جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارعبدالکریم


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٠١
اذان ظهر: ١٢:٢٥:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣١

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای حصارعبدالکریم)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حصارعبدالکریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارعبدالکریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسپنسر جانسون
كامیابی، یعنی پیشروی به سوی هر آنچه كه می اندیشی مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارعبدالکریم

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارعبدالکریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارعبدالکریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارعبدالکریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارعبدالکریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٠:٤٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٠:٣٧١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٥:١١١٣:١٠:٢٧١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٠:١٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٢:٥١١٣:١٠:٠٩١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢١:٤٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢١:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٧:١٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢١:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:١٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢١:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٥:١٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢١:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٤:١٤١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٣:١٤١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٢:١٦١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٠:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٢٠٦:١١:٢٠١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٩:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٩:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٩:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٩:٠٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٩:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٨:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:١٧٠٠:١٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٣:١١١٣:٠٩:١٢٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:٠٨٠٠:١٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٩:١٥٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٨:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠١:٥١١٣:٠٩:١٩٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٤٨٠٠:١٨:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٤٠٦:٠١:١٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٣٧٠٠:١٨:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٧٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٢٥٠٠:١٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارعبدالکریم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارعبدالکریم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارعبدالکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارعبدالکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارعبدالکریم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٨:٠١١٢:٢٥:١٨١٧:٣٢:٥٧١٧:٥٢:٢٨٢٣:٤١:٣١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٧:٢٢١٢:٢٥:٣٠١٧:٣٤:٠١١٧:٥٣:٢٩٢٣:٤١:٤٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٣٤٠٧:١٦:٤١١٢:٢٥:٤٢١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:٣١٢٣:٤٢:٠٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٥:٥٩١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:٣٢٢٣:٤٢:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٥:١٥١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٧:١٣١٧:٥٦:٣٤٢٣:٤٢:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:٢٩١٢:٢٦:١١١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٣٥٢٣:٤٢:٤٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٣:٤١١٢:٢٦:١٩١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:٣٦٢٣:٤٢:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٢:٥٢١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٣:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٢:٠٢١٢:٢٦:٣٢١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٣٩٢٣:٤٣:١٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١١:١٠١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٣:٢٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:١٦٠٧:١٠:١٦١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٣:٣٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٩:٢١١٢:٢٦:٤٦١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٣:٤١٢٣:٤٣:٣٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٨:٢٥١٢:٢٦:٥٠١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٢٢٣:٤٣:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٧:٢٧١٢:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٤٢٢٣:٤٣:٥١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٦:٢٨١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٣:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٥:٢٧١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٤٢٢٣:٤٤:٠٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٤:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٣:٢٣١٢:٢٦:٥٣١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٤:٠٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٢:١٨١٢:٢٦:٥٢١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:٤١٢٣:٤٤:٠٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠١:١٣١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٢:٥٥١٨:١١:٤٠٢٣:٤٤:٠٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٠:٠٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٣:٥٦١٨:١٢:٣٩٢٣:٤٤:٠٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٨:٥٩١٢:٢٦:٤٣١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:٣٨٢٣:٤٤:٠٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٧:٥٠١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٤:٠٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٤٠١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٦:٥٧١٨:١٥:٣٥٢٣:٤٤:٠٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٥:٢٩١٢:٢٦:٢٨١٧:٥٧:٥٧١٨:١٦:٣٣٢٣:٤٣:٥٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٤:١٧١٢:٢٦:٢٢١٧:٥٨:٥٧١٨:١٧:٣١٢٣:٤٣:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٣:٠٤١٢:٢٦:١٥١٧:٥٩:٥٦١٨:١٨:٢٨٢٣:٤٣:٤٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥١:٥٠١٢:٢٦:٠٧١٨:٠٠:٥٥١٨:١٩:٢٦٢٣:٤٣:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٠:٣٦١٢:٢٥:٥٩١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:٢٣٢٣:٤٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارعبدالکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حصارعبدالکریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارعبدالکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارعبدالکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حصارعبدالکریم

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠١٠٧:٢١:١٨١٢:٢٣:٤٨١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٦:٢٤٢٣:٣٩:٣٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤١٠٧:٢٠:٤٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤٠:٠٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٩٠٧:٢٠:١٩١٢:٢٤:٢١١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٨:٢٤٢٣:٤٠:٢٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:١٩:٤٧١٢:٢٤:٣٧١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٢٥٢٣:٤٠:٣٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:١٤١٢:٢٤:٥١١٧:٣٠:٥٠١٧:٥٠:٢٦٢٣:٤٠:٥٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٨:٣٨١٢:٢٥:٠٥١٧:٣١:٥٣١٧:٥١:٢٧٢٣:٤١:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٨:٠١١٢:٢٥:١٨١٧:٣٢:٥٧١٧:٥٢:٢٨٢٣:٤١:٣١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٧:٢٢١٢:٢٥:٣٠١٧:٣٤:٠١١٧:٥٣:٢٩٢٣:٤١:٤٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٤٠٧:١٦:٤١١٢:٢٥:٤٢١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:٣١٢٣:٤٢:٠٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٥:٥٩١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:٣٢٢٣:٤٢:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٥:١٥١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٧:١٣١٧:٥٦:٣٤٢٣:٤٢:٣٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:٢٩١٢:٢٦:١١١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٣٥٢٣:٤٢:٤٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٣:٤١١٢:٢٦:١٩١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:٣٦٢٣:٤٢:٥٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٢:٥٢١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٣:٠٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٢:٠٢١٢:٢٦:٣٢١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٣٩٢٣:٤٣:١٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١١:١٠١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٣:٢٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:١٠:١٦١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٣:٣٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٩:٢١١٢:٢٦:٤٦١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٣:٤١٢٣:٤٣:٣٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٨:٢٥١٢:٢٦:٥٠١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٢٢٣:٤٣:٤٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٧:٢٧١٢:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٤٢٢٣:٤٣:٥١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٦:٢٨١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٣:٥٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٥:٢٧١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٤٢٢٣:٤٤:٠٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٤:٠٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٣:٢٣١٢:٢٦:٥٣١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٤:٠٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٢:١٨١٢:٢٦:٥٢١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:٤١٢٣:٤٤:٠٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠١:١٣١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٢:٥٥١٨:١١:٤٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٠:٠٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٣:٥٦١٨:١٢:٣٩٢٣:٤٤:٠٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٨:٥٩١٢:٢٦:٤٣١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:٣٨٢٣:٤٤:٠٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٧:٥٠١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٤:٠٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٤٠١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٦:٥٧١٨:١٥:٣٥٢٣:٤٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حصارعبدالکریم روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حصارعبدالکریم روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارعبدالکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارعبدالکریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارعبدالکریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارعبدالکریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارعبدالکریم

روستای حصارعبدالکریم بر روی نقشه

روستای حصارعبدالکریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارعبدالکریم
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ حصارعبدالکریم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارعبدالکریم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارعبدالکریم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ حصارعبدالکریم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حصارعبدالکریم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارعبدالکریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارعبدالکریم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارعبدالکریم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو