جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسین آباد

سنبل آباد | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:١٠:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٣

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

افلاطون
خیر در نظر همه‌ی مردم، همان درك خوشی‌ها و در نظر خواص [=ویژگان]، همان شناخت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسین آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٢:٢٣١٣:١٤:٤٤١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٩:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٨٠٦:٤١:٠٢١٣:١٤:٢٩١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٩:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١١٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٤:١٥١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٩:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٤:٠١١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٨:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٧:٠٤١٣:١٣:٤٨١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٨:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٣:٣٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٣:٢٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٣:١٢١٣:١٣:١٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٧:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣١:٥٦١٣:١٢:٥٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٦:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٠:٤١١٣:١٢:٤٧١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٦:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٢:٣٦١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٦:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٨:١٤١٣:١٢:٢٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٥:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:١٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٥:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٥:٥١١٣:١٢:٠٦١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٥:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٤:٤١١٣:١١:٥٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٤:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٣:٣٢١٣:١١:٤٨٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٤:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٢:٢٤١٣:١١:٤٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٤:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢١:١٧١٣:١١:٣٣٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٣:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:١١١٣:١١:٢٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٩:٠٦١٣:١١:٢٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٣:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٨:٠٣١٣:١١:١٤٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:١٤٠٦:١٧:٠١١٣:١١:٠٩٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٢:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٠٤٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٥:٠٠١٣:١١:٠٠٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٣:٠٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٢:٠٨١٣:١٠:٥٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٢٠٦:١١:١٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢١:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:١٠:٢١١٣:١٠:٤٩٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢١:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٦:٠٣:٢٠١٣:١١:٠٦٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٥٤٠٠:١٩:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:٠٢:٤٢١٣:١١:١٠٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٤٣٠٠:١٩:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٢:٠٦١٣:١١:١٥٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤١:٣٢٠٠:١٩:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠١:٣٢١٣:١١:٢١٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٩:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٦:٠٠:٥٩١٣:١١:٢٧٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٣:٠٧٠٠:١٩:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٦:٠٠:٢٨١٣:١١:٣٤٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٥٣٠٠:١٩:٣٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٩:٥٩١٣:١١:٤١٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٣٩٠٠:١٩:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٥٩:٣١١٣:١١:٤٨٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٥:٢٣٠٠:١٩:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٩:٠٥١٣:١١:٥٦٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٠٧٠٠:١٩:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥٨:٤١١٣:١٢:٠٥٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٦:٥٠٠٠:١٩:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٨:١٨١٣:١٢:١٣٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:٣٢٠٠:١٩:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٧:٥٧١٣:١٢:٢٢٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٨:١٢٠٠:١٩:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٥٧:٣٨١٣:١٢:٣٢٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٨:٥٢٠٠:١٩:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٥٧:٢٠١٣:١٢:٤٢٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٩:٣١٠٠:١٩:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٥٧:٠٤١٣:١٢:٥٢٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٥٠:٠٨٠٠:١٩:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٥٦:٥٠١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:٤٤٠٠:١٩:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٥٦:٣٨١٣:١٣:١٣٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥١:١٩٠٠:١٩:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٦:٢٧١٣:١٣:٢٤٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥١:٥٣٠٠:١٩:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٥٦:١٨١٣:١٣:٣٦٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥٢:٢٥٠٠:١٩:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٥٦:١١١٣:١٣:٤٨٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٥٦:٠٥١٣:١٣:٥٩٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥٦:٠١١٣:١٤:١٢٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٢٠:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٥٥:٥٩١٣:١٤:٢٤٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٢٠:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٥٥:٥٩١٣:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٢٠:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٥٦:٠٠١٣:١٤:٤٩٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٥:١١٠٠:٢٠:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٦:٠٣١٣:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٢٠:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٥٦:٠٨١٣:١٥:١٥٢٠:٣٤:٢٧٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٢١:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥٦:١٤١٣:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٥٢٠:٥٦:١٤٠٠:٢١:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٥٦:٢٢١٣:١٥:٤١٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٢١:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٥٦:٣١١٣:١٥:٥٤٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٤٨٠٠:٢١:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٥٦:٤٢١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٢١:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو