جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حلوان

پیرحاجات | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حلوان

اذان صبح: ٠٣:٥٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:١١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حلوان (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای حلوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حلوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حلوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

آنتونی رابینز
مردم، حیوانات و همه‌ی موجودات زنده را دوست داشته باش و به آنها عشق بورز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حلوان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حلوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حلوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حلوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حلوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حلوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٥:٢٤١٢:٤٥:٠٨١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:٣٦٠٠:٠١:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:١١٠٦:١٤:٠٩١٢:٤٤:٥٣١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٢٤٠٠:٠١:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:٥٥١٢:٤٤:٣٩١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:١٢٠٠:٠١:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:١١:٤١١٢:٤٤:٢٥١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٠٠٠٠:٠٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٠:٢٨١٢:٤٤:١٢١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٤٨٠٠:٠٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٣:٥٩١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٣٧٠٠:٠٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤٣:٣٤١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٣:٢٢١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥٩:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٣:١١١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٨:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤٣:٠٠١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٤٠٢٣:٥٨:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٢٨٢٣:٥٨:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠١:١٢١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٠٦٢٣:٥٧:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٩:٠٢١٢:٤٢:٢١١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٧:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٢:١٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٦:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٢:٠٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٦:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٦:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٤:٥٣١٢:٤١:٥٠١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤١:٤٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٥:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤١:٣٨١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥١:٥٩١٢:٤١:٣٣١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥١:٠٣١٢:٤١:٢٩١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤١:٢٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٤١:٢١١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤١:١٨١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤١:١٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥٤:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤١:١٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤١:١٣١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٢٤٢٣:٥٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حلوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حلوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حلوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حلوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حلوان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حلوان روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حلوان روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حلوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حلوان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٤:١٣١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:٥٠٢٣:٥٥:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:٣٤:٢٧١٢:٤٦:٥٧١٩:٥٩:٢٧٢٠:٢٠:٠١٢٣:٥٥:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٦٠٥:٣٤:٤٣١٢:٤٧:١٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:٢٠:١١٢٣:٥٦:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٤:٥٩١٢:٤٧:٢٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:١٩٢٣:٥٦:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٥:١٧١٢:٤٧:٣٦١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:٢٥٢٣:٥٦:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:٣٦١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٩:٥٧٢٠:٢٠:٣٠٢٣:٥٦:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٣٥:٥٧١٢:٤٨:٠١٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٣٣٢٣:٥٧:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٦:١٨١٢:٤٨:١٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢٠:٣٤٢٣:٥٧:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٦:٤١١٢:٤٨:٢٦٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢٠:٣٤٢٣:٥٧:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٧:٠٥١٢:٤٨:٣٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:٢٠:٣١٢٣:٥٧:٥٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤٨:٤٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٢٨٢٣:٥٨:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٧:٥٦١٢:٤٩:٠٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٢٢٢٣:٥٨:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤٩:١١١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:١٥٢٣:٥٨:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٨:٥١١٢:٤٩:٢٢١٩:٥٩:٤١٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٨:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٣٩:٢٠١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٥٥٢٣:٥٩:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٤٢٢٣:٥٩:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤٠:٢١١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٨٢٣:٥٩:٤٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٠:٥٣١٢:٥٠:٠١١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:١٢٢٣:٥٩:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٠:٠٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٥٤٠٠:٠٠:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤١:٥٩١٢:٥٠:١٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٠:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٠:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٣:٠٨١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٠:٥٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤٣:٤٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٠١:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٤٤:٢٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:٠١٠٠:٠١:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٣٣٠٠:٠١:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٥:٣٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠١:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٦:١٣١٢:٥١:٠٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٢:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥١:٠٨١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٢:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٧:٣١١٢:٥١:١٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٢٥٠٠:٠٢:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٨:١١١٢:٥١:١٦١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٥٠٠٠:٠٢:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٨:٥١١٢:٥١:١٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٠٣:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حلوان روستای حلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حلوان روستای حلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حلوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حلوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حلوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حلوان

روستای حلوان بر روی نقشه

روستای حلوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حلوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حلوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حلوان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حلوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حلوان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حلوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حلوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حلوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حلوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حلوان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حلوان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حلوان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حلوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حلوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق حلوان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حلوان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حلوان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حلوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حلوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو