جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد کردستان

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥١
اذان ظهر: ١٢:١٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٣١:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٢٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر حسین آباد کردستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حسین آباد کردستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسین آباد کردستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسین آباد کردستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسین آباد کردستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حسین آباد کردستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسین آباد کردستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد کردستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢١:٣٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٣٦:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢١:١٦١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٦:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٦:٢٥١٣:٢١:٠٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٦:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:٣٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٣:٥٢١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٥:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٠:٢٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٥:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٠٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٠:١١١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٣٤:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٨١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٩:٤٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٤:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٣:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٣:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٩:١٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٣:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٤:١٣١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣٢:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٨:٥٧٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٢:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٨:٤٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣٢:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٨:٤١٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣١:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣١:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣١:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٨:٢١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣١:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٨:١٥٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٠:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٨:١٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٨:٠٥٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٣:٤١١٣:١٨:٠١٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٠:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٧:٥٨٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٤٩١٣:١٧:٥٥٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٧:٥٣٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٧:٥١٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٩:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٩:١١١٣:١٧:٥٠٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٤٠٦:١٨:٢١١٣:١٧:٥٠٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد کردستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حسین آباد کردستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حسین آباد کردستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسین آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسین آباد کردستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٩:٣٤١٢:١٤:٠٤١٨:١٨:٠١١٨:٣٦:٠٢٢٣:٣٢:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٠:١٩١٢:١٣:٤٣١٨:١٦:٣٤١٨:٣٤:٣٥٢٣:٣٢:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١١:٠٥١٢:١٣:٢٢١٨:١٥:٠٦١٨:٣٣:٠٧٢٣:٣١:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٥١١٢:١٣:٠٢١٨:١٣:٣٩١٨:٣١:٣٩٢٣:٣١:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٢:٣٧١٢:١٢:٤١١٨:١٢:١١١٨:٣٠:١٢٢٣:٣١:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٢٤١٢:١٢:٢١١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٤٥٢٣:٣٠:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٤:١٠١٢:١٢:٠٠١٨:٠٩:١٨١٨:٢٧:١٨٢٣:٣٠:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٥٧١٢:١١:٤٠١٨:٠٧:٥١١٨:٢٥:٥٢٢٣:٣٠:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٥:٤٤١٢:١١:٢١١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢٩:٥١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٣١١٢:١١:٠١١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٣:٠٠٢٣:٢٩:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٧:١٨١٢:١٠:٤٢١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٣٥٢٣:٢٩:١٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٨:٠٦١٢:١٠:٢٣١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:١١٢٣:٢٨:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٨:٥٤١٢:١٠:٠٥١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٤٧٢٣:٢٨:٣٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:٤٢١٢:٠٩:٤٧١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٢٣٢٣:٢٨:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٠٩:٢٩١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٠٠٢٣:٢٨:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٢١:١٩١٢:٠٩:١١١٧:٥٦:٣٢١٨:١٤:٣٧٢٣:٢٧:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٢:٠٨١٢:٠٨:٥٥١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:١٦٢٣:٢٧:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٢:٠٨:٣٨١٧:٥٣:٤٧١٨:١١:٥٤٢٣:٢٧:١٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٤٧١٢:٠٨:٢٢١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:٣٤٢٣:٢٦:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٠٨:٠٧١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:١٤٢٣:٢٦:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٥:٢٨١٢:٠٧:٥٢١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٥٥٢٣:٢٦:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٦:١٨١٢:٠٧:٣٧١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٣٧٢٣:٢٦:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:٠٩١٢:٠٧:٢٣١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٥:٢٠٢٣:٢٥:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:٠١١٢:٠٧:١٠١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٤:٠٣٢٣:٢٥:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٨:٥٣١٢:٠٦:٥٧١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٢:٤٧٢٣:٢٥:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٩:٤٥١٢:٠٦:٤٥١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٥:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٠:٣٨١٢:٠٦:٣٤١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:١٨٢٣:٢٤:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣١:٣١١٢:٠٦:٢٣١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٩:٠٥٢٣:٢٤:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٢:٢٤١٢:٠٦:١٢١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٧:٥٣٢٣:٢٤:٣٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٣:١٨١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٨:١٩١٧:٥٦:٤٢٢٣:٢٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسین آباد کردستان

حسین‌آباد (سنندج)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است این روستا در دهستان حسین‌آباد جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۹۳ نفر (۳۲۲خانوار) بوده‌است.

شهر حسین آباد کردستان در ویکیپدیا

شهر حسین آباد کردستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسین آباد کردستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسین آباد کردستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسین آباد کردستان بر روی نقشه

شهر حسین آباد کردستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسین آباد کردستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد کردستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حسین آباد کردستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسین آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد کردستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباد کردستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آباد کردستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسین آباد کردستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو