جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

کویرات | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٣
اذان ظهر: ١١:٥٥:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٢
اذان مغرب: ١٧:١٣:٤٢
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٠

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

خیام
به مجرد اینكه انگشت تو حركت كرد و چیزی نوشت و به نوشتن ادامه داد، نه پارسایی و پرهیزگاری و نه فهم و زیركی تو می‌تواند نیم خط آن را از بین ببرد، و نه اشك‌های تو می‌تواند واژه‌‌ای از آن را بشوید و پاك كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٩٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٠:١٦١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٥:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٥:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١١٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٤:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٥:٣١١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٤:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٤:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١١٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٤:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١١:٢٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٩:١٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٣:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٩:١١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٣:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٩:٠٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٢:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٢:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٨:٥٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٣٤٠٠:١٢:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١١:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:١٠٠٠:١١:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٥٩٠٠:١١:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٨:٥١١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٤٧٠٠:١١:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٨:٥١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:١١:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠١:١٧١٢:٥٨:٥١١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٢٢٠٠:١١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٠٩٠٠:١١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٩:٠٣٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٩:١٢٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٩:١٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٠:٣٨١١:٤٨:٢٨١٦:٥٦:٠١١٧:١٥:٠٨٢٣:٠٥:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٣٤١١:٤٨:٤٤١٦:٥٥:٣٨١٧:١٤:٤٧٢٣:٠٦:٠٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٢٩١١:٤٩:٠١١٦:٥٥:١٧١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٦:٢٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٣:٢٥١١:٤٩:١٩١٦:٥٤:٥٨١٧:١٤:١١٢٣:٠٦:٣٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٢٠١١:٤٩:٣٧١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٥٦٢٣:٠٦:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:١٤١١:٤٩:٥٧١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٤٢٢٣:٠٧:٠٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٦:٠٨١١:٥٠:١٦١٦:٥٤:١١١٧:١٣:٣٠٢٣:٠٧:٢١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٧:٠٢١١:٥٠:٣٧١٦:٥٣:٥٩١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٧:٣٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٧:٥٥١١:٥٠:٥٨١٦:٥٣:٤٩١٧:١٣:١٢٢٣:٠٧:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٨:٤٨١١:٥١:٢٠١٦:٥٣:٤٠١٧:١٣:٠٦٢٣:٠٨:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٩:٤٠١١:٥١:٤٣١٦:٥٣:٣٤١٧:١٣:٠١٢٣:٠٨:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٣١١١:٥٢:٠٦١٦:٥٣:٣٠١٧:١٢:٥٩٢٣:٠٨:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥١:٢٢١١:٥٢:٣٠١٦:٥٣:٢٧١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٩:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٢:١٢١١:٥٢:٥٤١٦:٥٣:٢٦١٧:١٢:٥٩٢٣:٠٩:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٣:٠١١١:٥٣:١٩١٦:٥٣:٢٨١٧:١٣:٠١٢٣:١٠:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٣:٤٩١١:٥٣:٤٤١٦:٥٣:٣١١٧:١٣:٠٦٢٣:١٠:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٤:٣٦١١:٥٤:١٠١٦:٥٣:٣٦١٧:١٣:١٢٢٣:١٠:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٥:٢٣١١:٥٤:٣٧١٦:٥٣:٤٣١٧:١٣:٢٠٢٣:١١:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٦:٠٩١١:٥٥:٠٤١٦:٥٣:٥١١٧:١٣:٣٠٢٣:١١:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٦:٥٣١١:٥٥:٣١١٦:٥٤:٠٢١٧:١٣:٤٢٢٣:١٢:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٧:٣٦١١:٥٥:٥٨١٦:٥٤:١٤١٧:١٣:٥٥٢٣:١٢:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٨:١٩١١:٥٦:٢٦١٦:٥٤:٢٨١٧:١٤:١٠٢٣:١٢:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٦:٥٥١٦:٥٤:٤٤١٧:١٤:٢٧٢٣:١٣:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٩:٤٠١١:٥٧:٢٣١٦:٥٥:٠٢١٧:١٤:٤٥٢٣:١٣:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٠:١٩١١:٥٧:٥٢١٦:٥٥:٢٢١٧:١٥:٠٦٢٣:١٤:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٧:٠٠:٥٧١١:٥٨:٢١١٦:٥٥:٤٣١٧:١٥:٢٧٢٣:١٤:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠١:٣٣١١:٥٨:٥١١٦:٥٦:٠٦١٧:١٥:٥١٢٣:١٥:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٧:٠٢:٠٨١١:٥٩:٢٠١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:١٦٢٣:١٥:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٢:٤١١١:٥٩:٥٠١٦:٥٦:٥٧١٧:١٦:٤٣٢٣:١٦:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٠:٢٠١٦:٥٧:٢٥١٧:١٧:١١٢٣:١٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو