جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

خنامان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارشا برایتِن باخ
محدودیت شما به اندازه ای است كه خودتان می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤١:٥٠١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٩:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٤:٥٨١٢:٤١:٤٠١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤١:٣١١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤١:٢٢١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٨:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤١:١٤١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠١:١٢١٢:٤١:٠٦١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٠:٥٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٧:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٠:٤٠١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٧:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٦:٥١١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٦:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٠:٣١١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٤٠٢٣:٥٦:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٥:١٤١٢:٤٠:٢٧١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٤:٢٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٦:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٦:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٠:١٨١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٥:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٠:١٦١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:١٠٢٣:٥٥:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٠:١٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٠:١٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٣٣٢٣:٥٥:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:١٣١٢:٤٠:١٥١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٥:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٠:١٦١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٠:١٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥٥:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٠:١٩١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:١٨٢٣:٥٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٧:٤٨١٢:٤٠:٢١١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٣٩٢٣:٥٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٠:٤١١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٥٨:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٦:٠٢١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٥٨:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٦:١٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٠٦٢٣:٥٨:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٦:٢٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٨:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٦:٤١١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٢١٢٣:٥٩:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٦:٥٣١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٥٩:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٤:٠٥١٢:٤٧:٠٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٥٩:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٧:١٨١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٥٩:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٤٧:٣٠١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٠:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٧:٤٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٠:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٧:٥٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٣١٠٠:٠٠:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٨:٠٥١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٠:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤١٠٥:٤٦:٢٣١٢:٤٨:١٦١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠١:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠١:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠١:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠١:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٨:١٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٢:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٨:٤١١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٢:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٩:١١١٢:٤٩:١٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٢:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٢:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٩:٣١١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٣:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٣:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٥١:١٥١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٣:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٩:٥١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٣:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٣:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٤:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٤:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٠:١٢١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٤:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٠:١٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٤:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٠:١٩١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٤:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥٠:٢١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو