جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

بنجامین فرانكلین
زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٠٠٠:١٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٤٥١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٣١١٣:٠١:٣٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:٢٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:٢٠١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥١٠٠:١٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٨:٣٨١٣:٠١:١٣١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٧:٤٢١٣:٠١:٠٦١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٦:٤٨١٣:٠١:٠٠١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٦:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:١١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٦:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٢١١٣:٠٠:٤١١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٥:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٥:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٥:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٥:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٧٠٠:١٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:١١٠٠:١٤:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٢١٠٠:١٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٤:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٤:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٠٠٠:١٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٠:٥١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥١٠٠:١٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٤:٢٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:٣٩١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٤:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٥:١٦١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٤:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:٤١٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٤:٥٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٦:٣٢١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٥:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٥:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:٤٩١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٥:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٢٨١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٥:٢٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٥:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٩:٤٦١٣:١٠:٣١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٥:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٥:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:٢١:٠٤١٣:١٠:٢٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٥:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢١:٤٣١٣:١٠:١٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٥:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٠:١٢١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٥:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٣:٠١١٣:١٠:٠٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٥:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٥:٥٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٩:٥١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٥:٥٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٥:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٥:٥٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٥:٥١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٩:١٥١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٥:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:١١١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٥:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٥:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٥:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٨:١٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٥:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٥:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٥١١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٥:١٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٥:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:٢٣١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٥:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو