جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

حاجیلار شمالی | چایپاره | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٢٧:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٤٦:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان چایپاره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

پابلو پیكاسو
برای جوانمردی و مروتی كه در حق هر كس می كنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٧:٥٣١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٧:١٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥١٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٢٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢٦:٥٢٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٦:٤٥٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٦:٣٨٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٩:١٨١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٦:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٦:٢٦٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٦:٢١٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٣٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٣٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:٢٣:٤٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٤:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣١:٥٥٢٠:٥٢:٥٤٠٠:٣٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣٣:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٣:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٧:٠١١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٦:٤٨٠٠:٣٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٢٠٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٣٢:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٥:١٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٨:٤٢٠٠:٣٢:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٣٩٠٠:٣٢:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٣١٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:٣٥٠٠:٣٢:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٩٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٩:٥٩٢١:٠١:٣٠٠٠:٣٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٠٨٠٦:١٢:١٤١٣:٢٦:١٨٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠٢:٢٥٠٠:٣١:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٩٠٦:١١:٣٢١٣:٢٦:٢٣٢٠:٤١:٤١٢١:٠٣:١٨٠٠:٣١:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٥٣٠٦:١٠:٥٢١٣:٢٦:٢٨٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٤:١٢٠٠:٣١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:٤٨٠٦:١٠:١٣١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٣:٢٠٢١:٠٥:٠٤٠٠:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٩:٥٨١٣:٣٢:٢٤٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٥١٠٠:٤٥:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٥٠:٥٢١٣:٣٢:٠٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٤٥:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٥١:٤٦١٣:٣١:٥٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٤٥:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٥٢:٤١١٣:٣١:٣٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٤٤:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٥٣:٣٥١٣:٣١:١٨٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٤٤:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٥٤:٢٩١٣:٣١:٠١٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:٤٤:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٥٥:٢٢١٣:٣٠:٤٣٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٤٤:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥٦:١٦١٣:٣٠:٢٥٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:١٧٠٠:٤٤:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٧:١٠١٣:٣٠:٠٦٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:٤٤:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٨:٠٤١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٠٠٠:٤٤:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٨:٥٨١٣:٢٩:٢٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٦٠٠:٤٣:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٩:٥١١٣:٢٩:٠٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:٤٣:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٧:٠٠:٤٥١٣:٢٨:٥٠١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٧٠٠:٤٣:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٧:٠١:٣٨١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٥٢٠٠:٤٣:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٧:٠٢:٣٢١٣:٢٨:١٠١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:١٦٠٠:٤٣:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٧:٠٣:٢٥١٣:٢٧:٤٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٤١٠٠:٤٢:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٤:١٨١٣:٢٧:٢٩١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٤٢:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٧:٠٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٤٢:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٦:٠٥١٣:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٤٢:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٦:٥٨١٣:٢٦:٢٦١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:١٥٠٠:٤١:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٧:٥٢١٣:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٤١:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٥:٤٣١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٠١٠٠:٤١:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:٣٨١٣:٢٥:٢٢١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٢٣٠٠:٤١:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:١٠:٣٢١٣:٢٥:٠٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٤٦٠٠:٤٠:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:١١:٢٥١٣:٢٤:٣٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٠٩٠٠:٤٠:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:١٢:١٨١٣:٢٤:١٧١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣١٠٠:٤٠:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٣:١٢١٣:٢٣:٥٦١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٥٤٠٠:٣٩:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٤:٠٦١٣:٢٣:٣٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:١٧٠٠:٣٩:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٥:٠٠١٣:٢٣:١٣١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٤٠٠٠:٣٩:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٥:٥٣١٣:٢٢:٥٢١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٩:٠٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:٤٨١٢:٢٢:٣٠١٨:٢٧:٣٥١٨:٤٦:٢٦٢٣:٣٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو