جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارجلال

دربقاضی | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارجلال


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٥٧:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٣٦

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارجلال (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای حصارجلال)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حصارجلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارجلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
دوست می دارم آنانی را كه برای فرو شدن و فدا شدن، نخست فراپشت ستارگان از پی دلیل نمی گردند، بل خویش را فدای زمین می كنند تا زمین روزی از آن ابرانسان شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارجلال

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارجلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارجلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٢:٠٥١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣١:٥٥١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:٥١١٢:٣١:٤٧١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:٣٨١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣١:٣١١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤١:٣٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٨٢٣:٤٤:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:١٧١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٣:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٣:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٧:١٨١٢:٣١:٠٠١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٢:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٢:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٠:٥١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٢:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤١:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣١:٣٧١٢:٣٠:٤١١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٤١:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٠:٤٠١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٠٨٢٣:٤١:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٢٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٣١:٥٤١٩:٥٢:٠٠٢٣:٤١:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٢٩:٠٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٥٢٢٣:٤١:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٨:١٦١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٠:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٠:٤١١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٤:٣٦٢٣:٤٠:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٦:٤٥١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٧٢٣:٤٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٢٦:٠٢١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٠:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٥٨٢٣:٤٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٢٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٤٧٢٣:٤٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٣:٢٤١٢:٣١:٠١١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٩:٣٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٨٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣١:٠٦١٩:٣٩:٤٧٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٣٩:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٢:١٥١٢:٣١:١١١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:١١٢٣:٣٩:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٧:٠٣١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٢:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٦:٤٧١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٣٣٢٣:٥١:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٠:٠٣١٢:٣٦:٣١١٩:١٢:٢٣١٩:٣١:١١٢٣:٥١:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٦:١٤١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥١:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٥:٥٧١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥١:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٢:٢٤١٢:٣٥:٤٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٧:٠١٢٣:٥١:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٣:١١١٢:٣٥:٢٢١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:٣٦٢٣:٥١:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٣:٥٨١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٤:١١٢٣:٥١:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٤٦٢٣:٥٠:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٥:٣١١٢:٣٤:٢٧١٩:٠٢:٤٧١٩:٢١:٢٠٢٣:٥٠:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٦:١٨١٢:٣٤:٠٨١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:٥٣٢٣:٥٠:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٣٣:٤٨١٨:٥٩:٥٧١٩:١٨:٢٦٢٣:٥٠:١٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٧:٥١١٢:٣٣:٢٩١٨:٥٨:٣٢١٩:١٦:٥٩٢٣:٥٠:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:٣٧١٢:٣٣:٠٩١٨:٥٧:٠٥١٩:١٥:٣١٢٣:٤٩:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٩:٢٣١٢:٣٢:٤٩١٨:٥٥:٣٩١٩:١٤:٠٣٢٣:٤٩:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٠:٠٩١٢:٣٢:٢٨١٨:٥٤:١٢١٩:١٢:٣٥٢٣:٤٩:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٠:٥٥١٢:٣٢:٠٨١٨:٥٢:٤٥١٩:١١:٠٦٢٣:٤٩:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١١:٤٢١٢:٣١:٤٧١٨:٥١:١٧١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٨:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٢:٢٨١٢:٣١:٢٦١٨:٤٩:٤٩١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٨:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٣:١٤١٢:٣١:٠٥١٨:٤٨:٢١١٩:٠٦:٣٨٢٣:٤٨:١٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٤:٠٠١٢:٣٠:٤٤١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٥:٠٩٢٣:٤٨:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٤:٤٦١٢:٣٠:٢٢١٨:٤٥:٢٤١٩:٠٣:٣٩٢٣:٤٧:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٥:٣٢١٢:٣٠:٠١١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٢:٠٩٢٣:٤٧:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٦:١٨١٢:٢٩:٤٠١٨:٤٢:٢٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:٤٧:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٧:٠٤١٢:٢٩:١٨١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٩:١٠٢٣:٤٦:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٧:٥٠١٢:٢٨:٥٧١٨:٣٩:٢٨١٨:٥٧:٤٠٢٣:٤٦:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٨:٣٦١٢:٢٨:٣٥١٨:٣٧:٥٩١٨:٥٦:١٠٢٣:٤٦:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٨:١٤١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٤:٤٠٢٣:٤٦:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:٠٩١٢:٢٧:٥٢١٨:٣٥:٠١١٨:٥٣:١٠٢٣:٤٥:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٠:٥٦١٢:٢٧:٣١١٨:٣٣:٣١١٨:٥١:٤٠٢٣:١٥:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:٢١:٤٣١١:٢٧:١٠١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٠:١١٢٢:٤٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارجلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارجلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارجلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارجلال

روستای حصارجلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارجلال
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارجلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارجلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حصارجلال
جدول اوقات شرعی امروز فردا حصارجلال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارجلال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارجلال
افق شرعی امروز فردا حصارجلال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارجلال
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حصارجلال دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حصارجلال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو