جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حصارجلال

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارجلال


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:١٠
اذان ظهر: ١١:٢٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٠:٠٧
اذان مغرب: ١٦:٤٠:٢١
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٠٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارجلال (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای حصارجلال)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارجلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارجلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
به جای تردید و دودلی و یا تلاش برای كشف اسرار نظام هستی، آن را باور كنید و از خشنودی و خرسندی‌ای كه میوه و ثمره‌ی این باور است، بهره‌مند شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارجلال

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارجلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حصارجلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣١:١٠١٩:١٥:٠٥١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣١:٠٠١٩:١٥:٥٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٠:٥١١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٠:٤٢١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٤:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٠:٣٤١٩:١٨:٢٧١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٣:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٠:٢٦١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤٣:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٠:١٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٣:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٩:٥٩١٢:٣٠:١٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:١٧٢٣:٤٢:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:١٠٢٣:٤٢:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٢:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٩:٥١١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤١:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤١:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٣٢:٠٩١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣١:١٦١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:١٩٢٣:٤٠:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:١٦٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:١١٢٣:٤٠:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٤٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٥٠:٠٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٢٨:٤٦١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٥٤٢٣:٤٠:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٩:٣٦١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:٤٦٢٣:٤٠:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٢٧:١٣١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٢:٣٦٢٣:٣٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢٦:٢٩١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٣:١٥١٩:٥٣:٢٧٢٣:٣٩:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٩:٤١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٤:١٧٢٣:٣٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٥:٠٦٢٣:٣٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٢٤:٢٥١٢:٢٩:٤٨١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٥:٥٥٢٣:٣٩:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٢٤٠٥:٢٣:٤٧١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٦:٤٤٢٣:٣٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢٧٠٥:٢٣:١١١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٣٢٢٣:٣٩:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٣٢٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٠:٠١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٨:١٩٢٣:٣٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٥:٢٧١١:١٩:١٢١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:١٧٢٢:٣٥:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٦:٢٦١١:١٩:٢٨١٦:٢٢:١٣١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٥:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٢٤١١:١٩:٤٥١٦:٢١:٤٩١٦:٤١:٣١٢٢:٣٦:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٨:٢٢١١:٢٠:٠٣١٦:٢١:٢٧١٦:٤١:١١٢٢:٣٦:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٢٠١١:٢٠:٢١١٦:٢١:٠٦١٦:٤٠:٥٣٢٢:٣٦:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٠:١٧١١:٢٠:٤٠١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٣٧٢٢:٣٦:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢١:١٤١١:٢١:٠٠١٦:٢٠:٣٢١٦:٤٠:٢٣٢٢:٣٧:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:١١١١:٢١:٢١١٦:٢٠:١٧١٦:٤٠:١٠٢٢:٣٧:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٣:٠٦١١:٢١:٤٢١٦:٢٠:٠٤١٦:٤٠:٠٠٢٢:٣٧:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٤:٠١١١:٢٢:٠٤١٦:١٩:٥٤١٦:٣٩:٥١٢٢:٣٧:٥٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٥٦١١:٢٢:٢٧١٦:١٩:٤٥١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٨:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٥:٤٩١١:٢٢:٥٠١٦:١٩:٣٨١٦:٣٩:٣٩٢٢:٣٨:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٦:٤٢١١:٢٣:١٤١٦:١٩:٣٤١٦:٣٩:٣٦٢٢:٣٨:٥٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٧:٣٤١١:٢٣:٣٨١٦:١٩:٣١١٦:٣٩:٣٥٢٢:٣٩:١٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٨:٢٥١١:٢٤:٠٣١٦:١٩:٣٠١٦:٣٩:٣٦٢٢:٣٩:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٩:١٥١١:٢٤:٢٨١٦:١٩:٣٢١٦:٣٩:٣٩٢٢:٤٠:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٠:٠٤١١:٢٤:٥٤١٦:١٩:٣٥١٦:٣٩:٤٤٢٢:٤٠:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٥٣١١:٢٥:٢١١٦:١٩:٤٠١٦:٣٩:٥٠٢٢:٤٠:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣١:٤٠١١:٢٥:٤٧١٦:١٩:٤٧١٦:٣٩:٥٩٢٢:٤١:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٢:٢٥١١:٢٦:١٥١٦:١٩:٥٦١٦:٤٠:٠٩٢٢:٤١:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٣:١٠١١:٢٦:٤٢١٦:٢٠:٠٧١٦:٤٠:٢١٢٢:٤٢:٠٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٣:٥٤١١:٢٧:١٠١٦:٢٠:٢١١٦:٤٠:٣٥٢٢:٤٢:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٤:٣٦١١:٢٧:٣٨١٦:٢٠:٣٥١٦:٤٠:٥١٢٢:٤٢:٥٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٥:١٧١١:٢٨:٠٧١٦:٢٠:٥٢١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٣:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٥:٥٧١١:٢٨:٣٦١٦:٢١:١١١٦:٤١:٢٨٢٢:٤٣:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٦:٣٥١١:٢٩:٠٥١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٥٠٢٢:٤٤:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٧:١٢١١:٢٩:٣٤١٦:٢١:٥٤١٦:٤٢:١٣٢٢:٤٤:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٧:٤٧١١:٣٠:٠٤١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٣٧٢٢:٤٥:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٢١١١:٣٠:٣٤١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٥:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٨:٥٤١١:٣١:٠٣١٦:٢٣:١٣١٦:٤٣:٣٢٢٢:٤٦:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارجلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارجلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارجلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارجلال

روستای حصارجلال بر روی نقشه

روستای حصارجلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارجلال
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حصارجلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارجلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارجلال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حصارجلال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حصارجلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حصارجلال دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حصارجلال
زمان پخش اذان زنده به افق حصارجلال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارجلال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حصارجلال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو