جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارکلک

فیلستان | پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز حصارکلک


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٣١
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٣١
اذان مغرب: ١٧:١١:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١٣:٣٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارکلک (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حصارکلک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارکلک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارکلک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه كه تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی كند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید كه ارتباط با واقعیت را محدود كنیم و كاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارکلک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارکلک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارکلک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارکلک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارکلک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارکلک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٩:١٧١٣:٠١:١٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٥:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:٠٧١٣:٠١:٠٥١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٥:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٤:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٢١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:١٤١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٠:٢١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٠:٠١١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٢:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٣٢٠٠:١٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:١٧٠٠:١٢:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٠٩٠٠:١١:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٠٢٠٠:١١:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٥٤٠٠:١١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:١١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١١:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٩:٣١١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٩:٣٠٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢٠:١١٠٠:١٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٩:٣١٢٠:٠١:٠١٢٠:٢١:٠١٠٠:١٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٩:٣٢٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٥١٠٠:١٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٩:٣٤٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٠:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٩:٣٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٩:٤٠٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٠٩:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٠٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٩:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٠٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٩:٥٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٠٩:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٩:٥٧٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٠٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارکلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارکلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارکلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارکلک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارکلک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارکلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارکلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارکلک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٠:٥٦١٦:٥١:٠٥١٧:١٠:٥١٢٣:٠٧:٠٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٥١:٢٩١١:٥١:١٧١٦:٥٠:٥١١٧:١٠:٣٩٢٣:٠٧:٢٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٢:٢٤١١:٥١:٣٨١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٢٩٢٣:٠٧:٤٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٣:١٩١١:٥٢:٠٠١٦:٥٠:٢٨١٧:١٠:٢١٢٣:٠٨:٠٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٤:١٣١١:٥٢:٢٣١٦:٥٠:٢٠١٧:١٠:١٤٢٣:٠٨:٢١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٥:٠٦١١:٥٢:٤٦١٦:٥٠:١٤١٧:١٠:١٠٢٣:٠٨:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٣:١٠١٦:٥٠:٠٩١٧:١٠:٠٧٢٣:٠٩:٠٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٦:٥٠١١:٥٣:٣٤١٦:٥٠:٠٧١٧:١٠:٠٧٢٣:٠٩:٢٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٧:٤١١١:٥٣:٥٩١٦:٥٠:٠٧١٧:١٠:٠٨٢٣:٠٩:٤٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٨:٣١١١:٥٤:٢٤١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:١١٢٣:١٠:٠٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٩:٢٠١١:٥٤:٥٠١٦:٥٠:١٢١٧:١٠:١٦٢٣:١٠:٣١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٥٠٠٧:٠٠:٠٧١١:٥٥:١٧١٦:٥٠:١٧١٧:١٠:٢٣٢٣:١٠:٥٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٠:٥٤١١:٥٥:٤٣١٦:٥٠:٢٥١٧:١٠:٣٢٢٣:١١:١٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٢:١٤٠٧:٠١:٤٠١١:٥٦:١١١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٤٢٢٣:١١:٤٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٥٥٠٧:٠٢:٢٤١١:٥٦:٣٨١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٥٤٢٣:١٢:١٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٣:٠٨١١:٥٧:٠٦١٦:٥٠:٥٩١٧:١١:٠٩٢٣:١٢:٣٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٤:١٤٠٧:٠٣:٥٠١١:٥٧:٣٤١٦:٥١:١٤١٧:١١:٢٥٢٣:١٣:٠٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٤:٣١١١:٥٨:٠٣١٦:٥١:٣١١٧:١١:٤٣٢٣:١٣:٣٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٥:١٠١١:٥٨:٣٢١٦:٥١:٥٠١٧:١٢:٠٢٢٣:١٣:٥٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٥:٤٨١١:٥٩:٠١١٦:٥٢:١٠١٧:١٢:٢٣٢٣:١٤:٢٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٦:٢٥١١:٥٩:٣٠١٦:٥٢:٣٣١٧:١٢:٤٧٢٣:١٤:٥٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٧:٠٠١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٢:٥٨١٧:١٣:١١٢٣:١٥:٢٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٧:٣٤١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٣:٢٤١٧:١٣:٣٨٢٣:١٥:٥١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٨:٠٧١٢:٠٠:٥٩١٦:٥٣:٥٢١٧:١٤:٠٦٢٣:١٦:٢١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٨:٣٧١٢:٠١:٢٩١٦:٥٤:٢١١٧:١٤:٣٦٢٣:١٦:٥٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٩:٠٧١٢:٠١:٥٩١٦:٥٤:٥٣١٧:١٥:٠٧٢٣:١٧:٢٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٩:٣٤١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٥:٢٦١٧:١٥:٤٠٢٣:١٧:٥٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٠:١٤٠٧:١٠:٠٠١٢:٠٢:٥٩١٦:٥٦:٠١١٧:١٦:١٤٢٣:١٨:٢٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٤٠٠٧:١٠:٢٤١٢:٠٣:٢٩١٦:٥٦:٣٧١٧:١٦:٥٠٢٣:١٨:٥٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤١:٠٤٠٧:١٠:٤٧١٢:٠٣:٥٩١٦:٥٧:١٥١٧:١٧:٢٧٢٣:١٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارکلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارکلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارکلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارکلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارکلک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارکلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارکلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکلک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٤:٤٨١١:٤٩:٠٨١٦:٥٣:١٠١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٥:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٥:٤٦١١:٤٩:٢٤١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٥:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٦:٤٤١١:٤٩:٤١١٦:٥٢:٢١١٧:١١:٥٨٢٣:٠٦:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٧:٤٢١١:٤٩:٥٩١٦:٥١:٥٩١٧:١١:٣٩٢٣:٠٦:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٣٩١١:٥٠:١٧١٦:٥١:٣٩١٧:١١:٢١٢٣:٠٦:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٠:٣٦١٦:٥١:٢١١٧:١١:٠٥٢٣:٠٦:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٠:٥٦١٦:٥١:٠٥١٧:١٠:٥١٢٣:٠٧:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٥١:٢٩١١:٥١:١٧١٦:٥٠:٥١١٧:١٠:٣٩٢٣:٠٧:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٢:٢٤١١:٥١:٣٨١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٢٩٢٣:٠٧:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٣:١٩١١:٥٢:٠٠١٦:٥٠:٢٨١٧:١٠:٢١٢٣:٠٨:٠٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٤:١٣١١:٥٢:٢٣١٦:٥٠:٢٠١٧:١٠:١٤٢٣:٠٨:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٥:٠٦١١:٥٢:٤٦١٦:٥٠:١٤١٧:١٠:١٠٢٣:٠٨:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٣:١٠١٦:٥٠:٠٩١٧:١٠:٠٧٢٣:٠٩:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٦:٥٠١١:٥٣:٣٤١٦:٥٠:٠٧١٧:١٠:٠٧٢٣:٠٩:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٧:٤١١١:٥٣:٥٩١٦:٥٠:٠٧١٧:١٠:٠٨٢٣:٠٩:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٨:٣١١١:٥٤:٢٤١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:١١٢٣:١٠:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٩:٢٠١١:٥٤:٥٠١٦:٥٠:١٢١٧:١٠:١٦٢٣:١٠:٣١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٧:٠٠:٠٧١١:٥٥:١٧١٦:٥٠:١٧١٧:١٠:٢٣٢٣:١٠:٥٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٠:٥٤١١:٥٥:٤٣١٦:٥٠:٢٥١٧:١٠:٣٢٢٣:١١:١٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٧:٠١:٤٠١١:٥٦:١١١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٤٢٢٣:١١:٤٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٧:٠٢:٢٤١١:٥٦:٣٨١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٥٤٢٣:١٢:١٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٣:٠٨١١:٥٧:٠٦١٦:٥٠:٥٩١٧:١١:٠٩٢٣:١٢:٣٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٧:٠٣:٥٠١١:٥٧:٣٤١٦:٥١:١٤١٧:١١:٢٥٢٣:١٣:٠٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٤:٣١١١:٥٨:٠٣١٦:٥١:٣١١٧:١١:٤٣٢٣:١٣:٣٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٥:١٠١١:٥٨:٣٢١٦:٥١:٥٠١٧:١٢:٠٢٢٣:١٣:٥٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٥:٤٨١١:٥٩:٠١١٦:٥٢:١٠١٧:١٢:٢٣٢٣:١٤:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٦:٢٥١١:٥٩:٣٠١٦:٥٢:٣٣١٧:١٢:٤٧٢٣:١٤:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٧:٠٠١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٢:٥٨١٧:١٣:١١٢٣:١٥:٢٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٧:٣٤١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٣:٢٤١٧:١٣:٣٨٢٣:١٥:٥١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٨:٠٧١٢:٠٠:٥٩١٦:٥٣:٥٢١٧:١٤:٠٦٢٣:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارکلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکلک روستای حصارکلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکلک روستای حصارکلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارکلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارکلک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارکلک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارکلک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارکلک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارکلک

روستای حصارکلک بر روی نقشه

روستای حصارکلک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارکلک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارکلک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارکلک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارکلک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حصارکلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارکلک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارکلک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارکلک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حصارکلک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حصارکلک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارکلک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حصارکلک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارکلک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارکلک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حصارکلک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حصارکلک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارکلک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو