جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حصارزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارزنجان


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٠٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حصارزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر حصارزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر حصارزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

هالی تربون
دانش بدون تكامل اخلاقی خطرناك و نابود كننده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حصارزنجان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حصارزنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٩:٤١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٧:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١١٠٠:٢٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:١٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٦:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٦:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٥:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٤٦١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٥:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٤:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٩:٤٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:٣٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٣٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٣٩١٣:١٢:١٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٣:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:٤٢١٣:١٢:١٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٣:٥١١٣:١٢:٠٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٣:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٢:٥٧١٣:١٢:٠٣٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٢:٠٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٢:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١١:١٤١٣:١٢:٠٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٢:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٠:٢٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٢:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٠٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢١:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٢:٠٨٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢١:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٦:٤١١٣:١٢:١١٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢١:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٠١١٣:١٢:١٤٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢١:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٢:١٨٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:١٠٠٠:٢١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٢:٢٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٢١:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٢:٢٨٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر حصارزنجان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر حصارزنجان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١٠:٢٢١٣:٢١:١٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٥٨٠٠:٣٨:٢١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٨:٥٥١٣:٢٠:٥٧١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٥٠٠٠:٣٧:٥٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٧:٢٩١٣:٢٠:٣٩١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٧:٣٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٦:٠٢١٣:٢٠:٢١١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:٣٧:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٤:٣٦١٣:٢٠:٠٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٢٥٠٠:٣٦:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٣:٠٩١٣:١٩:٤٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٦:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠١:٤٣١٣:١٩:٢٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:٣٦:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٠:١٨١٣:١٩:١٠١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٥:٤٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٨:٥٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٥١٠٠:٣٥:١٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٧:٢٧١٣:١٨:٣٥١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٤٣٠٠:٣٤:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٨:١٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:٣٤:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٤:٣٨١٣:١٨:٠١١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٤:٠٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٣:١٣١٣:١٧:٤٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٣:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٥٠١٣:١٧:٢٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:١١٠٠:٣٣:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٧:١١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٣:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٩:٠٤١٣:١٦:٥٤١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣٢:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٦:٣٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٣٢:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٦:٢٠١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤١٠٠:٣١:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٦:٠٨١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٣١:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٣٨١٣:١٥:٥٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣١:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٢:١٨١٣:١٥:٣٨١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٠:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:٥٩١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٠:٢٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٤١١٣:١٥:١١١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٦٠٠:٣٠:٠٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٤:٥٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٩:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٤:٤٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٩:١٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٥:٥٠١٣:١٤:٣٢١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٨:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٤:٢٠١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٨:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٤:٠٨١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٨:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٣:٥٧١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٧:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٩:٠٣١٢:٢٣:٠٣١٨:٢٧:٣٨١٨:٤٥:٤٨٠٠:١٠:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٧:٣٦١٣:٢٢:٤٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٤٠٠٠:٤٠:٠٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٦:٠٩١٣:٢٢:٢٧١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٣٢٠٠:٣٩:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٤:٤٣١٣:٢٢:١٠١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٢٣٠٠:٣٩:٢٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٣:١٦١٣:٢١:٥٢١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:١٥٠٠:٣٩:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١١:٤٩١٣:٢١:٣٤١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٨:٤٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١٠:٢٢١٣:٢١:١٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٥٨٠٠:٣٨:٢١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٨:٥٥١٣:٢٠:٥٧١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٥٠٠٠:٣٧:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٧:٢٩١٣:٢٠:٣٩١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٧:٣٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٦:٠٢١٣:٢٠:٢١١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:٣٧:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٤:٣٦١٣:٢٠:٠٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٢٥٠٠:٣٦:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٣:٠٩١٣:١٩:٤٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٦:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠١:٤٣١٣:١٩:٢٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:٣٦:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٠:١٨١٣:١٩:١٠١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٥:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٨:٥٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٥١٠٠:٣٥:١٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٧:٢٧١٣:١٨:٣٥١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٤٣٠٠:٣٤:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٨:١٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:٣٤:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٤:٣٨١٣:١٨:٠١١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٤:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٣:١٣١٣:١٧:٤٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٣:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٥٠١٣:١٧:٢٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:١١٠٠:٣٣:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٧:١١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٣:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٩:٠٤١٣:١٦:٥٤١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣٢:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٦:٣٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٣٢:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٦:٢٠١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤١٠٠:٣١:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٦:٠٨١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٣١:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٣٨١٣:١٥:٥٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣١:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٢:١٨١٣:١٥:٣٨١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٠:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:٥٩١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٠:٢٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٤١١٣:١٥:١١١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٦٠٠:٣٠:٠٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٤:٥٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٩:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٤:٤٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٩:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حصارزنجان

این شهر در 4 کیلومتری جنوب شهر قیدار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳90، جمعیت آن 2٬۴۳۷ نفر (۳۶۱خانوار) بوده‌است.

شهر حصارزنجان در ویکیپدیا

شهر حصارزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حصارزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حصارزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حصارزنجان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حصارزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حصارزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حصارزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارزنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حصارزنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارزنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارزنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارزنجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حصارزنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو