جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

چقا نرگس | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٢٤:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:١٣
نیمه شب: ٠٠:٤١:٠٦

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
قبل از خریدن خانه به دنبال همسایه‌ی خوب باشید (و بعد از آن كه از همسایه‌ی خود مطمئن شدید، اقدام به خریدن خانه كنید) و قبل از رفتن به راهی (سفر)، دوست پیدا كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٠:٤٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٥:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:١٧١٣:٢٠:٢١٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٤:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٠:١٣٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٣:١٢١٣:٢٠:٠٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٢:١١١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣١:١١١٣:١٩:٥٣٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٣:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٠:١٣١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٣:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٩:١٥١٣:١٩:٤٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٨:١٩١٣:١٩:٣٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٢:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٩:٣٠٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٩:٢٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٢:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٩:٢٥٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٢:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٩:٢٤٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٩:٢٣٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:١٩١٣:١٩:٢٢٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣١:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢١:٣٣١٣:١٩:٢٢٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣١:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٩:٢٣٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٩:٢٤٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣١:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٣:١٩:٢٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٣١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٣٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١١٠٦:١٨:٠٥١٣:١٩:٣١٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٠:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٧:٢٨١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٦:٥٢١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٣٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٦:١٨١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٥:٤٥١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:٢٢٠٧:١٨:١٣١٣:٢٨:٣٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٢١٠٠:٤٦:٤٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:١٦:٥١١٣:٢٨:١٨١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:٤٦:٢٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:٢٢٠٧:١٥:٢٩١٣:٢٨:٠٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:٤٥:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٤:٠٧١٣:٢٧:٤٢١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:٤٥:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٢:٤٤١٣:٢٧:٢٤١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٤٥:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٧:٥١٠٧:١١:٢٣١٣:٢٧:٠٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:١٧٠٠:٤٤:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٠:٠١١٣:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٤٤:٢٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٨:٤٠١٣:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٤٤:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٧:١٨١٣:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٤٣:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٥:٥٧١٣:٢٥:٥٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٤٣:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٤:٣٧١٣:٢٥:٣٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٤٢:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٣:١٧١٣:٢٥:٢١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٤٢:٣٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠١:٥٧١٣:٢٥:٠٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٤٢:١٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٣٧١٣:٢٤:٤٧١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٤١:٥٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٤:٣١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٤١:٢٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٨:٠٠١٣:٢٤:١٥١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٤١:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٣:٥٩١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠١٠٠:٤٠:٤٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:٤٠:٢١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٣:٢٨١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٩:٥٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٢:٥١١٣:٢٣:١٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣٩:٣٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥١:٣٦١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٩:١٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥٠:٢١١٣:٢٢:٤٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٨:٥٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٢:٣١١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣٨:٣٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:٥٣١٣:٢٢:١٨١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٨:١٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٢:٠٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٣٧:٥٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٥:٢٨١٣:٢١:٥٢١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٧:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٤:١٦١٣:٢١:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٧:١٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٣:٠٦١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٥٩٠٠:٣٦:٥٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤١:٥٦١٣:٢١:١٨٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٤٩٠٠:٣٦:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢١:٠٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٦:٢٨١٢:٣٠:٢٤١٨:٣٤:٥١١٨:٥٢:٣٨٠٠:١٨:٤٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٤٥٠٧:٢٥:٠٦١٣:٣٠:٠٦١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٤٨:٢٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٧٠٧:٢٣:٤٣١٣:٢٩:٤٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:١٣٠٠:٤٨:٠٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٢:٢١١٣:٢٩:٣٠١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٠٠٠٠:٤٧:٤٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٠:٥٨١٣:٢٩:١٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٤٧٠٠:٤٧:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥١٠٧:١٩:٣٦١٣:٢٨:٥٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٣٤٠٠:٤٧:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٢٠٧:١٨:١٣١٣:٢٨:٣٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٢١٠٠:٤٦:٤٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٢٠٧:١٦:٥١١٣:٢٨:١٨١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:٤٦:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٢٠٧:١٥:٢٩١٣:٢٨:٠٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:٤٥:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٤:٠٧١٣:٢٧:٤٢١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:٤٥:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٢:٤٤١٣:٢٧:٢٤١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٤٥:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥١٠٧:١١:٢٣١٣:٢٧:٠٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:١٧٠٠:٤٤:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٠:٠١١٣:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٤٤:٢٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٨:٤٠١٣:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٤٤:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٧:١٨١٣:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٤٣:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٥:٥٧١٣:٢٥:٥٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٤٣:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٤:٣٧١٣:٢٥:٣٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٤٢:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٣:١٧١٣:٢٥:٢١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٤٢:٣٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠١:٥٧١٣:٢٥:٠٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٤٢:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٣٧١٣:٢٤:٤٧١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٤١:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٤:٣١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٤١:٢٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٨:٠٠١٣:٢٤:١٥١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٤١:٠٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٣:٥٩١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠١٠٠:٤٠:٤٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:٤٠:٢١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٣:٢٨١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٩:٥٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٢:٥١١٣:٢٣:١٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣٩:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥١:٣٦١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٩:١٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥٠:٢١١٣:٢٢:٤٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٨:٥٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٢:٣١١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣٨:٣٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:٥٣١٣:٢٢:١٨١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٨:١٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٢:٠٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٣٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو