جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١١:٤٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
روزه گرفتن در زمستان، با بهره‌مندی‌ از سردی است (یعنی هم لذّت روزه و هم لذّت هوای سرد را می‌برد و از این جهت فشار بر روزه‌دار از نظر جسمی وارد نمی‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٣:٥٥١٢:٤٦:٣٤١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٥٩٠٠:٠٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٣:٠١١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٢:٠٨١٢:٤٦:١٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:١٢٠٠:٠٤:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١١:١٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٤٩٠٠:٠٤:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٠:٢٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٢٥٠٠:٠٤:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٥:٥١١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٠٢٠٠:٠٤:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٨:٤٤١٢:٤٥:٤٣١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٧:٥٥١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:١٧٠٠:٠٣:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٣:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٣:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٣:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٥:١٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٥:١١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٢:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤٥:٠٨١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٢:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٣٩٠٠:٠٢:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:١٦٠٠:٠٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٥:٠١١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٢:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠١:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٩٠٠:٠١:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠١:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٥:٠٠١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠١:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٥:٠١١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٠١٠٠:٠١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠١:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:١٥٠٠:٠١:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٥٢٠٠:٠١:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٥:١٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠١:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٥:١٦١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠١:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٤٥:٢١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٤١٠٠:٠١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٥:٢٦١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:١٧٠٠:٠١:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١١:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٣٣٠٠:١١:٤٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٥:١٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٠٠٠:١١:٤٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٥:١١١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١١:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٥:١١١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٢:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٥:١٠١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٣٠٠:١٢:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٢:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٢:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:١٥٠٠:١٢:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١١:٠١١٢:٥٥:٠١١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٢:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١١:٣٤١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٥١٠٠:١٢:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٢:٣٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢١٠٠:١٢:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٣:١٣١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٢:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٢:٣٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٤:١٨١٢:٥٤:٢٩١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٥٩٠٠:١٢:٣٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٤:٢١١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٠٩٠٠:١٢:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٤:١٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:١٨٠٠:١٢:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٤:٠٥١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٢:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٤٠٠:١٢:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٢:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٢:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:٠١١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٢:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٣:١٣١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٢:١١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:٠١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٢:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٥٧٠٠:١١:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٤:٤١١٩:٤١:٥٨٠٠:١١:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٢:٢١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٥٨٠٠:١١:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٥٨٠٠:١١:٣٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢١:٣٦١٢:٥١:٥٣١٩:٢١:٤٥١٩:٣٨:٥٧٠٠:١١:٢٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥١:٣٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٧:٥٤٠٠:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو