جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارعبدالکریم

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٥١
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای حصارعبدالکریم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حصارعبدالکریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حصارعبدالکریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

كریستوفر مارلو
هر چه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هر چه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارعبدالکریم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارعبدالکریم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حصارعبدالکریم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارعبدالکریم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حصارعبدالکریم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٩:٢٤١٣:١٢:٤٣١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٧:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٢:٢٩١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٢:١٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٢:٠١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٤:٠٩١٣:١١:٤٨١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٦:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٢:٥٢١٣:١١:٣٦١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣١:٣٥١٣:١١:٢٣١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٠:٢٠١٣:١١:١٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٥:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٩:٠٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٤:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٠:٤٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٤:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٠:٣٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٤:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٠:٢٩١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٤:١٦١٣:١٠:١٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٣:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٠:١٠١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:١١٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:٥٨١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٢:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٢:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٢:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢١:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢١:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢١:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٠:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٠:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١١:٣٣١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٠:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٩:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارعبدالکریم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حصارعبدالکریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارعبدالکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارعبدالکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حصارعبدالکریم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارعبدالکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارعبدالکریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای حصارعبدالکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارعبدالکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارعبدالکریم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارعبدالکریم روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارعبدالکریم روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حصارعبدالکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارعبدالکریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارعبدالکریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارعبدالکریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارعبدالکریم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٥:١٧١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٨٢٣:٢٣:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠١:٣١١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٨٢٣:٢٢:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٢:١٨١٢:٠٤:٣٥١٨:٠٦:١٨١٨:٢٤:٢٩٢٣:٢٢:٣٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٠٤:١٥١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢٢:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٣:٥٤١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٣٠٢٣:٢١:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٣:٣٤١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٠٢٢٣:٢١:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٥:٣١١٢:٠٣:١٣١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٣٣٢٣:٢١:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٦:١٩١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٨:٥٤١٨:١٧:٠٥٢٣:٢٠:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٠٨١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٧:٢٦١٨:١٥:٣٧٢٣:٢٠:٤١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٢:٠٢:١٤١٧:٥٥:٥٨١٨:١٤:١٠٢٣:٢٠:٢٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٨:٤٦١٢:٠١:٥٥١٧:٥٤:٣١١٨:١٢:٤٣٢٣:٢٠:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٩:٣٥١٢:٠١:٣٦١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:١٦٢٣:١٩:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٠:٢٥١٢:٠١:١٨١٧:٥١:٣٧١٨:٠٩:٥٠٢٣:١٩:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:١٥١٢:٠١:٠٠١٧:٥٠:١١١٨:٠٨:٢٥٢٣:١٩:١١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٠٥١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٧:٠٠٢٣:١٨:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٢:٥٦١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:٣٦٢٣:١٨:٣٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٠:٠٨١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:١٢٢٣:١٨:١٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٤:٣٨١١:٥٩:٥١١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٢:٤٩٢٣:١٨:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٥:٢٩١١:٥٩:٣٥١٧:٤٣:٠٩١٨:٠١:٢٧٢٣:١٧:٤٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٦:٢١١١:٥٩:٢٠١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:٠٥٢٣:١٧:٣٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٧:١٤١١:٥٩:٠٥١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٨:٤٥٢٣:١٧:١٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٨:٠٦١١:٥٨:٥٠١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٢٤٢٣:١٦:٥٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٨:٥٩١١:٥٨:٣٦١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٦:٠٥٢٣:١٦:٤٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٩:٥٢١١:٥٨:٢٣١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٤٧٢٣:١٦:٢٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٤٦١١:٥٨:١٠١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:٢٩٢٣:١٦:١٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢١:٤٠١١:٥٧:٥٨١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٢:١٣٢٣:١٦:٠٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٢:٣٥١١:٥٧:٤٧١٧:٣٢:٢٨١٧:٥٠:٥٧٢٣:١٥:٤٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٣:٢٩١١:٥٧:٣٦١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٤٢٢٣:١٥:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:٢٤١١:٥٧:٢٥١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٨:٢٩٢٣:١٥:٢٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٥:٢٠١١:٥٧:١٦١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٧:١٦٢٣:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حصارعبدالکریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارعبدالکریم روستای حصارعبدالکریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارعبدالکریم روستای حصارعبدالکریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارعبدالکریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارعبدالکریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارعبدالکریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارعبدالکریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارعبدالکریم

روستای حصارعبدالکریم بر روی نقشه

روستای حصارعبدالکریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارعبدالکریم
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حصارعبدالکریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حصارعبدالکریم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارعبدالکریم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حصارعبدالکریم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارعبدالکریم
زمان پخش اذان زنده به افق حصارعبدالکریم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارعبدالکریم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حصارعبدالکریم دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارعبدالکریم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارعبدالکریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو