جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حلال آباد

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز حلال آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥١
اذان مغرب: ١٩:٥٣:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٠١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حلال آباد (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای حلال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حلال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حلال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریشنا
آنچه مغز و قلب را از آلایش پاك می كند، فقط دانش است؛ آنچه برجای می ماند بی دانشی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حلال آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حلال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حلال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حلال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حلال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حلال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٦:١٨١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٠٣٠٠:١٩:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٨٠٠:١٩:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٨:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٨:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٥:٣١١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٢:٣١١٣:٠٥:١٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:١٧٠٠:١٧:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:١١:٣٠١٣:٠٥:١٤١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:١١٠٠:١٧:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٦:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٦:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٦:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٦:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١٦:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٥:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٤:٥٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٤:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٤:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٥:٠٦٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٥:١٠٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٥:١٥٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حلال آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حلال آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حلال آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٣:١٤١٣:١٤:٠٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٥٠٠٠:٣١:١٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:٤٨١٣:١٣:٥٠١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٤٢٠٠:٣٠:٥١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٢١١٣:١٣:٣١١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٣٠:٢٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٨:٥٤١٣:١٣:١٣١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٢٥٠٠:٣٠:٠٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٢:٥٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:١٧٠٠:٢٩:٤٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٢:٣٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٠٨٠٠:٢٩:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:٣٦١٣:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٠٠٠:٢٨:٥٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٣:١٠١٣:١٢:٠٢١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٤٤١٣:١١:٤٤١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٨:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٠:١٩١٣:١١:٢٧١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٧:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:٥٤١٣:١١:١٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٢٧٠٠:٢٧:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٧:٣٠١٣:١٠:٥٣١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٧:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:١١٠٦:٤٦:٠٦١٣:١٠:٣٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١١٠٠:٢٦:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٠:١٩١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٦:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:١٩١٣:١٠:٠٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٥:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٢١٠٦:٤١:٥٦١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٥:٢٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٣٤١٣:٠٩:٣١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٥:٠٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٩:١٥١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٤:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٧:٥١١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٤:٢٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٣:٥٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٣:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٨:١٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٣:١٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٢:٥٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣١:١٥١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٢:٣٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٢:٠٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢١:٤٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢١:٢٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٦:١١١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢١:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٠:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای حلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حلال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حلال آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١١:٥٥١٢:١٥:٥٥١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:٤٠٠٠:٠٣:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٠:٢٩١٣:١٥:٣٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٣٢٠٠:٣٣:٠١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٩:٠٢١٣:١٥:٢٠١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٢٤٠٠:٣٢:٤٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٧:٣٥١٣:١٥:٠٢١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٥٠٠:٣٢:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٦:٠٨١٣:١٤:٤٤١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٠٧٠٠:٣١:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٤:٤١١٣:١٤:٢٦١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٥٩٠٠:٣١:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٣:١٤١٣:١٤:٠٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٥٠٠٠:٣١:١٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:٤٨١٣:١٣:٥٠١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٤٢٠٠:٣٠:٥١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٢١١٣:١٣:٣١١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٣٠:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٨:٥٤١٣:١٣:١٣١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٢٥٠٠:٣٠:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٢:٥٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:١٧٠٠:٢٩:٤٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٢:٣٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٠٨٠٠:٢٩:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:٣٦١٣:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٠٠٠:٢٨:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٣:١٠١٣:١٢:٠٢١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٤٤١٣:١١:٤٤١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٨:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٠:١٩١٣:١١:٢٧١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٧:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:٥٤١٣:١١:١٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٢٧٠٠:٢٧:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٧:٣٠١٣:١٠:٥٣١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٧:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١١٠٦:٤٦:٠٦١٣:١٠:٣٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١١٠٠:٢٦:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٠:١٩١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٦:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:١٩١٣:١٠:٠٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٥:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٤١:٥٦١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٣٤١٣:٠٩:٣١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٥:٠٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٩:١٥١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٤:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٧:٥١١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٤:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٣:٥٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٣:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٨:١٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٣:١٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٢:٥٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣١:١٥١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٢:٣٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حلال آباد روستای حلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حلال آباد روستای حلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حلال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حلال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حلال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حلال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حلال آباد

روستای حلال آباد بر روی نقشه

روستای حلال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حلال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حلال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حلال آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حلال آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای حلال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حلال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حلال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حلال آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حلال آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حلال آباد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حلال آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حلال آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حلال آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حلال آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حلال آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حلال آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حلال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو