جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباد

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٦

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌رضایت خداوند،‌ در رضایت پدر و مادر است و خشم او در خشم آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:١٣٠٠:١٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٢:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٢:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٢:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٣:١٤١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:١١:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:١١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:١٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:١١:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٠١٠٠:١٠:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:١٤٠٠:١٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٢١١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٥١٠٠:١٠:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١١:٣٩١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٢٧٠٠:١٠:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٠٤٠٠:١٠:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:١٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٥٤٠٠:٠٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسین آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٢:٣١١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٩:١٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٩:٢٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٩:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٩:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٩:٤٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٧:١١١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٩:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٩:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:١٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٠:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٠:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٩:١٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٠:٠٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٩:٥١١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٠:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٢:١٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٠:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٢:١١١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢٠:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٠:١٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢١:٥٩١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٠:١٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٥٢١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٠:١٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٠:١٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠١:٣٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٠:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠١:٢٨١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٠:١٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠١:١٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٠:٠٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠١:٠٩١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٠:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٢٠٠٠:٢٠:٠٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٩:٥٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٢٩٠٠:١٩:٥٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٣٣٠٠:١٩:٤٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٠:١١١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٩:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٩:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٩:٢٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٩:٠٦١٢:٥٩:٣١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٩:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٩:١٦١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٣٩٠٠:١٩:٠٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٩:٠١١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباد
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو