١٢:٤١:١٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤١:١٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤١:١٣١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤١:١٣١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٤:١٠١٢:٤١:١٣١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤١:١٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:٠٠٢٣:٥٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤١:١٥١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤١:١٧١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٤١:٢٣١٢:٤١:١٩١٩:٤١:٣٩٢٠:٠١:٢١٢٣:٥٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤١:٢٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٥٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤١:٢٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٥٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٩:٣٣١٢:٤١:٣٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٥٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤١:٣٤١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:٢٣٢٣:٥٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٨:٢٧١٢:٤١:٣٩١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٥:٠٨٢٣:٥٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حلوان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حلوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حلوان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حلوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حلوان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:١٤١١:٣٠:٥٠١٦:٣٨:١٠١٦:٥٧:١٨٢٢:٤٨:١٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:١٠١١:٣١:٠٦١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٦:٥٧٢٢:٤٨:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٥:٠٥١١:٣١:٢٣١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٨:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٠١١١:٣١:٤١١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٨:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٦:٥٦١١:٣١:٥٩١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٦:٠٥٢٢:٤٩:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:٥١١١:٣٢:١٩١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٥:٥١٢٢:٤٩:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٤٥١١:٣٢:٣٨١٦:٣٦:١٨١٦:٥٥:٣٩٢٢:٤٩:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٩:٣٩١١:٣٢:٥٩١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٢٩٢٢:٤٩:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٣٢١١:٣٣:٢٠١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٥:٢١٢٢:٥٠:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣١:٢٥١١:٣٣:٤٢١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٠:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٢:١٧١١:٣٤:٠٥١٦:٣٥:٤١١٦:٥٥:١٠٢٢:٥٠:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٣:٠٨١١:٣٤:٢٨١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٥:٠٧٢٢:٥١:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٣:٥٩١١:٣٤:٥٢١٦:٣٥:٣٤١٦:٥٥:٠٦٢٢:٥١:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٤:٤٩١١:٣٥:١٦١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٥:٠٧٢٢:٥١:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٥:٣٩١١:٣٥:٤١١٦:٣٥:٣٤١٦:٥٥:٠٩٢٢:٥٢:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٦:٢٧١١:٣٦:٠٦١٦:٣٥:٣٧١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٢:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٧:١٤١١:٣٦:٣٢١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٥:٢٠٢٢:٥٣:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٠١١١:٣٦:٥٩١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٥:٢٨٢٢:٥٣:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٨:٤٧١١:٣٧:٢٥١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٥:٣٨٢٢:٥٣:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٩:٣١١١:٣٧:٥٣١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٥:٤٩٢٢:٥٤:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:١٥١١:٣٨:٢٠١٦:٣٦:٢٠١٦:٥٦:٠٢٢٢:٥٤:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٠:٥٧١١:٣٨:٤٨١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٦:١٧٢٢:٥٥:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤١:٣٩١١:٣٩:١٧١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٦:٣٤٢٢:٥٥:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٢:١٩١١:٣٩:٤٥١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٦:٥٣٢٢:٥٦:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٠:١٤١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٧:١٣٢٢:٥٦:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٠:٤٣١٦:٣٧:٤٨١٦:٥٧:٣٤٢٢:٥٧:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٤:١٢١١:٤١:١٣١٦:٣٨:١١١٦:٥٧:٥٨٢٢:٥٧:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٤:٤٧١١:٤١:٤٢١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٧:٥٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٥:٢٠١١:٤٢:١٢١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٨:٢٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٥:٥٢١١:٤٢:٤٢١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٩:١٨٢٢:٥٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حلوان روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حلوان روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حلوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حلوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حلوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حلوان

روستای حلوان بر روی نقشه

روستای حلوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حلوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حلوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حلوان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حلوان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حلوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حلوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حلوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حلوان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حلوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حلوان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حلوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حلوان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حلوان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حلوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حلوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حلوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حلوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو