جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حصارساتی

جوقین | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز حصارساتی

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٢٢
اذان مغرب: ١٨:١٣:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٢٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارساتی (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای حصارساتی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حصارساتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حصارساتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام علی (ع)
هر كسی دو شریك در مال دارد: وارث و حوادث.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارساتی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارساتی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارساتی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حصارساتی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارساتی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حصارساتی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢١:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٤١٠٠:٢١:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٠١١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٥:٢٥١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٥:١٢١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٠:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٨:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٤:١٣١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٧:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٦:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:١٨١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٦:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٣:١٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٩٠٠:١٦:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:١٩١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٦:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٢:١٧١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١١:١٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٥:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:١٥١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢١٠٠:١٥:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:١٤٠٠:١٤:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٤:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٤:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارساتی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حصارساتی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارساتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارساتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حصارساتی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارساتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارساتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارساتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای حصارساتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارساتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارساتی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارساتی روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارساتی روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حصارساتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارساتی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارساتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارساتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارساتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارساتی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٤:١٠١١:٥٨:٤١١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٤٠٢٣:١٦:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٤:٥٦١١:٥٨:٢٠١٨:٠١:١١١٨:١٩:١٢٢٣:١٦:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٥:٤١١١:٥٧:٥٩١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٤٥٢٣:١٦:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٦:٢٧١١:٥٧:٣٩١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:١٧٢٣:١٦:٠١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٧:١٤١١:٥٧:١٨١٧:٥٦:٤٩١٨:١٤:٥٠٢٣:١٥:٤٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:٠٠١١:٥٦:٥٨١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:٢٣٢٣:١٥:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:٤٦١١:٥٦:٣٧١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٥٦٢٣:١٥:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٩:٣٣١١:٥٦:١٧١٧:٥٢:٢٨١٨:١٠:٣٠٢٣:١٤:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٠:٢٠١١:٥٥:٥٨١٧:٥١:٠٢١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٤:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠١:٠٧١١:٥٥:٣٨١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٧:٣٨٢٣:١٤:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠١:٥٥١١:٥٥:١٩١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:١٣٢٣:١٣:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٢:٤٢١١:٥٥:٠٠١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٤٨٢٣:١٣:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٣:٣٠١١:٥٤:٤٢١٧:٤٥:٢١١٨:٠٣:٢٤٢٣:١٣:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٤:١٨١١:٥٤:٢٣١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٠٠٢٣:١٢:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٥:٠٧١١:٥٤:٠٦١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٣٧٢٣:١٢:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٥:٥٥١١:٥٣:٤٨١٧:٤١:٠٩١٧:٥٩:١٥٢٣:١٢:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٦:٤٤١١:٥٣:٣١١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٧:٥٣٢٣:١٢:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٧:٣٤١١:٥٣:١٥١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٣٢٢٣:١١:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:٢٤١١:٥٢:٥٩١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٥:١١٢٣:١١:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:١٤١١:٥٢:٤٤١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٣:٥١٢٣:١١:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٠:٠٤١١:٥٢:٢٩١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٣٢٢٣:١١:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٠:٥٥١١:٥٢:١٤١٧:٣٣:٠٣١٧:٥١:١٤٢٣:١٠:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١١:٤٦١١:٥٢:٠٠١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٥٧٢٣:١٠:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٣٨١١:٥١:٤٧١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٤٠٢٣:١٠:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:٣٠١١:٥١:٣٤١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٢٤٢٣:١٠:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٤:٢٢١١:٥١:٢٢١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:٠٩٢٣:٠٩:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:١٤١١:٥١:١١١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٤:٥٥٢٣:٠٩:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٦:٠٧١١:٥١:٠٠١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٣:٤٢٢٣:٠٩:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٧:٠١١١:٥٠:٤٩١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٢:٣٠٢٣:٠٩:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٧:٥٤١١:٥٠:٤٠١٧:٢٢:٥٦١٧:٤١:١٩٢٣:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حصارساتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارساتی روستای حصارساتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارساتی روستای حصارساتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارساتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارساتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارساتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارساتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارساتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارساتی

روستای حصارساتی بر روی نقشه

روستای حصارساتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارساتی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حصارساتی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای حصارساتی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حصارساتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حصارساتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حصارساتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارساتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حصارساتی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارساتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارساتی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حصارساتی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حصارساتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارساتی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارساتی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارساتی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارساتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو