جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد

میلانو | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارکاظم آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٠٣:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٥١:٢٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای حصارکاظم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حصارکاظم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارکاظم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
هرگز نباید سست شد، حتی اگر راه زیادی را پیموده باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارکاظم آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارکاظم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارکاظم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارکاظم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارکاظم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٧:١٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٧:١٠١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٩:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٧:٢٢١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٩:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٥١٢٣:٤٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٤٧٢٣:٤٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٤٤٢٣:٤٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٦:٢٨١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٧:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٦:١٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٧:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٦:١٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:٢٩٢٣:٤٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٦:١١١٩:٣٥:١٤١٩:٥٥:٢٤٢٣:٤٦:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٦:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٢٠٢٣:٤٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٦:٠٦١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٧:١٦٢٣:٤٦:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣٦:٠٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٨:١١٢٣:٤٥:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٠١٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٩:٠٦٢٣:٤٥:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٩:٣٤٢٠:٠٠:٠٠٢٣:٤٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٢٨٠٥:٣٢:١٠١٢:٣٦:٠٣١٩:٤٠:٢٥٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٤٥:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:١٥٠٥:٣١:٢١١٢:٣٦:٠٣١٩:٤١:١٦٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٥:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٦:٠٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٤٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٦:٠٦١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٤٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٢٩:٠٠١٢:٣٦:٠٩١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٤٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٦:١٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٤٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٣٠٠٥:٢٧:٣٤١٢:٣٦:١٥١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٢٦٠٥:٢٦:٥٤١٢:٣٦:١٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٧:٠٣٢٣:٤٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٢٦:١٥١٢:٣٦:٢٤١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٧:٥٣٢٣:٤٤:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٢٤٠٥:٢٥:٣٨١٢:٣٦:٢٩١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٨:٤٣٢٣:٤٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣٦:٣٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٤٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارکاظم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارکاظم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارکاظم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارکاظم آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حصارکاظم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارکاظم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارکاظم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حصارکاظم آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارکاظم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارکاظم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارکاظم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارکاظم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکاظم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارکاظم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارکاظم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکاظم آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٢:٢٦١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٦:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٢:١٠١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٦:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤١:٥٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥٦:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤١:٣٧١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٤١٢٣:٥٦:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤١:٢٠١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٦:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٦:٣٨١٢:٤١:٠٣١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٦:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٤٠:٤٥١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٥:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٨:١٦١٢:٤٠:٢٧١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٥:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٩:٠٥١٢:٤٠:٠٩١٩:١٠:٣٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٥:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٩:٥٤١٢:٣٩:٥٠١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٥٧٢٣:٥٥:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٩:٣١١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:٢٨٢٣:٥٥:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١١:٣٣١٢:٣٩:١٢١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥٤:٥٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٢:٢١١٢:٣٨:٥٢١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٢٨٢٣:٥٤:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٣:١٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٥٨٢٣:٥٤:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٣٨:١٢١٩:٠١:٤٨١٩:٢٠:٢٧٢٣:٥٤:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٤:٤٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٠٠:١٩١٩:١٨:٥٦٢٣:٥٤:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٣٦١٢:٣٧:٣١١٨:٥٨:٤٩١٩:١٧:٢٥٢٣:٥٣:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٦:٢٥١٢:٣٧:١٠١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:٥٣٢٣:٥٣:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٧:١٤١٢:٣٦:٤٩١٨:٥٥:٤٨١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٣:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٠٢١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٤:١٧١٩:١٢:٥٠٢٣:٥٣:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٥١١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٢:٤٦١٩:١١:١٧٢٣:٥٢:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٣٩١٢:٣٥:٤٦١٨:٥١:١٥١٩:٠٩:٤٥٢٣:٥٢:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٢٨١٢:٣٥:٢٤١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٨:١٣٢٣:٥٢:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:١٧١٢:٣٥:٠٣١٨:٤٨:١٢١٩:٠٦:٤٠٢٣:٥١:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٢:٠٥١٢:٣٤:٤١١٨:٤٦:٤١١٩:٠٥:٠٨٢٣:٥١:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٢:٥٤١٢:٣٤:٢٠١٨:٤٥:٠٩١٩:٠٣:٣٥٢٣:٥١:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١٢:٣٣:٥٨١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٢:٠٣٢٣:٥١:٠٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:٣٢١٢:٣٣:٣٧١٨:٤٢:٠٦١٩:٠٠:٣٠٢٣:٥٠:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٥:٢١١٢:٣٣:١٥١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٨:٥٨٢٣:٥٠:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:١٠١٢:٣٢:٥٤١٨:٣٩:٠٢١٨:٥٧:٢٥٢٣:٢٠:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٢٠٥:٢٦:٥٩١١:٣٢:٣٣١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٥:٥٣٢٢:٤٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارکاظم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکاظم آباد روستای حصارکاظم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارکاظم آباد روستای حصارکاظم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارکاظم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارکاظم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارکاظم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارکاظم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارکاظم آباد

روستای حصارکاظم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارکاظم آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حصارکاظم آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حصارکاظم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارکاظم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارکاظم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حصارکاظم آباد
افق شرعی امروز فردا حصارکاظم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارکاظم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارکاظم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حصارکاظم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارکاظم آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارکاظم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارکاظم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو