جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارساتی

جوقین | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز حصارساتی


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:١١
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٤٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارساتی (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای حصارساتی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حصارساتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارساتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئو نیكولایویچ تولستوی
بشریت به ظاهر نیست، به باطن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارساتی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارساتی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارساتی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارساتی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارساتی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارساتی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٤:١١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٤:٠١١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٣:٥١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:١٩١٣:٠٣:٢٥١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:١٨٠٠:١٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٥:١٤١٣:٠٣:١٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:١١٠٠:١٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٣:١٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٥:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٠١١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٠:٠١١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٣٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٤١٠٠:١٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٣:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠١:١٠١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٢:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٢:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٢:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:١١٠٠:١٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٢:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٥:٤٩١٣:٠٢:٥٣٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارساتی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارساتی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارساتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارساتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارساتی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٨:٤٢١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٠٩٢٣:٣٥:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٩:١٨١٢:١٨:٥٤١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٠٩٢٣:٣٥:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٩:٠٥١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٠٩٢٣:٣٥:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٧:٥٨١٢:١٩:١٦١٧:٣٠:٥٧١٧:٥٠:٠٩٢٣:٣٦:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٧:١٥١٢:١٩:٢٦١٧:٣١:٥٩١٧:٥١:٠٨٢٣:٣٦:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٦:٣١١٢:١٩:٣٥١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٢:٠٨٢٣:٣٦:٣١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٥:٤٥١٢:١٩:٤٣١٧:٣٤:٠٤١٧:٥٣:٠٨٢٣:٣٦:٤٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٤:٥٨١٢:١٩:٥٠١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٤:٠٨٢٣:٣٦:٥٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٤:٠٩١٢:١٩:٥٦١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٧:٠٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٣:١٨١٢:٢٠:٠٢١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٠٧٢٣:٣٧:١٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٢:٢٦١٢:٢٠:٠٦١٧:٣٨:١٢١٧:٥٧:٠٦٢٣:٣٧:٢٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠١:٣٣١٢:٢٠:١٠١٧:٣٩:١٣١٧:٥٨:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٣٨١٢:٢٠:١٣١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٤٢٣:٣٧:٣٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٩:٤٢١٢:٢٠:١٦١٧:٤١:١٦١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣٧:٣٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٨:٤٤١٢:٢٠:١٧١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٢٢٣:٣٧:٤٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٧:٤٦١٢:٢٠:١٨١٧:٤٣:١٧١٨:٠٢:٠٠٢٣:٣٧:٤٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٦:٤٥١٢:٢٠:١٨١٧:٤٤:١٨١٨:٠٢:٥٨٢٣:٣٧:٥٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٥:٤٤١٢:٢٠:١٧١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٥٦٢٣:٣٧:٥٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٤:٤٢١٢:٢٠:١٦١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٥٤٢٣:٣٧:٥٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٣:٣٨١٢:٢٠:١٣١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٥٢٢٣:٣٧:٥٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٢:٣٣١٢:٢٠:١٠١٧:٤٨:١٦١٨:٠٦:٤٩٢٣:٣٧:٥٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥١:٢٧١٢:٢٠:٠٧١٧:٤٩:١٥١٨:٠٧:٤٦٢٣:٣٧:٥٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٠:٢٠١٢:٢٠:٠٣١٧:٥٠:١٤١٨:٠٨:٤٣٢٣:٣٧:٥٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٩:١٢١٢:١٩:٥٨١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٣٩٢٣:٣٧:٤٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٨:٠٣١٢:١٩:٥٢١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٦٢٣:٣٧:٤٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٥٢١٢:١٩:٤٦١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٣٢٢٣:٣٧:٣٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٥:٤١١٢:١٩:٣٩١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٢٨٢٣:٣٧:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٤:٢٩١٢:١٩:٣١١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٢٣٢٣:٣٧:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٣:١٦١٢:١٩:٢٣١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:١٨٢٣:٣٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارساتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارساتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارساتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارساتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارساتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارساتی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٨:٠٣١٢:١٩:٥٢١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٦٢٣:٣٧:٤٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٥٢١٢:١٩:٤٦١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٣٢٢٣:٣٧:٣٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٥:٤١١٢:١٩:٣٩١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٢٨٢٣:٣٧:٣٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٤:٢٩١٢:١٩:٣١١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٢٣٢٣:٣٧:٢٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٣:١٦١٢:١٩:٢٣١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:١٨٢٣:٣٧:٢٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:٠٣١٢:١٩:١٤١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:١٣٢٣:٣٧:١٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٤٨١٢:١٩:٠٥١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٠٨٢٣:٣٧:٠٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٩:٣٣١٢:١٨:٥٥١٧:٥٨:٤٨١٨:١٧:٠٢٢٣:٣٦:٥٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٨:١٦١٢:١٨:٤٤١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٥٧٢٣:٣٦:٤٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٦:٥٩١٢:١٨:٣٣١٨:٠٠:٣٩١٨:١٨:٥٠٢٣:٣٦:٣٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٥:٤٢١٢:١٨:٢٢١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:٤٤٢٣:٣٦:٢٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٤:٢٣١٢:١٨:١٠١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:٣٧٢٣:٣٦:١٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٣:٠٤١٢:١٧:٥٧١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٣٠٢٣:٣٦:٠٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣١:٤٤١٢:١٧:٤٤١٨:٠٤:١٥١٨:٢٢:٢٣٢٣:٣٥:٤٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:١٧:٣٠١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:١٦٢٣:٣٥:٣٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٩:٠٣١٢:١٧:١٦١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٤:٠٨٢٣:٣٥:٢٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٧:٤٢١٢:١٧:٠٢١٨:٠٦:٥٥١٨:٢٥:٠٠٢٣:٣٥:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٦:٢٠١٢:١٦:٤٧١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٢٢٣:٣٤:٥١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:١٦:٣٢١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٦:٤٤٢٣:٣٤:٣٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٣:٣٥١٢:١٦:١٧١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٣٥٢٣:٣٤:١٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٢:١٢١٢:١٦:٠١١٨:١٠:٢٣١٨:٢٨:٢٦٢٣:٣٤:٠٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٠:٤٨١٢:١٥:٤٥١٨:١١:١٥١٨:٢٩:١٨٢٣:٣٣:٤٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:٢٤١٢:١٥:٢٨١٨:١٢:٠٦١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣٣:٢٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٨:٠٠١٢:١٥:١٢١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:٠٠٢٣:٣٣:٠٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٣٥١٢:١٤:٥٥١٨:١٣:٤٨١٨:٣١:٥٠٢٣:٣٢:٥٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٥:١١١٢:١٤:٣٨١٨:١٤:٣٩١٨:٣٢:٤١٢٣:٣٢:٣١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٣:٤٦١٢:١٤:٢١١٨:١٥:٢٩١٨:٣٣:٣٢٢٣:٣٢:١٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٢١١٢:١٤:٠٣١٨:١٦:٢٠١٨:٣٤:٢٢٢٣:٣١:٥٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٠:٥٥١٢:١٣:٤٦١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:١٣٢٣:٣١:٣٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارساتی روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارساتی روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارساتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارساتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارساتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارساتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارساتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارساتی

روستای حصارساتی بر روی نقشه

روستای حصارساتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارساتی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حصارساتی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حصارساتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارساتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارساتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارساتی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارساتی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارساتی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارساتی
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارساتی دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حصارساتی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حصارساتی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارساتی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو