جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارو

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارو


اذان صبح: ٠٥:١٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٠٦
اذان ظهر: ١١:٤٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٣٨
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٣٩
نیمه شب: ٢٢:٥٨:١٤

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
٠٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارو (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ آذر ٩٨ روستای حصارو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (212 ه ق)

امام حسن عسکری(ع)
آن كه را به راست و چپ رود واگذار! به راستی چوپان، گوسفندانش را به كمتر تلاشی گِرد آوَرَد. مبادا اسرار را فاش كرده و سخن پراكنی كنی و در پیریاست باشی، زیرا این دو، آدمی را به هلاكت میكشانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٣:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٩:١٤١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٣:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٢:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٢:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٨:١٢٠٠:٠١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٩:٤١١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠١:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠١:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٨:١٩١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٨:١٤١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٠:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٨:١٠١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٠:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٠:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٨:٠٤١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:١٩٢٣:٥٩:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:١٣٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٨:٠٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:١١٢٣:٥٩:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥٠:١٥١٢:٤٨:٠٠١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٦:٠٢٢٣:٥٩:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٥٤٢٣:٥٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٥٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٣٦٢٣:٥٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٧:٠٠١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٥٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٨:٠١١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:١٦٢٣:٥٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٨:٠٢١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٠٦٢٣:٥٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٥٦٢٣:٥٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٨:٠٨١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤٨:١١١٩:٥٣:١٨٢٠:١٣:٣٣٢٣:٥٨:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٢:٥١١٢:٤٨:١٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٢١٢٣:٥٨:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٨:٢٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٥:٠٩٢٣:٥٨:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:١٣٠٥:٤١:٤١١٢:٤٨:٢٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٥٦٢٣:٥٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٢١٠٥:٤١:٠٨١٢:٤٨:٣١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٤٢٢٣:٥٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٣:١٣١١:٣٧:٣٦١٦:٤١:٤١١٧:٠١:١٤٢٢:٥٤:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:١٢١١:٣٧:٥٢١٦:٤١:١٥١٧:٠٠:٥٠٢٢:٥٤:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٥:١٠١١:٣٨:٠٩١٦:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٢٩٢٢:٥٤:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٠٧١١:٣٨:٢٧١٦:٤٠:٣٠١٧:٠٠:٠٩٢٢:٥٤:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٧:٠٥١١:٣٨:٤٥١٦:٤٠:١٠١٦:٥٩:٥٢٢٢:٥٥:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٨:٠١١١:٣٩:٠٤١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٩:٣٦٢٢:٥٥:٢٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٩:٢٤١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٩:٢٢٢٢:٥٥:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٥٤١١:٣٩:٤٥١٦:٣٩:٢٢١٦:٥٩:١٠٢٢:٥٥:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٤٠:٤٩١١:٤٠:٠٦١٦:٣٩:١٠١٦:٥٩:٠٠٢٢:٥٦:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٤٤١١:٤٠:٢٨١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٨:٥١٢٢:٥٦:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٢:٣٨١١:٤٠:٥١١٦:٣٨:٥١١٦:٥٨:٤٥٢٢:٥٦:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٣:٣١١١:٤١:١٤١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٨:٤١٢٢:٥٧:١٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٤:٢٣١١:٤١:٣٨١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٨:٣٨٢٢:٥٧:٣٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٥:١٥١١:٤٢:٠٢١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٨:٣٧٢٢:٥٧:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٦:٠٦١١:٤٢:٢٧١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٨:٣٩٢٢:٥٨:١٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٦:٥٦١١:٤٢:٥٢١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٨:٤٢٢٢:٥٨:٣٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٧:٤٥١١:٤٣:١٨١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٨:٤٧٢٢:٥٩:٠٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٨:٣٢١١:٤٣:٤٥١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٨:٥٣٢٢:٥٩:٢٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٩:١٩١١:٤٤:١١١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٩:٠٢٢٢:٥٩:٤٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٥٠:٠٥١١:٤٤:٣٩١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٩:١٣٢٣:٠٠:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٠:٤٩١١:٤٥:٠٦١٦:٣٩:١٦١٦:٥٩:٢٥٢٣:٠٠:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥١:٣٣١١:٤٥:٣٤١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٩:٣٩٢٣:٠١:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٥٢:١٥١١:٤٦:٠٢١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٩:٥٥٢٣:٠١:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٢:٥٦١١:٤٦:٣١١٦:٤٠:٠٢١٧:٠٠:١٣٢٣:٠١:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٣:٣٥١١:٤٧:٠٠١٦:٤٠:٢١١٧:٠٠:٣٣٢٣:٠٢:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٥٤:١٣١١:٤٧:٢٩١٦:٤٠:٤١١٧:٠٠:٥٤٢٣:٠٢:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٤:٥٠١١:٤٧:٥٨١٦:٤١:٠٤١٧:٠١:١٧٢٣:٠٣:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٥:٢٥١١:٤٨:٢٨١٦:٤١:٢٨١٧:٠١:٤٢٢٣:٠٣:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٥:٥٩١١:٤٨:٥٨١٦:٤١:٥٥١٧:٠٢:٠٨٢٣:٠٤:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٦:٣٢١١:٤٩:٢٧١٦:٤٢:٢٣١٧:٠٢:٣٧٢٣:٠٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارو روستای حصارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارو روستای حصارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارو

روستای حصارو بر روی نقشه

روستای حصارو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حصارو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حصارو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حصارو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حصارو
زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حصارو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو