جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل یوگسلاوی
انسان در طول زندگی، سرگرم یاد گرفتن است، ولی با این همه، نادان می‌میرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٢١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٢١١٣:٠١:٠٢١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٥:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٥:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:١٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٤:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٨:١١١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤١٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٦٠٠:١٣:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١٣:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٣١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:١٣:١٧١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٣:٤١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٥٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٣:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٥:١٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٤:٠٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٥١١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٤:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٤:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٤:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٩:٥١٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٤:٣٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٤:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٤:٤٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٤:٤٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٤:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٤:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٤:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٩:١٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٤:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٤:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٩:٠١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٤:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:١٧٠٠:٢٤:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٤:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٤:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٨:١١١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٤:٤٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٤:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٢٤:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٤:٣٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٤:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٤:٢٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٤:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٦:٤٠١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٤:٠٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٤:٠١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو