جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

چقا نرگس | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٠٩

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
اگر از چیزی ترسیدی، در همان چیز وارد شو، زیرا شدتِ ناراحتی پرهیز و خویشتن‌داری از آن، بزرگ‌تر از آن است كه می‌ترسی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢١:٠٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٠:٤٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٥:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٥:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:١٧١٣:٢٠:٢١٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٠:١٣٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٣:١٢١٣:٢٠:٠٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٤:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٢:١١١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣١:١١١٣:١٩:٥٣٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٣:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٠:١٣١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٣:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٩:١٥١٣:١٩:٤٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٣:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٨:١٩١٣:١٩:٣٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٢:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٢:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٩:٣٠٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٩:٢٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٢:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٩:٢٥٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٩:٢٤٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣١:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٩:٢٣٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:١٩١٣:١٩:٢٢٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢١:٣٣١٣:١٩:٢٢٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٩:٢٣٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣١:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٩:٢٤٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٣:١٩:٢٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٣١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٣٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١١٠٦:١٨:٠٥١٣:١٩:٣١٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٧:٢٨١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٦:٥٢١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٣٠:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٦:١٨١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٠:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٥:٤٥١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٩:٠٦٠٧:٢٤:٢٠١٢:٣٥:٣٨١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:١٥٢٣:٥٢:٥٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٨:٣٩٠٧:٢٣:٤٥١٢:٣٥:٥٠١٧:٤٨:١٦١٨:٠٧:١٣٢٣:٥٣:١٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٣:٠٨١٢:٣٦:٠١١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:١٠٢٣:٥٣:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٢:٣٠١٢:٣٦:١٢١٧:٥٠:١٦١٨:٠٩:٠٨٢٣:٥٣:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٧:٠٨٠٧:٢١:٥٠١٢:٣٦:٢٢١٧:٥١:١٦١٨:١٠:٠٦٢٣:٥٣:٥٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢١:٠٨١٢:٣٦:٣٠١٧:٥٢:١٥١٨:١١:٠٣٢٣:٥٤:٠٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٠:٢٥١٢:٣٦:٣٨١٧:٥٣:١٥١٨:١٢:٠٠٢٣:٥٤:١٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٥:٢٢٠٧:١٩:٤٠١٢:٣٦:٤٦١٧:٥٤:١٥١٨:١٢:٥٧٢٣:٥٤:٢٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٤:٤٤٠٧:١٨:٥٤١٢:٣٦:٥٢١٧:٥٥:١٤١٨:١٣:٥٥٢٣:٥٤:٣٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٤:٠٤٠٧:١٨:٠٦١٢:٣٦:٥٨١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٥١٢٣:٥٤:٤٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٧:١٦١٢:٣٧:٠٢١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٤٨٢٣:٥٤:٥٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:١٦:٢٦١٢:٣٧:٠٦١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٤٥٢٣:٥٥:٠٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٥:٣٤١٢:٣٧:٠٩١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:٤١٢٣:٥٥:٠٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٤:٤٠١٢:٣٧:١١١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:٣٧٢٣:٥٥:١٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٤٦١٢:٣٧:١٣١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:٣٣٢٣:٥٥:١٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٢:٥٠١٢:٣٧:١٤١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٢٩٢٣:٥٥:٢٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٨:٤١٠٧:١١:٥٢١٢:٣٧:١٤١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٢٤٢٣:٥٥:٢٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٧:٤٩٠٧:١٠:٥٤١٢:٣٧:١٣١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:١٩٢٣:٥٥:٢٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٦:٥٦٠٧:٠٩:٥٤١٢:٣٧:١١١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:١٤٢٣:٥٥:٢٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٨:٥٣١٢:٣٧:٠٩١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٤:٠٩٢٣:٥٥:٢٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٧:٥١١٢:٣٧:٠٦١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٥:٠٣٢٣:٥٥:٢٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٦:٤٨١٢:٣٧:٠٣١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٥٨٢٣:٥٥:٢٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٥:٤٤١٢:٣٦:٥٨١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٦:٥٢٢٣:٥٥:٢٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٤:٣٩١٢:٣٦:٥٣١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٧:٤٥٢٣:٥٥:٢٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٣:٣٣١٢:٣٦:٤٨١٨:١٠:٣١١٨:٢٨:٣٩٢٣:٥٥:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٢:٢٥١٢:٣٦:٤١١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٣٢٢٣:٥٥:١٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠١:١٧١٢:٣٦:٣٤١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٢٥٢٣:٥٥:٠٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٠:٠٨١٢:٣٦:٢٧١٨:١٣:١٤١٨:٣١:١٧٢٣:٥٥:٠٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٨:٥٨١٢:٣٦:١٩١٨:١٤:٠٨١٨:٣٢:١٠٢٣:٥٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٣:٣٣١٢:٣٦:٤٨١٨:١٠:٣١١٨:٢٨:٣٩٢٣:٥٥:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٢:٢٥١٢:٣٦:٤١١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٣٢٢٣:٥٥:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠١:١٧١٢:٣٦:٣٤١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٢٥٢٣:٥٥:٠٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٠:٠٨١٢:٣٦:٢٧١٨:١٣:١٤١٨:٣١:١٧٢٣:٥٥:٠٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٨:٥٨١٢:٣٦:١٩١٨:١٤:٠٨١٨:٣٢:١٠٢٣:٥٤:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٧:٤٨١٢:٣٦:١٠١٨:١٥:٠١١٨:٣٣:٠٢٢٣:٥٤:٤٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٦:٣٦١٢:٣٦:٠٠١٨:١٥:٥٥١٨:٣٣:٥٣٢٣:٥٤:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٥:٢٣١٢:٣٥:٥٠١٨:١٦:٤٧١٨:٣٤:٤٥٢٣:٥٤:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٤:١٠١٢:٣٥:٤٠١٨:١٧:٤٠١٨:٣٥:٣٦٢٣:٥٤:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٢:٥٦١٢:٣٥:٢٩١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٢٧٢٣:٥٤:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥١:٤٢١٢:٣٥:١٧١٨:١٩:٢٣١٨:٣٧:١٧٢٣:٥٤:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٠:٢٦١٢:٣٥:٠٥١٨:٢٠:١٥١٨:٣٨:٠٧٢٣:٥٣:٤٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٤٩:١٠١٢:٣٤:٥٣١٨:٢١:٠٦١٨:٣٨:٥٧٢٣:٥٣:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٧:٥٤١٢:٣٤:٣٩١٨:٢١:٥٦١٨:٣٩:٤٧٢٣:٥٣:٢٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٦:٣٦١٢:٣٤:٢٦١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٣٧٢٣:٥٣:١٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٥:١٩١٢:٣٤:١٢١٨:٢٣:٣٦١٨:٤١:٢٦٢٣:٥٢:٥٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٤:٠٠١٢:٣٣:٥٨١٨:٢٤:٢٦١٨:٤٢:١٥٢٣:٥٢:٤١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٢:٤١١٢:٣٣:٤٣١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٠٤٢٣:٥٢:٢٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤١:٢٢١٢:٣٣:٢٨١٨:٢٦:٠٥١٨:٤٣:٥٢٢٣:٥٢:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٠:٠٢١٢:٣٣:١٢١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٤:٤١٢٣:٥١:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٨:٤٢١٢:٣٢:٥٦١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:٢٩٢٣:٥١:٣٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٧:٢٢١٢:٣٢:٤٠١٨:٢٨:٣١١٨:٤٦:١٧٢٣:٥١:٢٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٦:٠١١٢:٣٢:٢٤١٨:٢٩:١٩١٨:٤٧:٠٥٢٣:٥١:٠٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٤:٤٠١٢:٣٢:٠٧١٨:٣٠:٠٧١٨:٤٧:٥٣٢٣:٥٠:٤٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٣:١٨١٢:٣١:٥٠١٨:٣٠:٥٥١٨:٤٨:٤١٢٣:٥٠:٢٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣١:٥٧١٢:٣١:٣٣١٨:٣١:٤٢١٨:٤٩:٢٨٢٣:٥٠:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٠:٣٥١٢:٣١:١٦١٨:٣٢:٣٠١٨:٥٠:١٦٢٣:٤٩:٤٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٩:١٣١٢:٣٠:٥٩١٨:٣٣:١٧١٨:٥١:٠٣٢٣:٤٩:٢٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٥١١٢:٣٠:٤١١٨:٣٤:٠٤١٨:٥١:٥١٢٣:٤٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو