جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٤٧
اذان ظهر: ١١:٣٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٠٠
اذان مغرب: ١٦:٥١:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٥٠

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

پرمودا باترا
قول ندهید، مگر آنكه بتوانید حتماً به آن عمل كنید. وگرنه، بدون توجه به شخصیت و دارایی‌تان، احترام خود را از دست می‌دهید و شخص قابل اعتمادی نخواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٤٠:٠٠١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٣٤٢٣:٥٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٦:٣٨١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٤:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٠٤٢٣:٥٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٥٤٢٣:٥٣:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٩:١٩١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥٣:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥٢:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:١٥٢٣:٥٢:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٨:٥٥١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٦:٣٤١٢:٣٨:٤٦١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥١:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٣٥٢٣:٥١:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:١٤٢٣:٥١:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٤١٢٣:٥٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:٣٠٢٣:٥٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٧:١٩٢٣:٥٠:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١٧٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٨:٣٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٠:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٨:٤١١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٧:١٤١٢:٣٨:٤٤١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٤٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٨:٤٧١٩:٤١:٢١٢٠:٠١:١٦٢٣:٤٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٨:٥١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٤٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٨:٥٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٤٧٢٣:٤٩:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٩:٠١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٤٩:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:١٧٢٣:٤٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٢٦١١:٢٨:١٢١٦:٣٤:٤١١٦:٥٣:٥٦٢٢:٤٥:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٢:٢٢١١:٢٨:٢٨١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٥:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:١٩١١:٢٨:٤٥١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:١٤٢٢:٤٥:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٤:١٥١١:٢٩:٠٣١٦:٣٣:٣٥١٦:٥٢:٥٦٢٢:٤٦:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:١٠١١:٢٩:٢١١٦:٣٣:١٧١٦:٥٢:٤٠٢٢:٤٦:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٠٦١١:٢٩:٤٠١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٢:٢٦٢٢:٤٦:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٧:٠٠١١:٣٠:٠٠١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:١٣٢٢:٤٦:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٧:٥٥١١:٣٠:٢١١٦:٣٢:٣٣١٦:٥٢:٠٣٢٢:٤٧:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٨:٤٩١١:٣٠:٤٢١٦:٣٢:٢٢١٦:٥١:٥٤٢٢:٤٧:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٤٢١١:٣١:٠٤١٦:٣٢:١٣١٦:٥١:٤٧٢٢:٤٧:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٠:٣٥١١:٣١:٢٧١٦:٣٢:٠٧١٦:٥١:٤٢٢٢:٤٨:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣١:٢٦١١:٣١:٥٠١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٨:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٢:١٨١١:٣٢:١٤١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٣٧٢٢:٤٨:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:٠٨١١:٣٢:٣٨١٦:٣١:٥٧١٦:٥١:٣٨٢٢:٤٩:٠٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٥٨١١:٣٣:٠٣١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٤٠٢٢:٤٩:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٤:٤٧١١:٣٣:٢٨١٦:٣٢:٠٠١٦:٥١:٤٤٢٢:٤٩:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٥:٣٥١١:٣٣:٥٤١٦:٣٢:٠٥١٦:٥١:٥٠٢٢:٥٠:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٦:٢١١١:٣٤:٢٠١٦:٣٢:١١١٦:٥١:٥٧٢٢:٥٠:٣٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٧:٠٧١١:٣٤:٤٧١٦:٣٢:٢٠١٦:٥٢:٠٧٢٢:٥١:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٧:٥٢١١:٣٥:١٤١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٢:١٨٢٢:٥١:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٥:٤٢١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٣١٢٢:٥١:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٩:١٩١١:٣٦:١٠١٦:٣٢:٥٦١٦:٥٢:٤٦٢٢:٥٢:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٠:٠٠١١:٣٦:٣٨١٦:٣٣:١١١٦:٥٣:٠٢٢٢:٥٢:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٠:٤١١١:٣٧:٠٧١٦:٣٣:٢٩١٦:٥٣:٢١٢٢:٥٣:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤١:٢٠١١:٣٧:٣٦١٦:٣٣:٤٨١٦:٥٣:٤١٢٢:٥٣:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤١:٥٧١١:٣٨:٠٥١٦:٣٤:٠٩١٦:٥٤:٠٢٢٢:٥٤:٠٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٢:٣٤١١:٣٨:٣٤١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٤:٢٦٢٢:٥٤:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٣:٠٩١١:٣٩:٠٤١٦:٣٤:٥٧١٦:٥٤:٥١٢٢:٥٥:٠٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٣:٤٣١١:٣٩:٣٣١٦:٣٥:٢٣١٦:٥٥:١٧٢٢:٥٥:٣٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٤:١٥١١:٤٠:٠٣١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٤٦٢٢:٥٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو