جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حصارزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارزنجان


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:١٣
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٥

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حصارزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر حصارزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر حصارزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
اكثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند كه بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حصارزنجان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حصارزنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٩:٤١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٧:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١١٠٠:٢٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:١٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٦:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٦:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٥:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٥:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٤٦١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٥:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٤:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٩:٤٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:٣٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٣٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٤:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٣٩١٣:١٢:١٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:٤٢١٣:١٢:١٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٣:٥١١٣:١٢:٠٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٣:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٢:٥٧١٣:١٢:٠٣٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٢:٠٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١١:١٤١٣:١٢:٠٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٠:٢٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٢:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٢:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٠٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٢:٠٨٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٦:٤١١٣:١٢:١١٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢١:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٠١١٣:١٢:١٤٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢١:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٢:١٨٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:١٠٠٠:٢١:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٢:٢٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٢١:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٢:٢٨٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر حصارزنجان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر حصارزنجان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٥:١٨١٢:١٧:٠٠١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٩:١٠٢٣:٣٢:٠٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٥:٣٧١٢:١٧:٢٩١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٩:٥٠٢٣:٣٢:٣٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٥:٥٣١٢:١٧:٥٩١٧:١٠:٠٩١٧:٣٠:٣٢٢٣:٣٣:٠٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٦:٠٨١٢:١٨:٢٨١٧:١٠:٥٣١٧:٣١:١٤٢٣:٣٣:٣٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٦:٢١١٢:١٨:٥٦١٧:١١:٣٨١٧:٣١:٥٨٢٣:٣٤:٠٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٦:٣٢١٢:١٩:٢٥١٧:١٢:٢٥١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٤:٣٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٦:٤١١٢:١٩:٥٣١٧:١٣:١٢١٧:٣٣:٣٠٢٣:٣٥:٠٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٢٠١٧:١٤:٠١١٧:٣٤:١٧٢٣:٣٥:٢٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٥٨٠٧:٢٦:٥٣١٢:٢٠:٤٧١٧:١٤:٥١١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٥:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٦:٥٦١٢:٢١:١٤١٧:١٥:٤٢١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٦:٢٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٦:٥٧١٢:٢١:٤٠١٧:١٦:٣٤١٧:٣٦:٤٦٢٣:٣٦:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٦:٥٧١٢:٢٢:٠٦١٧:١٧:٢٧١٧:٣٧:٣٧٢٣:٣٧:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٦:٥٤١٢:٢٢:٣١١٧:١٨:٢١١٧:٣٨:٢٩٢٣:٣٧:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٦:٤٩١٢:٢٢:٥٦١٧:١٩:١٦١٧:٣٩:٢٢٢٣:٣٨:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٦:٤٢١٢:٢٣:٢٠١٧:٢٠:١٢١٧:٤٠:١٦٢٣:٣٨:٤٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٦:٣٣١٢:٢٣:٤٤١٧:٢١:٠٨١٧:٤١:١١٢٣:٣٩:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٦:٢٣١٢:٢٤:٠٧١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٢:٠٦٢٣:٣٩:٣٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٦:١٠١٢:٢٤:٢٩١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٣:٠٢٢٣:٤٠:٠٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٥:٥٥١٢:٢٤:٥١١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٥٩٢٣:٤٠:٢٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٥:٣٩١٢:٢٥:١٢١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٥٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢٥:٢٠١٢:٢٥:٣٢١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤١:١٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢٥:٠٠١٢:٢٥:٥٢١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٦:٥٢٢٣:٤١:٤٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٤:٣٧١٢:٢٦:١١١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:٠٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٤:١٣١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:٤٩٢٣:٤٢:٢٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٣:٤٧١٢:٢٦:٤٧١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:٤٩٢٣:٤٢:٤٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٣:١٩١٢:٢٧:٠٤١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:٤٨٢٣:٤٣:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢٢:٥٠١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٢:١١١٧:٥١:٤٨٢٣:٤٣:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٤٢٠٧:٢٢:١٨١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٤٩٢٣:٤٣:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٤:١٧١٧:٥٣:٤٩٢٣:٤٤:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٥١٠٧:٢١:١٠١٢:٢٨:٠٤١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٤:٥٠٢٣:٤٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢٢:٤٩١٢:١٤:٠١١٧:٠٥:١٣١٧:٢٥:٣٩٢٣:٢٨:٥٩
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٥٠٧:٢٣:١٨١٢:١٤:٣١١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٩:٢٩
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٣:٤٦١٢:١٥:٠١١٧:٠٦:١٧١٧:٢٦:٤٣٢٣:٢٩:٥٩
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٤:١١١٢:١٥:٣١١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٧:١٧٢٣:٣٠:٢٩
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٤:٣٥١٢:١٦:٠١١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٧:٥٣٢٣:٣٠:٥٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢٤:٥٨١٢:١٦:٣٠١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٨:٣١٢٣:٣١:٢٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٥:١٨١٢:١٧:٠٠١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٩:١٠٢٣:٣٢:٠٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٥:٣٧١٢:١٧:٢٩١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٩:٥٠٢٣:٣٢:٣٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٥:٥٣١٢:١٧:٥٩١٧:١٠:٠٩١٧:٣٠:٣٢٢٣:٣٣:٠٠
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٦:٠٨١٢:١٨:٢٨١٧:١٠:٥٣١٧:٣١:١٤٢٣:٣٣:٣٠
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٦:٢١١٢:١٨:٥٦١٧:١١:٣٨١٧:٣١:٥٨٢٣:٣٤:٠٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٦:٣٢١٢:١٩:٢٥١٧:١٢:٢٥١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٤:٣٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٦:٤١١٢:١٩:٥٣١٧:١٣:١٢١٧:٣٣:٣٠٢٣:٣٥:٠٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٢٠١٧:١٤:٠١١٧:٣٤:١٧٢٣:٣٥:٢٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٨٠٧:٢٦:٥٣١٢:٢٠:٤٧١٧:١٤:٥١١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٥:٥٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٦:٥٦١٢:٢١:١٤١٧:١٥:٤٢١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٦:٢٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٦:٥٧١٢:٢١:٤٠١٧:١٦:٣٤١٧:٣٦:٤٦٢٣:٣٦:٥٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٦:٥٧١٢:٢٢:٠٦١٧:١٧:٢٧١٧:٣٧:٣٧٢٣:٣٧:٢٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٦:٥٤١٢:٢٢:٣١١٧:١٨:٢١١٧:٣٨:٢٩٢٣:٣٧:٥٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٦:٤٩١٢:٢٢:٥٦١٧:١٩:١٦١٧:٣٩:٢٢٢٣:٣٨:١٩
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٦:٤٢١٢:٢٣:٢٠١٧:٢٠:١٢١٧:٤٠:١٦٢٣:٣٨:٤٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٦:٣٣١٢:٢٣:٤٤١٧:٢١:٠٨١٧:٤١:١١٢٣:٣٩:١٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٦:٢٣١٢:٢٤:٠٧١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٢:٠٦٢٣:٣٩:٣٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٦:١٠١٢:٢٤:٢٩١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٣:٠٢٢٣:٤٠:٠٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٥:٥٥١٢:٢٤:٥١١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٥٩٢٣:٤٠:٢٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٥:٣٩١٢:٢٥:١٢١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٥٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢٥:٢٠١٢:٢٥:٣٢١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤١:١٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢٥:٠٠١٢:٢٥:٥٢١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٦:٥٢٢٣:٤١:٤٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٤:٣٧١٢:٢٦:١١١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:٠٣
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٤:١٣١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:٤٩٢٣:٤٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حصارزنجان

این شهر در 4 کیلومتری جنوب شهر قیدار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳90، جمعیت آن 2٬۴۳۷ نفر (۳۶۱خانوار) بوده‌است.

شهر حصارزنجان در ویکیپدیا

شهر حصارزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حصارزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حصارزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حصارزنجان
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حصارزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارزنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارزنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارزنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارزنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حصارزنجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارزنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ حصارزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارزنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو