جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حصارزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارزنجان


اذان صبح: ٠٥:٢١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حصارزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر حصارزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر حصارزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
كار نیك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حصارزنجان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حصارزنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١١٠٠:٢٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:١٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٦:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٥:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٥:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٤٦١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٤:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٩:٤٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:٣٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٣٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٤:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٣٩١٣:١٢:١٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٣:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:٤٢١٣:١٢:١٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٣:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٣:٥١١٣:١٢:٠٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٢:٥٧١٣:١٢:٠٣٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٢:٠٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٢:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١١:١٤١٣:١٢:٠٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٢:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٠:٢٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٢:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٠٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢١:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٢:٠٨٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢١:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٦:٤١١٣:١٢:١١٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٠١١٣:١٢:١٤٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢١:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٢:١٨٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:١٠٠٠:٢١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٢:٢٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٢١:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٢:٢٨٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢١:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٣:٣٦١٣:١٢:٣٤٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٢١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر حصارزنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر حصارزنجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:١١١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٨:٥٧٢٣:١٨:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٠٧١١:٥٩:٥٤١٧:٢٩:١٢١٧:٤٧:٤٧٢٣:١٧:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣١:٠٣١١:٥٩:٤٧١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٦:٣٩٢٣:١٧:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣١:٥٩١١:٥٩:٤٠١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٥:٣١٢٣:١٧:٣٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٢:٥٦١١:٥٩:٣٤١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٤:٢٥٢٣:١٧:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٥٣١١:٥٩:٢٩١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٣:١٩٢٣:١٧:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٤:٥٠١١:٥٩:٢٤١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٢:١٥٢٣:١٧:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٥:٤٨١١:٥٩:٢١١٧:٢٢:٢٥١٧:٤١:١٣٢٣:١٧:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٦:٤٦١١:٥٩:١٨١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:١١٢٣:١٦:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٧:٤٥١١:٥٩:١٥١٧:٢٠:١٩١٧:٣٩:١١٢٣:١٦:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٩:١٤١٧:١٩:١٨١٧:٣٨:١٢٢٣:١٦:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٩:٤٢١١:٥٩:١٣١٧:١٨:١٩١٧:٣٧:١٥٢٣:١٦:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٠:٤١١١:٥٩:١٤١٧:١٧:٢٠١٧:٣٦:١٩٢٣:١٦:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤١:٤٠١١:٥٩:١٥١٧:١٦:٢٣١٧:٣٥:٢٤٢٣:١٦:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:٤٠١١:٥٩:١٦١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:٣١٢٣:١٦:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٣:٤٠١١:٥٩:١٩١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٤٠٢٣:١٦:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٩:٢٢١٧:١٣:٤١١٧:٣٢:٤٩٢٣:١٦:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٥:٤٠١١:٥٩:٢٧١٧:١٢:٥٠١٧:٣٢:٠١٢٣:١٦:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٦:٤٠١١:٥٩:٣٢١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:١٤٢٣:١٦:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٧:٤٠١١:٥٩:٣٨١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٢٨٢٣:١٦:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٤٠١١:٥٩:٤٥١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٤٤٢٣:١٦:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٩:٤١١١:٥٩:٥٢١٧:٠٩:٤١١٧:٢٩:٠٢٢٣:١٦:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:٤١١٢:٠٠:٠١١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:٢٢٢٣:١٦:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:٤٢١٢:٠٠:١٠١٧:٠٨:١٧١٧:٢٧:٤٣٢٣:١٦:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٢:٤٢١٢:٠٠:٢٠١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٧:٠٦٢٣:١٦:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٣:٤٢١٢:٠٠:٣١١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٦:٣١٢٣:١٧:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٤:٤٣١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:٥٧٢٣:١٧:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٥:٤٣١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٥:٢٦٢٣:١٧:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٦:٤٣١٢:٠١:١٠١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٧:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٧:٤٣١٢:٠١:٢٤١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٤:٢٨٢٣:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حصارزنجان

این شهر در 4 کیلومتری جنوب شهر قیدار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳90، جمعیت آن 2٬۴۳۷ نفر (۳۶۱خانوار) بوده‌است.

شهر حصارزنجان در ویکیپدیا

شهر حصارزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حصارزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حصارزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حصارزنجان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حصارزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارزنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حصارزنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حصارزنجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارزنجان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حصارزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حصارزنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارزنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو