جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حصارزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حصارزنجان

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٠١
اذان مغرب: ١٨:١٧:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حصارزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر حصارزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حصارزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حصارزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

پائولو كوئیلو
بهترین راه شناخت و نابودی یك دشمن این است كه خود را دوست او بدانیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حصارزنجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حصارزنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حصارزنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارزنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٥:٤٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٣٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:١٨١٣:١٥:٢٨١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٥:١٤١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٣٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٥:٠١١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٤:٤٧١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٤:٣٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٤:٢٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٤:١١١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٨:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٣:٥٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٧:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣١:١٠١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٧:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٣:٣٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٧:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٣:٢٨١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٦:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٣:١٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٦:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٦:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٥:١٩١٣:١٣:٠١٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٦:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٤:١١١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٥:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٥:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٥:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٩:٥٣١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٤:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٨:٥٢١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٥٢١٣:١٢:١٧٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٦:٥٣١٣:١٢:١٣٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٥٥١٣:١٢:١٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٤:٥٨١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٤:٠٣١٣:١٢:٠٥٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٣:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٣:١٠١٣:١٢:٠٣٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٢:١٧١٣:١٢:٠٢٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:١٩٠٦:١١:٢٦١٣:١٢:٠٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارزنجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حصارزنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حصارزنجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارزنجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٣:٤٣١٢:٠٨:١٦١٨:١٢:١٥١٨:٣٠:٢٣٢٣:٢٦:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٤:٣٠١٢:٠٧:٥٥١٨:١٠:٤٦١٨:٢٨:٥٤٢٣:٢٥:٥٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٥:١٧١٢:٠٧:٣٤١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٥٢٣:٢٥:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٧:١٤١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٥:٥٦٢٣:٢٥:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٦:٥٢١٢:٠٦:٥٣١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٢٨٢٣:٢٥:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠٦:٣٣١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٣:٠٠٢٣:٢٤:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:٠٦:١٢١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٣٢٢٣:٢٤:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:١٥١٢:٠٥:٥٢١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:٠٤٢٣:٢٤:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:٠٤١٢:٠٥:٣٣١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٣٧٢٣:٢٣:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٠:٥٢١٢:٠٥:١٣١٧:٥٩:٠١١٨:١٧:١٠٢٣:٢٣:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٤١١٢:٠٤:٥٤١٧:٥٧:٣٤١٨:١٥:٤٣٢٣:٢٣:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٢:٢٩١٢:٠٤:٣٥١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:١٨٢٣:٢٢:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:١٩١٢:٠٤:١٧١٧:٥٤:٤٢١٨:١٢:٥٢٢٣:٢٢:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٤:٠٨١٢:٠٣:٥٩١٧:٥٣:١٦١٨:١١:٢٧٢٣:٢٢:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٥٨١٢:٠٣:٤١١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٠٣٢٣:٢١:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٠٣:٢٤١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٨:٣٩٢٣:٢١:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٣٨١٢:٠٣:٠٧١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:١٦٢٣:٢١:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٧:٢٩١٢:٠٢:٥٠١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٥:٥٤٢٣:٢١:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٨:٢٠١٢:٠٢:٣٤١٧:٤٦:١٧١٨:٠٤:٣٢٢٣:٢٠:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٩:١١١٢:٠٢:١٩١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٣:١١٢٣:٢٠:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٠٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٣:٣٣١٨:٠١:٥١٢٣:٢٠:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٥٥١٢:٠١:٤٩١٧:٤٢:١٢١٨:٠٠:٣١٢٣:٢٠:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢١:٤٧١٢:٠١:٣٦١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٩:١٢٢٣:١٩:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٢:٤٠١٢:٠١:٢٢١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٧:٥٥٢٣:١٩:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٣:٣٣١٢:٠١:٠٩١٧:٣٨:١٥١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٩:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٤:٢٧١٢:٠٠:٥٧١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٩:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٥:٢١١٢:٠٠:٤٦١٧:٣٥:٤١١٧:٥٤:٠٦٢٣:١٨:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٦:١٥١٢:٠٠:٣٥١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٢:٥٢٢٣:١٨:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٧:٠٩١٢:٠٠:٢٤١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٣٩٢٣:١٨:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٠٤١٢:٠٠:١٥١٧:٣١:٥٦١٧:٥٠:٢٧٢٣:١٨:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حصارزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارزنجان شهر حصارزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حصارزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حصارزنجان

این شهر در 4 کیلومتری جنوب شهر قیدار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳90، جمعیت آن 2٬۴۳۷ نفر (۳۶۱خانوار) بوده‌است.

شهر حصارزنجان در ویکیپدیا

شهر حصارزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حصارزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حصارزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

شهر حصارزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حصارزنجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حصارزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حصارزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حصارزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارزنجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارزنجان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حصارزنجان دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حصارزنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حصارزنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارزنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارزنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حصارزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو