جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارجلال

دربقاضی | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارجلال


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣١
اذان ظهر: ١١:٤٧:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٣

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارجلال (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای حصارجلال)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حصارجلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارجلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
گاهی ساده‌ترین چیزها به نظر ما دشوارترین كارها می‌نماید. اگر دل‌های ما باز بود، هیچ‌گاه به مشكلی برنمی‌خوردیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارجلال

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارجلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارجلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٢:٢٥١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٢:١٤١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٥٣٢٣:٤٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٢:٠٥١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣١:٥٥١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٥:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:٥١١٢:٣١:٤٧١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:٣٨١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٤:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣١:٣١١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤١:٣٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٨٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:١٧١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٣:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٣:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٧:١٨١٢:٣١:٠٠١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٢:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٢:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٠:٥١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٢:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٢:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤١:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣١:٣٧١٢:٣٠:٤١١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٤١:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٠:٤٠١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٠٨٢٣:٤١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٢٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٣١:٥٤١٩:٥٢:٠٠٢٣:٤١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٢٩:٠٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٥٢٢٣:٤١:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٨:١٦١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٠:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٠:٤١١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٤:٣٦٢٣:٤٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٦:٤٥١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٧٢٣:٤٠:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٢٦:٠٢١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٠:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٥٨٢٣:٤٠:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٢٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٤٧٢٣:٤٠:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٣:٢٤١٢:٣١:٠١١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٩:٣٥٢٣:٤٠:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٨٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣١:٠٦١٩:٣٩:٤٧٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٣٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٠:٤٦١١:٤٧:٢٧١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٣:٠٤٢٣:٠٥:١١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٩:٣١١١:٤٧:١٨١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٤:٠٠٢٣:٠٥:٠٣
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:١٤١١:٤٧:٠٨١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٤:٥٦٢٣:٠٤:٥٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٥٦١١:٤٦:٥٨١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٥١٢٣:٠٤:٤٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٥:٣٨١١:٤٦:٤٧١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٤٦٢٣:٠٤:٣٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٤:١٩١١:٤٦:٣٥١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٧:٤١٢٣:٠٤:٢٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٣:٠٠١١:٤٦:٢٣١٧:٣٠:١٩١٧:٤٨:٣٥٢٣:٠٤:١٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠١:٣٩١١:٤٦:١٠١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٣٠٢٣:٠٣:٥٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٠:١٨١١:٤٥:٥٧١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٢٤٢٣:٠٣:٤٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٨:٥٧١١:٤٥:٤٤١٧:٣٣:٠٤١٧:٥١:١٨٢٣:٠٣:٣٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٧:٣٥١١:٤٥:٣٠١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:١١٢٣:٠٣:١٨
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:١٢١١:٤٥:١٥١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٠٥٢٣:٠٣:٠٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٤:٤٩١١:٤٥:٠١١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٥٨٢٣:٠٢:٤٨
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٣:٢٥١١:٤٤:٤٥١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٤:٥١٢٣:٠٢:٣٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٢:٠١١١:٤٤:٣٠١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٤٣٢٣:٠٢:١٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٠:٣٧١١:٤٤:١٤١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠١:٥٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٩:١٢١١:٤٣:٥٨١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٢٨٢٣:٠١:٤٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٧:٤٦١١:٤٣:٤٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٨:٢١٢٣:٠١:٢٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٦:٢١١١:٤٣:٢٥١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:١٣٢٣:٠١:٠٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٤:٥٥١١:٤٣:٠٨١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٠٥٢٣:٠٠:٤٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٣:٢٩١١:٤٢:٥١١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٥٧٢٣:٠٠:٢٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٢:٠٣١١:٤٢:٣٤١٧:٤٣:٤٠١٨:٠١:٤٩٢٣:٠٠:٠٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٠:٣٧١١:٤٢:١٧١٧:٤٤:٣١١٨:٠٢:٤١٢٢:٥٩:٤٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٣٩:١٠١١:٤١:٥٩١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٣:٣٣٢٢:٥٩:٢٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٧:٤٣١١:٤١:٤١١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٢٥٢٣:٢٩:٠٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٦:١٧١٢:٤١:٢٤١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٥:١٦٢٣:٥٨:٤٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٤:٥٠١٢:٤١:٠٦١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٦:٠٨٢٣:٥٨:٢٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٣:٢٣١٢:٤٠:٤٨١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٧:٠٠٢٣:٥٨:٠٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣١:٥٦١٢:٤٠:٣٠١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٥٣١١:٤٨:٠٥١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٢٠٢٣:٠٥:٤١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٥:٤١١١:٤٧:٥٩١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:١٨٢٣:٠٥:٣٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:٢٩١١:٤٧:٥٢١٧:٢١:٤٦١٧:٤٠:١٥٢٣:٠٥:٣١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:١٦١١:٤٧:٤٤١٧:٢٢:٤٤١٧:٤١:١١٢٣:٠٥:٢٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٢:٠١١١:٤٧:٣٦١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٢:٠٨٢٣:٠٥:١٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٠:٤٦١١:٤٧:٢٧١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٣:٠٤٢٣:٠٥:١١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٩:٣١١١:٤٧:١٨١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٤:٠٠٢٣:٠٥:٠٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:١٤١١:٤٧:٠٨١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٤:٥٦٢٣:٠٤:٥٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٥٦١١:٤٦:٥٨١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٥١٢٣:٠٤:٤٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٥:٣٨١١:٤٦:٤٧١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٤٦٢٣:٠٤:٣٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٤:١٩١١:٤٦:٣٥١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٧:٤١٢٣:٠٤:٢٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٣:٠٠١١:٤٦:٢٣١٧:٣٠:١٩١٧:٤٨:٣٥٢٣:٠٤:١٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠١:٣٩١١:٤٦:١٠١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٣٠٢٣:٠٣:٥٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٠:١٨١١:٤٥:٥٧١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٢٤٢٣:٠٣:٤٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٨:٥٧١١:٤٥:٤٤١٧:٣٣:٠٤١٧:٥١:١٨٢٣:٠٣:٣٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٧:٣٥١١:٤٥:٣٠١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:١١٢٣:٠٣:١٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:١٢١١:٤٥:١٥١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٠٥٢٣:٠٣:٠٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٤:٤٩١١:٤٥:٠١١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٥٨٢٣:٠٢:٤٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٣:٢٥١١:٤٤:٤٥١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٤:٥١٢٣:٠٢:٣٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٢:٠١١١:٤٤:٣٠١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٤٣٢٣:٠٢:١٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٠:٣٧١١:٤٤:١٤١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠١:٥٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٩:١٢١١:٤٣:٥٨١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٢٨٢٣:٠١:٤٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٧:٤٦١١:٤٣:٤٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٨:٢١٢٣:٠١:٢٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٦:٢١١١:٤٣:٢٥١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:١٣٢٣:٠١:٠٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٤:٥٥١١:٤٣:٠٨١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٠٥٢٣:٠٠:٤٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٣:٢٩١١:٤٢:٥١١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٥٧٢٣:٠٠:٢٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٢:٠٣١١:٤٢:٣٤١٧:٤٣:٤٠١٨:٠١:٤٩٢٣:٠٠:٠٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٠:٣٧١١:٤٢:١٧١٧:٤٤:٣١١٨:٠٢:٤١٢٢:٥٩:٤٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٣٩:١٠١١:٤١:٥٩١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٣:٣٣٢٢:٥٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارجلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارجلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارجلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارجلال

روستای حصارجلال بر روی نقشه

روستای حصارجلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارجلال
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارجلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارجلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حصارجلال
زمان پخش اذان زنده به افق حصارجلال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارجلال
افق شرعی امروز فردا حصارجلال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حصارجلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارجلال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حصارجلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارجلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو