جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برنارد مالامود
بدون وجود قهرمانان، انسان، موجود دردمندی است كه نمی‌داند تا كجا می‌تواند پیش برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:٤٤١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١١٠٠:١٨:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢١:٥٦١٣:٠١:٣٥١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٧:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٩:٥٧١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:٠٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٦:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:١١١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٦:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٥:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٥٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٥:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٠٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٥:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٠:٢١١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠٩٠٠:١٤:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٣٠٠:١٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٤:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢١٠٠:١٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٤:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:١٥٠٠:١٣:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢١٠٠:١٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٤:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٤:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٣٢١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٤:٢٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٥:١٠١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٤:٣٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٤٩١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٤:٤٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٤:٤٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٧:٠٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٤:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٧:٤٦١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٥:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٢٥١٣:١٠:٢٣٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٥:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٩:٠٤١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٥:١٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٤٤١٣:١٠:١٧٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٥:١٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٠:١٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٥:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٠٣١٣:١٠:٠٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٥:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢١:٤٣١٣:١٠:٠٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٥:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٥:٢٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٥:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٥:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٥:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٥:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٩:١٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٥:٣٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٩:٠٥١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٥:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٥:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٥:٢٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٥:١٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٥:١٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٢٥:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:١١١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٥:٠٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٧:٤١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٤:٥٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٠٦١٣:٠٧:١٢١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٤٧٠٠:٢٤:٤٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو