جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

اذان صبح: ٠٤:١٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٥٧
اذان ظهر: ١١:٣٠:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٥٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

رُز كندی
این سالها نیستند كه زندگی را می سازند، بلكه لحظاتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٥:٠٤١٢:٤٠:٠٣١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٢:٣١٢٣:٥٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٤:٠٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٠٦٢٣:٥٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٣:٠١١٢:٣٩:٣٥١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٤١٢٣:٥٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٢:٠٠١٢:٣٩:٢١١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:١٧٢٣:٥٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١١:٠٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٠٧:٤١١٩:٢٤:٥٢٢٣:٥٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٠:٠١١٢:٣٨:٥٥١٩:٠٨:١٥١٩:٢٥:٢٨٢٣:٥٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٩:٠٢١٢:٣٨:٤٣١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٠٤٢٣:٥٧:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٠٤١٢:٣٨:٣١١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٤٠٢٣:٥٧:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٧:٠٧١٢:٣٨:٢٠١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:١٦٢٣:٥٧:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٦:١٠١٢:٣٨:٠٩١٩:١٠:٣٢١٩:٢٧:٥٣٢٣:٥٦:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٣٧:٥٨١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٢٩٢٣:٥٦:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٤:٢٠١٢:٣٧:٤٨١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٦:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٧:٣٩١٩:١٢:١٦١٩:٢٩:٤٣٢٣:٥٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٣٧:٣٠١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:٢٠٢٣:٥٥:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠١:٤١١٢:٣٧:٢١١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٥:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٧:١٤١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٣٤٢٣:٥٥:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٠:٠٠١٢:٣٧:٠٦١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:١١٢٣:٥٥:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٦:٥٩١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٤:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٦:٥٣١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٦:٤٧١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٤:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٦:٤٢١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٤:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٦:٣٨١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٤:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٦:٣٤١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٦:٣٠١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٣٦٢٣:٥٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٦:٢٧١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:١٥٢٣:٥٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٦:٢٥١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٣:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٦:٢٢١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٣:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥١:١٩١٢:٣٦:٢٢١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٢٨:٣٢١١:٣٢:٣٧١٧:٣٦:١٧١٧:٥٢:٥٥٢٢:٥٤:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٢٩:٠١١١:٣٢:١٦١٧:٣٥:٠٧١٧:٥١:٤٤٢٢:٥٣:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٢٩:٣٠١١:٣١:٥٥١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٠:٣٣٢٢:٥٣:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٢٩:٥٩١١:٣١:٣٤١٧:٣٢:٤٥١٧:٤٩:٢٢٢٢:٥٣:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٠:٢٨١١:٣١:١٤١٧:٣١:٣٥١٧:٤٨:١٢٢٢:٥٢:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٠:٥٨١١:٣٠:٥٣١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٧:٠٢٢٢:٥٢:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣١:٢٧١١:٣٠:٣٣١٧:٢٩:١٤١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٢:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٣١:٥٧١١:٣٠:١٣١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٤:٤٢٢٢:٥١:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٢:٢٧١١:٢٩:٥٣١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٣:٣٣٢٢:٥١:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٣٢:٥٧١١:٢٩:٣٤١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٢:٢٤٢٢:٥١:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٣٣:٢٨١١:٢٩:١٥١٧:٢٤:٣٧١٧:٤١:١٦٢٢:٥٠:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٣٣:٥٩١١:٢٨:٥٦١٧:٢٣:٢٩١٧:٤٠:٠٨٢٢:٥٠:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٣٤:٣٠١١:٢٨:٣٧١٧:٢٢:٢١١٧:٣٩:٠٠٢٢:٥٠:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٣٥:٠١١١:٢٨:١٩١٧:٢١:١٣١٧:٣٧:٥٣٢٢:٥٠:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٣٥:٣٣١١:٢٨:٠٢١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٦:٤٧٢٢:٤٩:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٣٦:٠٥١١:٢٧:٤٤١٧:١٨:٥٩١٧:٣٥:٤١٢٢:٤٩:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٦:٣٧١١:٢٧:٢٧١٧:١٧:٥٣١٧:٣٤:٣٥٢٢:٤٩:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٧:١٠١١:٢٧:١١١٧:١٦:٤٨١٧:٣٣:٣١٢٢:٤٨:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٣٧:٤٣١١:٢٦:٥٥١٧:١٥:٤٣١٧:٣٢:٢٧٢٢:٤٨:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٣٨:١٧١١:٢٦:٣٩١٧:١٤:٣٩١٧:٣١:٢٣٢٢:٤٨:٢١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٣٨:٥٠١١:٢٦:٢٤١٧:١٣:٣٥١٧:٣٠:٢١٢٢:٤٨:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٣٩:٢٥١١:٢٦:١٠١٧:١٢:٣٢١٧:٢٩:١٩٢٢:٤٧:٥٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٣٩:٥٩١١:٢٥:٥٦١٧:١١:٣٠١٧:٢٨:١٧٢٢:٤٧:٣٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٠:٣٤١١:٢٥:٤٣١٧:١٠:٢٨١٧:٢٧:١٧٢٢:٤٧:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤١:١٠١١:٢٥:٣٠١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:١٧٢٢:٤٧:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤١:٤٥١١:٢٥:١٨١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٥:١٨٢٢:٤٦:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٢:٢٢١١:٢٥:٠٦١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٤:٢٠٢٢:٤٦:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٢:٥٨١١:٢٤:٥٥١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٣:٢٣٢٢:٤٦:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٣:٣٥١١:٢٤:٤٥١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٢:٢٧٢٢:٤٦:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٤:١٣١١:٢٤:٣٥١٧:٠٤:٣٦١٧:٢١:٣٢٢٢:٤٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری بر روی نقشه

روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین سیدآبادی سرگریچ(شهرک شوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو