جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارک

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارک


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٤:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٢٣

جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
٢١ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارک (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ دی ٩٨ روستای حصارک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای حصارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام (1334 هـ ش

اریك نیوتن
هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد كه پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تغییر می یابد و دیگر هرگز آنچه بوده است باقی نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٢:٣٧١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٩:١٦١٢:٣٢:٢٧١٩:١٦:١١١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٦:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٢:١٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٨٢٣:٤٦:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٢:٠٨١٩:١٧:٥٢١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣١:٥٩١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٥٤٢٣:٤٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣١:٥١١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٥:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣١:٤٣١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٢:٣١١٢:٣١:٣٦١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤١:٢٧١٢:٣١:٢٩١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٤:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:٢٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٤:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣١:١٧١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٣:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٨:٢٣١٢:٣١:١٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٣:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣١:٠٧١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣١:٠٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣١:٠٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤٢:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٤:٣٤١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٢٨٢٣:٤٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٣٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤٢:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:١١٢٣:٤٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٣١:٠٦١٢:٣٠:٥٢١٩:٣١:٠٦١٩:٥١:٠٣٢٣:٤١:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٠:٥٢١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٥٤٢٣:٤١:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٤٥٢٣:٤١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٣:٣٦٢٣:٤١:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٨:٠١١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٤:١٦١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤١:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١٣٠٥:٢٧:١٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٥:١٦٢٣:٤١:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٣٧١٢:٣١:٠١١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٦:٠٥٢٣:٤١:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣١:٠٤١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٥٤٢٣:٤٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٢٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣١:٠٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٢٢٣:٤٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣١:١٣١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٠:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣١:١٨١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٩:١٧٢٣:٤٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حصارک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حصارک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٢:٥٣١١:٣٥:٤٩١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٩:٠٥٢٢:٥١:٠٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٣:١٢١١:٣٦:١٩١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٩:٤٥٢٢:٥١:٣٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٣:٢٨١١:٣٦:٤٨١٦:٣٠:١٣١٦:٥٠:٢٦٢٢:٥٢:٠٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٣:٤٤١١:٣٧:١٧١٦:٣٠:٥٦١٦:٥١:٠٩٢٢:٥٢:٣٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٣:٥٧١١:٣٧:٤٥١٦:٣١:٤١١٦:٥١:٥٢٢٢:٥٣:٠٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٤:٠٨١١:٣٨:١٤١٦:٣٢:٢٧١٦:٥٢:٣٧٢٢:٥٣:٣٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٤:١٨١١:٣٨:٤٢١٦:٣٣:١٤١٦:٥٣:٢٣٢٢:٥٤:٠٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٤:٢٥١١:٣٩:٠٩١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٤:١٠٢٢:٥٤:٣٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٤:٣١١١:٣٩:٣٧١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٤:٥٨٢٢:٥٥:٠٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٤:٣٤١١:٤٠:٠٣١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٥:٤٧٢٢:٥٥:٣٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٤:٣٦١١:٤٠:٣٠١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٦:٣٧٢٢:٥٦:٠٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٤:٣٦١١:٤٠:٥٥١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٧:٢٨٢٢:٥٦:٣٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٤:٣٣١١:٤١:٢١١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٨:٢٠٢٢:٥٦:٥٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٤:٢٩١١:٤١:٤٥١٦:٣٩:١٤١٦:٥٩:١٢٢٢:٥٧:٢٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٤:٢٣١١:٤٢:١٠١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٠٦٢٢:٥٧:٥٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٤:١٥١١:٤٢:٣٣١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:٠٠٢٢:٥٨:١٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٤:٠٥١١:٤٢:٥٦١٦:٤٢:٠٢١٧:٠١:٥٤٢٢:٥٨:٤٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٣:٥٣١١:٤٣:١٩١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٢:٥٠٢٢:٥٩:١٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:٤٠١٦:٤٣:٥٧١٧:٠٣:٤٥٢٢:٥٩:٣٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٤:٠١١٦:٤٤:٥٦١٧:٠٤:٤٢٢٢:٥٩:٥٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٤:٢٢١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٥:٣٩٢٣:٠٠:٢٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٤:٤٢١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٦:٣٦٢٣:٠٠:٤٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٢٤١١:٤٥:٠١١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٧:٣٤٢٣:٠١:٠٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٠١١١:٤٥:١٩١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٨:٣٣٢٣:٠١:٣١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤١:٣٦١١:٤٥:٣٧١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٩:٣١٢٣:٠١:٥٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤١:٠٩١١:٤٥:٥٤١٦:٥٠:٥٨١٧:١٠:٣٠٢٣:٠٢:١٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٠:٤٠١١:٤٦:١٠١٦:٥٢:٠٠١٧:١١:٢٩٢٣:٠٢:٣٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٠:٠٩١١:٤٦:٢٥١٦:٥٣:٠١١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٥١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٩:٣٧١١:٤٦:٤٠١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٣:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٩:٠٣١١:٤٦:٥٤١٦:٥٥:٠٦١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٤٠:٢٣١١:٣٢:٥٠١٦:٢٥:١٧١٦:٤٥:٣٤٢٢:٤٨:٠٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٠:٥٢١١:٣٣:٢٠١٦:٢٥:٤٩١٦:٤٦:٠٦٢٢:٤٨:٣٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٤١:٢٠١١:٣٣:٥٠١٦:٢٦:٢٢١٦:٤٦:٣٩٢٢:٤٩:٠٥
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٤١:٤٥١١:٣٤:٢٠١٦:٢٦:٥٦١٦:٤٧:١٣٢٢:٤٩:٣٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٢:١٠١١:٣٤:٥٠١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٧:٤٩٢٢:٥٠:٠٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٢:٣٢١١:٣٥:٢٠١٦:٢٨:١١١٦:٤٨:٢٦٢٢:٥٠:٣٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٢:٥٣١١:٣٥:٤٩١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٩:٠٥٢٢:٥١:٠٦
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٣:١٢١١:٣٦:١٩١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٩:٤٥٢٢:٥١:٣٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٣:٢٨١١:٣٦:٤٨١٦:٣٠:١٣١٦:٥٠:٢٦٢٢:٥٢:٠٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٣:٤٤١١:٣٧:١٧١٦:٣٠:٥٦١٦:٥١:٠٩٢٢:٥٢:٣٧
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٣:٥٧١١:٣٧:٤٥١٦:٣١:٤١١٦:٥١:٥٢٢٢:٥٣:٠٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٤:٠٨١١:٣٨:١٤١٦:٣٢:٢٧١٦:٥٢:٣٧٢٢:٥٣:٣٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٤:١٨١١:٣٨:٤٢١٦:٣٣:١٤١٦:٥٣:٢٣٢٢:٥٤:٠٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٤:٢٥١١:٣٩:٠٩١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٤:١٠٢٢:٥٤:٣٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٤:٣١١١:٣٩:٣٧١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٤:٥٨٢٢:٥٥:٠٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٤:٣٤١١:٤٠:٠٣١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٥:٤٧٢٢:٥٥:٣٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٤:٣٦١١:٤٠:٣٠١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٦:٣٧٢٢:٥٦:٠٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٤:٣٦١١:٤٠:٥٥١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٧:٢٨٢٢:٥٦:٣٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٤:٣٣١١:٤١:٢١١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٨:٢٠٢٢:٥٦:٥٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٤:٢٩١١:٤١:٤٥١٦:٣٩:١٤١٦:٥٩:١٢٢٢:٥٧:٢٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٤:٢٣١١:٤٢:١٠١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٠٦٢٢:٥٧:٥٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٤:١٥١١:٤٢:٣٣١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:٠٠٢٢:٥٨:١٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٤:٠٥١١:٤٢:٥٦١٦:٤٢:٠٢١٧:٠١:٥٤٢٢:٥٨:٤٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٣:٥٣١١:٤٣:١٩١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٢:٥٠٢٢:٥٩:١٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:٤٠١٦:٤٣:٥٧١٧:٠٣:٤٥٢٢:٥٩:٣٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٤:٠١١٦:٤٤:٥٦١٧:٠٤:٤٢٢٢:٥٩:٥٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٤:٢٢١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٥:٣٩٢٣:٠٠:٢٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٤:٤٢١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٦:٣٦٢٣:٠٠:٤٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٢٤١١:٤٥:٠١١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٧:٣٤٢٣:٠١:٠٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٠١١١:٤٥:١٩١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٨:٣٣٢٣:٠١:٣١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک روستای حصارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حصارک روستای حصارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارک

روستای حصارک بر روی نقشه

روستای حصارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارک
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای حصارک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای حصارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حصارک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارک
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ حصارک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حصارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حصارک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارک
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو