جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حشم لور

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حشم لور


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حشم لور (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای حشم لور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حشم لور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حشم لور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

لئوبوسكالیا
در پی كسی باشید كه شما را به سبب تفاوت [=دیگرگونی]‌هایتان دوست بدارد، نه به رغم [=برخلاف] آنها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حشم لور

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حشم لور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حشم لور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حشم لور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حشم لور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حشم لور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:١١١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:١٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٢٥١٢:٤٩:١٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٤:٣٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٢:٥٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٠٣١٢:٤٨:٤٣١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:١٥١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٠:٢٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٩:٤١١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٨:٥٦١٢:٤٨:١٩١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٦:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٨:١٢١٢:٤٨:١٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٧:٢٩١٢:٤٨:١١١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٨:٠٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٨:٠٤١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٥:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٨:٠٠١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٥:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٥:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٤١٠٠:٠٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:١٨٠٠:٠٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠١:٥٢١٢:٤٨:٠١١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٤:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠١:٢١١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٨:٠٥١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٨:١١١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٨:١٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٨:٢٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:١٠٠٠:٠٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حشم لور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حشم لور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حشم لور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حشم لور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حشم لور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حشم لور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حشم لور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حشم لور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حشم لور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حشم لور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حشم لور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حشم لور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حشم لور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حشم لور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حشم لور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حشم لور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حشم لور

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٨:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٣:٤٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٨:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٨:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٨:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٤:٢٥١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٩:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:٣٧١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٩:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٤:٥٠١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٩:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٩:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:١٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١١٠٠:٠٩:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٥:٢٦١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٢٠٠:١٠:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٥:٣٨١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٢٠٠:١٠:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٠٠٠:١٠:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٠:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٦:١١١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٢٠٠:١١:١١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠١:١٧١٢:٥٦:٢١١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١١:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٦:٣١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١١:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٦:٤١١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١١:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٢:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٢:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٢:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٧:١٥١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٢:٤٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٢:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٣:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٣:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٧:٤١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٣:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٣:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٧:٥١١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٣:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٧:٥٦١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٤:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٤:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٤:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حشم لور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حشم لور روستای حشم لور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حشم لور روستای حشم لور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حشم لور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حشم لور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حشم لور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حشم لور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حشم لور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حشم لور

روستای حشم لور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حشم لور
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حشم لور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حشم لور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حشم لور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حشم لور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حشم لور
زمان پخش اذان مستقیم به افق حشم لور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حشم لور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حشم لور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حشم لور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حشم لور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حشم لور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حشم لور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حشم لور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو