جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسین آباد

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٣٨

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

اُرد بزرگ
نادانی، خودخواهی به بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسین آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:١٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:١١٠٠:١٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٤٤٠٠:١٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٩٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:١٨٠٠:١٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٥:٣٥١٩:٢١:٥٢١٩:٣٨:٥١٠٠:١٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٠٠٠٠:١٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٦:٤٨١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٤:٤٤١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٨٠٠:١٤:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٤٣٠٠:١٣:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٤:٢١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٨٠٠:١٣:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٤:١٠١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٥٣٠٠:١٣:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٣:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:١٦١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٢:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٢:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٣:٣١١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:١٤٠٠:١٢:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٨:٤١١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٢:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٥١١٢:٥٣:١٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٢٦٠٠:١١:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٠٢٠٠:١١:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٦:١٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٨٠٠:١١:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٤٠٠:١١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٤:٤١١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:١٧١٩:٤٨:٥١٠٠:١٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٣:١٣١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤١٠٠:١٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١١:٤٨١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:١٨٠٠:١٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١١:٠٨١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٥٥٠٠:١٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٩:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٩:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسین آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠٨:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٨:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٨:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٣:٠١١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤٠٠٠:٠٨:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٩:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٣:١٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٩:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٩:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٩:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٩:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠١:١٩١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٠٩:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠١:٠٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٠٩:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٩:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٤:١٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٩:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٩:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٩:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٩:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٠:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٥:١٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٠:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٥:٢١١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٠:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٠:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٥:٤٦١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٠:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:١٩٠٠:١٠:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٦:١٠١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٠:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠١٠٠:١١:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٠٠٠:١١:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٣٨٠٠:١١:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٥٦٠٠:١١:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٧:١٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١٢٠٠:١١:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠١:١٥١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٢:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٧:٤١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٤١٠٠:١٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباد روستای حسین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد بر روی نقشه

روستای حسین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حسین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد
افق شرعی امروز فردا حسین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو