جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارک

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارک


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٦
اذان ظهر: ١١:٢٩:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٢٧
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٤٢
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٤٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارک (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حصارک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر دو خرگوش را دنبال كنید، هیچ كدام را نخواهید گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٢:٣٧١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٩:١٦١٢:٣٢:٢٧١٩:١٦:١١١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٦:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٢:١٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٨٢٣:٤٦:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٢:٠٨١٩:١٧:٥٢١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣١:٥٩١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٥٤٢٣:٤٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣١:٥١١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٥:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣١:٤٣١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٢:٣١١٢:٣١:٣٦١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤١:٢٧١٢:٣١:٢٩١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٤:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:٢٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٤:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣١:١٧١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٣:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٨:٢٣١٢:٣١:١٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٣:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣١:٠٧١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣١:٠٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣١:٠٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤٢:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٤:٣٤١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٢٨٢٣:٤٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٣٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤٢:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:١١٢٣:٤٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٣١:٠٦١٢:٣٠:٥٢١٩:٣١:٠٦١٩:٥١:٠٣٢٣:٤١:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٠:٥٢١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٥٤٢٣:٤١:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٤٥٢٣:٤١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٣:٣٦٢٣:٤١:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٨:٠١١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٤:١٦١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤١:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١٣٠٥:٢٧:١٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٥:١٦٢٣:٤١:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٣٧١٢:٣١:٠١١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٦:٠٥٢٣:٤١:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣١:٠٤١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٥٤٢٣:٤٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٢٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣١:٠٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٢٢٣:٤٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣١:١٣١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٠:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣١:١٨١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٩:١٧٢٣:٤٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٢:١٥١١:٢٢:١٧١٦:٢٢:٠٤١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٨:٢٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:١١١١:٢٢:٣٨١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٤١٢٢:٣٨:٤١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٢:٥٩١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٣١٢٢:٣٨:٥٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٥:٠١١١:٢٣:٢١١٦:٢١:٢٧١٦:٤١:٢٢٢٢:٣٩:١٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٥:٥٦١١:٢٣:٤٤١٦:٢١:١٩١٦:٤١:١٦٢٢:٣٩:٣٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٦:٤٩١١:٢٤:٠٧١٦:٢١:١٢١٦:٤١:١١٢٢:٣٩:٥٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٧:٤٢١١:٢٤:٣٠١٦:٢١:٠٨١٦:٤١:٠٨٢٢:٤٠:١٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٨:٣٤١١:٢٤:٥٥١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:٠٧٢٢:٤٠:٣٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٩:٢٥١١:٢٥:٢٠١٦:٢١:٠٤١٦:٤١:٠٨٢٢:٤١:٠٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٠:١٥١١:٢٥:٤٥١٦:٢١:٠٦١٦:٤١:١١٢٢:٤١:٢٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣١:٠٤١١:٢٦:١١١٦:٢١:٠٩١٦:٤١:١٦٢٢:٤١:٤٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣١:٥٢١١:٢٦:٣٧١٦:٢١:١٤١٦:٤١:٢٣٢٢:٤٢:١٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٢:٣٩١١:٢٧:٠٤١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٣١٢٢:٤٢:٣٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٣:٢٤١١:٢٧:٣١١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٤٢٢٢:٤٣:٠٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٤:٠٩١١:٢٧:٥٩١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٥٤٢٢:٤٣:٢٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٤:٥٣١١:٢٨:٢٧١٦:٢١:٥٥١٦:٤٢:٠٨٢٢:٤٣:٥١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٥:٣٥١١:٢٨:٥٥١٦:٢٢:١٠١٦:٤٢:٢٤٢٢:٤٤:١٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٦:١٦١١:٢٩:٢٤١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:٤٢٢٢:٤٤:٤٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٦:٥٥١١:٢٩:٥٣١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٣:٠١٢٢:٤٥:١٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٧:٣٤١١:٣٠:٢٢١٦:٢٣:٠٧١٦:٤٣:٢٢٢٢:٤٥:٤٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٨:١٠١١:٣٠:٥١١٦:٢٣:٢٩١٦:٤٣:٤٥٢٢:٤٦:٠٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:٤٦١١:٣١:٢١١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٤:١٠٢٢:٤٦:٣٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٩:٢٠١١:٣١:٥٠١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٧:٠٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٩:٥٢١١:٣٢:٢٠١٦:٢٤:٤٨١٦:٤٥:٠٥٢٢:٤٧:٣٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٠:٢٤٠٦:٤٠:٢٣١١:٣٢:٥٠١٦:٢٥:١٧١٦:٤٥:٣٤٢٢:٤٨:٠٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٠:٥٢١١:٣٣:٢٠١٦:٢٥:٤٩١٦:٤٦:٠٦٢٢:٤٨:٣٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١١:٢٢٠٦:٤١:٢٠١١:٣٣:٥٠١٦:٢٦:٢٢١٦:٤٦:٣٩٢٢:٤٩:٠٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٤٨٠٦:٤١:٤٥١١:٣٤:٢٠١٦:٢٦:٥٦١٦:٤٧:١٣٢٢:٤٩:٣٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٢:١٠١١:٣٤:٥٠١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٧:٤٩٢٢:٥٠:٠٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٢:٣٢١١:٣٥:٢٠١٦:٢٨:١١١٦:٤٨:٢٦٢٢:٥٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٦:٢٩١١:٢٠:٢٩١٦:٢٤:١١١٦:٤٣:٤٧٢٢:٣٦:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٧:٢٧١١:٢٠:٤٥١٦:٢٣:٤٦١٦:٤٣:٢٣٢٢:٣٧:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٢٥١١:٢١:٠٢١٦:٢٣:٢١١٦:٤٣:٠٢٢٢:٣٧:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٩:٢٣١١:٢١:٢٠١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٤٢٢٢:٣٧:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٠:٢١١١:٢١:٣٨١٦:٢٢:٣٩١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٧:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢١:١٨١١:٢١:٥٧١٦:٢٢:٢١١٦:٤٢:٠٨٢٢:٣٨:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٢:١٥١١:٢٢:١٧١٦:٢٢:٠٤١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٨:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:١١١١:٢٢:٣٨١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٤١٢٢:٣٨:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٢:٥٩١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٣١٢٢:٣٨:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٥:٠١١١:٢٣:٢١١٦:٢١:٢٧١٦:٤١:٢٢٢٢:٣٩:١٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٥:٥٦١١:٢٣:٤٤١٦:٢١:١٩١٦:٤١:١٦٢٢:٣٩:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٦:٤٩١١:٢٤:٠٧١٦:٢١:١٢١٦:٤١:١١٢٢:٣٩:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٧:٤٢١١:٢٤:٣٠١٦:٢١:٠٨١٦:٤١:٠٨٢٢:٤٠:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٨:٣٤١١:٢٤:٥٥١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:٠٧٢٢:٤٠:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٩:٢٥١١:٢٥:٢٠١٦:٢١:٠٤١٦:٤١:٠٨٢٢:٤١:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٠:١٥١١:٢٥:٤٥١٦:٢١:٠٦١٦:٤١:١١٢٢:٤١:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣١:٠٤١١:٢٦:١١١٦:٢١:٠٩١٦:٤١:١٦٢٢:٤١:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣١:٥٢١١:٢٦:٣٧١٦:٢١:١٤١٦:٤١:٢٣٢٢:٤٢:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٢:٣٩١١:٢٧:٠٤١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٣١٢٢:٤٢:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٣:٢٤١١:٢٧:٣١١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٤٢٢٢:٤٣:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٤:٠٩١١:٢٧:٥٩١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٥٤٢٢:٤٣:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٤:٥٣١١:٢٨:٢٧١٦:٢١:٥٥١٦:٤٢:٠٨٢٢:٤٣:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٥:٣٥١١:٢٨:٥٥١٦:٢٢:١٠١٦:٤٢:٢٤٢٢:٤٤:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٦:١٦١١:٢٩:٢٤١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:٤٢٢٢:٤٤:٤٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٦:٥٥١١:٢٩:٥٣١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٣:٠١٢٢:٤٥:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٧:٣٤١١:٣٠:٢٢١٦:٢٣:٠٧١٦:٤٣:٢٢٢٢:٤٥:٤٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٨:١٠١١:٣٠:٥١١٦:٢٣:٢٩١٦:٤٣:٤٥٢٢:٤٦:٠٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:٤٦١١:٣١:٢١١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٤:١٠٢٢:٤٦:٣٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٩:٢٠١١:٣١:٥٠١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٧:٠٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٩:٥٢١١:٣٢:٢٠١٦:٢٤:٤٨١٦:٤٥:٠٥٢٢:٤٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک روستای حصارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک روستای حصارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارک

روستای حصارک بر روی نقشه

روستای حصارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حصارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حصارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حصارک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حصارک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حصارک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو