جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حشم لور

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حشم لور


اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:١٠
نیمه شب: ٠٠:٠٥:١٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حشم لور (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای حشم لور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حشم لور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حشم لور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز شواب
شخصیت زیبا برای انسان در حكم عطر برای یك گل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حشم لور

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حشم لور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حشم لور ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حشم لور (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حشم لور ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حشم لور ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥١:٥٤١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٠٥٠٠:١١:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٧:٠٤١٢:٥١:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٣٩٠٠:١١:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٦:٠٣١٢:٥١:٢٥١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:١٣٠٠:١١:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥١:١١١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٤٨٠٠:١٠:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٠:٥٨١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:٢٢٠٠:١٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٠:٤٥١٩:١٨:٥٠١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٠:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٠:٣٢١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٣٢٠٠:٠٩:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٠:٢٠١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٠٧٠٠:٠٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٠:١١١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٤٢٠٠:٠٩:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٩:١٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:١٧٠٠:٠٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٨:١٩١٢:٤٩:٤٦١٩:٢١:٣٧١٩:٣٨:٥٣٠٠:٠٨:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٢٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٢٨٠٠:٠٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٦:٣٠١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٠٤٠٠:٠٨:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٩:١٦١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٨:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٤:٤٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:١٦٠٠:٠٧:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٥٣٠٠:٠٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٢٩٠٠:٠٧:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٢:١٤١٢:٤٨:٤٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٧:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١١:٢٥١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٤٢٠٠:٠٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:٠٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٩:٠٦١٢:٤٨:١٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٦:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٨:١٤١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:١١٠٠:٠٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٨:١٠١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٨:٠٧١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٦:١٥١٢:٤٨:٠٤١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٥:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٨:٠٠١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حشم لور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حشم لور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حشم لور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حشم لور

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حشم لور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حشم لور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حشم لور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حشم لور

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حشم لور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حشم لور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حشم لور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حشم لور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حشم لور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حشم لور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حشم لور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حشم لور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حشم لور

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٨:١٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٤:٢٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٨:٢٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:١٠٠٠:٠٤:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٤:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٨:١٧١٢:٤٨:٣١١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٤:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٤:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٨:٤٤١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٤:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٧:١٨١٢:٤٨:٥١١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٤:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٨:٥٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٤:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٩:٠٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٤:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٩:١٤١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٤:٣٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٤:٤٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٤:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٩:٤٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٤:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٤:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٥:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٥:٣٢١٢:٥٠:١٢١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٥:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٥:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٥:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠٥:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٥:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٥:١٨١٢:٥١:٠٩١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٥:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٥:١٩١٢:٥١:٢١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٦:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٥:٢١١٢:٥١:٣٤١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٦:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥١:٤٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٦:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥١:٥٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٦:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٢:١٢١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٦:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٦:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٥:٥١١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٧:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٢:٥١١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٧:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٦:١١١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٧:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٣:١٧١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حشم لور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حشم لور روستای حشم لور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حشم لور روستای حشم لور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حشم لور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حشم لور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حشم لور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حشم لور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حشم لور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حشم لور

روستای حشم لور بر روی نقشه

روستای حشم لور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حشم لور
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حشم لور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حشم لور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حشم لور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حشم لور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حشم لور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حشم لور
جدول اوقات شرعی امروز فردا حشم لور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حشم لور
زمان پخش اذان آنلاین به افق حشم لور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حشم لور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حشم لور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حشم لور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو