جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حصارخراسان

درگز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارخراسان

اذان صبح: ٠٣:٥٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٣
اذان ظهر: ١١:٢٤:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٣١
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:١٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حصارخراسان (شهرستان درگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر حصارخراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حصارخراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حصارخراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر حصارخراسان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حصارخراسان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارخراسان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حصارخراسان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حصارخراسان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حصارخراسان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٧:٥٢١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٦:٤٩٢٣:٤٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٢:١٤١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٦:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٢:٠٠١٩:٠٩:٣١١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣١:٤٧١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٣٩٢٣:٤٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٢:٢٥١٢:٣١:٣٣١٩:١١:١٩١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٥:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥١:٠٥١٢:٣١:٢١١٩:١٢:١٤١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٧:١١٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣١:٠٩١٩:١٣:٠٨١٩:٣٢:٣١٢٣:٤٤:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٠٢١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٧:١١١٢:٣٠:٤٥١٩:١٤:٥٧١٩:٣٤:٢٥٢٣:٤٣:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٠:٣٤١٩:١٥:٥١١٩:٣٥:٢٢٢٣:٤٣:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٠:٢٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٢:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٠:١٤١٩:١٧:٤٠١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٢:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٠:٠٤١٩:١٨:٣٤١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٢:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٤٠:٥٨١٢:٢٩:٥٥١٩:١٩:٢٩١٩:٣٩:١٢٢٣:٤١:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٤٠:١٠٢٣:٤١:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٩:٣٩١٩:٢١:١٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٤١:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٧:٢٦١٢:٢٩:٣١١٩:٢٢:١٢١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٠:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣٥:١١١٢:٢٩:١٨١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٩:١٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٠:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٥٤٢٣:٣٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٣:٥١٠٥:٣١:٥٧١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:٥١٢٣:٣٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٨:٥٩١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٩:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٤٥٢٣:٣٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٨:٥٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٤٢٢٣:٣٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:١٤٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٨:٥٠١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:٣٩٢٣:٣٨:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٧:٠١١٢:٢٨:٤٩١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٣٥٢٣:٣٨:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٢٦:٠٦١٢:٢٨:٤٨١٩:٣٢:٠١١٩:٥٢:٣١٢٣:٣٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٥:١٢١٢:٢٨:٤٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٣:٢٦٢٣:٣٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حصارخراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حصارخراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حصارخراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارخراسان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حصارخراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حصارخراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارخراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حصارخراسان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حصارخراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حصارخراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حصارخراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حصارخراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارخراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارخراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر حصارخراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارخراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارخراسان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حصارخراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارخراسان شهر حصارخراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حصارخراسان شهر حصارخراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حصارخراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارخراسان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارخراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حصارخراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حصارخراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارخراسان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٢٠:٢١١١:٢٥:٠٣١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٣٦٢٢:٤٢:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٢١:١٢١١:٢٤:٤٢١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٦:٠٣٢٢:٤١:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٦٠٥:٢٢:٠٢١١:٢٤:٢١١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:٣٠٢٢:٤١:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٢٢:٥٣١١:٢٤:٠٠١٧:٢٤:٣١١٧:٤٢:٥٨٢٢:٤١:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٢٣:٤٤١١:٢٣:٣٩١٧:٢٢:٥٩١٧:٤١:٢٦٢٢:٤١:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٢٤:٣٥١١:٢٣:١٩١٧:٢١:٢٧١٧:٣٩:٥٤٢٢:٤٠:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٥:٢٦١١:٢٢:٥٩١٧:١٩:٥٥١٧:٣٨:٢٣٢٢:٤٠:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٢٦:١٨١١:٢٢:٣٩١٧:١٨:٢٤١٧:٣٦:٥٢٢٢:٤٠:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٢٧:٠٩١١:٢٢:١٩١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٢١٢٢:٣٩:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٢٨:٠١١١:٢١:٥٩١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٥١٢٢:٣٩:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٨:٥٣١١:٢١:٤٠١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٢١٢٢:٣٩:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٢٩:٤٦١١:٢١:٢١١٧:١٢:٢٢١٧:٣٠:٥١٢٢:٣٨:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٠:٣٨١١:٢١:٠٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٨:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣١:٣١١١:٢٠:٤٥١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٧:٥٤٢٢:٣٨:١٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٢:٢٤١١:٢٠:٢٧١٧:٠٧:٥٥١٧:٢٦:٢٦٢٢:٣٨:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٣:١٨١١:٢٠:١٠١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٤:٥٩٢٢:٣٧:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٣٤:١٢١١:١٩:٥٣١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٣٣٢٢:٣٧:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٣٥:٠٦١١:١٩:٣٦١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٠٧٢٢:٣٧:١٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٦:٠٠١١:١٩:٢٠١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:٤٢٢٢:٣٦:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٣٦:٥٥١١:١٩:٠٥١٧:٠٠:٤١١٧:١٩:١٧٢٢:٣٦:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٧:٥٠١١:١٨:٥٠١٦:٥٩:١٦١٧:١٧:٥٤٢٢:٣٦:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٨:٤٦١١:١٨:٣٥١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٣١٢٢:٣٦:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٣٩:٤٢١١:١٨:٢٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٥:٠٩٢٢:٣٥:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٠:٣٨١١:١٨:٠٨١٦:٥٥:٠٦١٧:١٣:٤٧٢٢:٣٥:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤١:٣٤١١:١٧:٥٥١٦:٥٣:٤٤١٧:١٢:٢٧٢٢:٣٥:٢٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٢:٣١١١:١٧:٤٣١٦:٥٢:٢٣١٧:١١:٠٨٢٢:٣٥:٠٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٣:٢٨١١:١٧:٣٢١٦:٥١:٠٣١٧:٠٩:٤٩٢٢:٣٤:٥٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٤:٢٦١١:١٧:٢١١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٨:٣٢٢٢:٣٤:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٥:٢٤١١:١٧:١٠١٦:٤٨:٢٥١٧:٠٧:١٥٢٢:٣٤:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٦:٢٢١١:١٧:٠١١٦:٤٧:٠٨١٧:٠٥:٥٩٢٢:٣٤:١٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حصارخراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارخراسان شهر حصارخراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حصارخراسان شهر حصارخراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حصارخراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حصارخراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حصارخراسان

حصار ، روستایی است از توابع بخش لطف‌آباد و در شهرستان درگز استان خراسان رضوی ایران.

شهر حصارخراسان در ویکیپدیا

شهر حصارخراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حصارخراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حصارخراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حصارخراسان بر روی نقشه

شهر حصارخراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حصارخراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حصارخراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حصارخراسان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حصارخراسان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حصارخراسان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حصارخراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حصارخراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حصارخراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حصارخراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حصارخراسان رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارخراسان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حصارخراسان
افق شرعی امروز فردا حصارخراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارخراسان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حصارخراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارخراسان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارخراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارخراسان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حصارخراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو