جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حصارجلال

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حصارجلال

اذان صبح: ٠٣:٣٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٣٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حصارجلال (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای حصارجلال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حصارجلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حصارجلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

كیم وو چونگ
تاریخ، از آنِ كسانی‌ست كه رؤیاهای بزرگ در سر دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حصارجلال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حصارجلال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حصارجلال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حصارجلال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٣:١٦١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٥:٠٩٢٣:٤٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٣:٠١١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٦:٠١٢٣:٤٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٢:٤٨١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٦:٤٣١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٢:٢١١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٣٩٢٣:٤٧:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٤:١١١٢:٣٢:٠٨١٩:١٠:٤٠١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣١:٥٦١٩:١١:٣١١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥١:٤٢١٢:٣١:٤٤١٩:١٢:٢١١٩:٣١:١٧٢٣:٤٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣١:٣٣١٩:١٣:١١١٩:٣٢:١٠٢٣:٤٥:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٩:١٧١٢:٣١:٢٢١٩:١٤:٠١١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣١:١٢١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣١:٠٢١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٠:٥٢١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٤:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٠:٤٣١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٤:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠١٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٠:٣٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٠:٢٧١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٣:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤١:١٧١٢:٣٠:١٩١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٣:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٠:١٣١٢:٣٠:١٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٢١:٣٥١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٢:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٨:٠٨١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٧:٠٧١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٢:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٩:٥١١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٢:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤١:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤١:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:٢١٢٣:٤١:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٧:١٤٢٣:٤١:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٨:١٤١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٥٩٢٣:٤٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حصارجلال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حصارجلال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارجلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارجلال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارجلال روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حصارجلال روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارجلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حصارجلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حصارجلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارجلال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥١٠٥:١٧:٤٠١٢:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٤٥٢٣:٤١:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٦٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٥:١٩١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٣:٥٦٢٣:٤٢:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٣٠٥:١٨:١٠١٢:٣٥:٣٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٤:٠٦٢٣:٤٢:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٢٠٥:١٨:٢٧١٢:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٠١٢٠:١٤:١٣٢٣:٤٢:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٤٠٥:١٨:٤٥١٢:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٤:١٩٢٣:٤٢:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٧٠٥:١٩:٠٥١٢:٣٦:١١١٩:٥٣:١٢٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٣:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٤٠٥:١٩:٢٦١٢:٣٦:٢٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١٤:٢٥٢٣:٤٣:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٢٠٥:١٩:٤٨١٢:٣٦:٣٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٣:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٢٠٥:٢٠:١١١٢:٣٦:٤٨١٩:٥٣:١٦٢٠:١٤:٢٤٢٣:٤٣:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٥٠٥:٢٠:٣٦١٢:٣٦:٥٩١٩:٥٣:١٤٢٠:١٤:٢١٢٣:٤٤:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٩٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٧:١١١٩:٥٣:١٠٢٠:١٤:١٦٢٣:٤٤:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٦٠٥:٢١:٢٩١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٤:٠٩٢٣:٤٤:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٤٠٥:٢١:٥٧١٢:٣٧:٣٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٤:٠١٢٣:٤٤:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٥٠٥:٢٢:٢٧١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٥:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٧٠٥:٢٢:٥٧١٢:٣٧:٥٤١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٣٨٢٣:٤٥:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٣:٢٣٢٣:٤٥:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٧٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٨:١٤١٩:٥٢:١١٢٠:١٣:٠٧٢٣:٤٦:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٤٠٥:٢٤:٣٥١٢:٣٨:٢٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٦:١٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٣٠٥:٢٥:٠٩١٢:٣٨:٣١١٩:٥١:٣٨٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٦:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٤٠٥:٢٥:٤٤١٢:٣٨:٤٠١٩:٥١:١٩٢٠:١٢:٠٨٢٣:٤٦:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٤٥٢٣:٤٧:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٦:٥٧١٢:٣٨:٥٥١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٢٠٢٣:٤٧:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٧:٣٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٥٣٢٣:٤٧:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:١٠:٢٥٢٣:٤٧:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٨٠٥:٢٨:٥٣١٢:٣٩:١٥١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٤٨:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣٩:٢١١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٤٨:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٣٠:١٤١٢:٣٩:٢٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٨:٤٩٢٣:٤٨:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٣٠:٥٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:١٣٢٣:٤٨:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٣١:٣٧١٢:٣٩:٣٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٧:٣٦٢٣:٤٩:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٠٠٥:٣٢:١٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٤٩:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٩:٤١١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٦:١٧٢٣:٤٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حصارجلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حصارجلال روستای حصارجلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حصارجلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حصارجلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حصارجلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حصارجلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حصارجلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حصارجلال

روستای حصارجلال بر روی نقشه

روستای حصارجلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حصارجلال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حصارجلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حصارجلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حصارجلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حصارجلال
زمان پخش اذان آنلاین به افق حصارجلال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حصارجلال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حصارجلال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حصارجلال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حصارجلال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حصارجلال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حصارجلال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حصارجلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو