جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسین آباد

کویرات | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٢٩

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسین آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٠٦٠٠:١٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٢:٣١١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٥٤٠٠:١٩:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٢:١٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٤١٠٠:١٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:١٣١٣:٠١:٥٠١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:١٧٠٠:١٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٠١١٣:٠١:٣٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠١:٢٤١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٧:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠١:١٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠١:٠٠١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:١٨٠٠:١٦:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢١:١٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٦:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٥:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٥:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٥:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٤:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:١١٠٠:١٤:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٤:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١١:٤٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٩:١٦١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٣:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٩:١١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:٠٦١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٢:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٨:٥٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢١٠٠:١٢:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:١٠٠٠:١٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٥٩٠٠:١١:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٧٠٠:١١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢١:٠٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢١:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٠:١٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢١:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١١:٣٤١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢١:٥٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٢:١٦١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٢:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٢:٠٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٣:٤١١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٢:١٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٢:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٢:٢٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٢:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٢:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٧:١٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٢:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٨:٢١١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٢:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٨:١٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٢:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٢:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٢:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٧:٤٨١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٢:٤٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٢:٤١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٢:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٧:١٨١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٢:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٢:٣٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٢:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٢:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٦:١٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٢:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٢:١٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٢:٠٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٥:٣٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢١:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباد
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو