جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد کردستان


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٢١
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر حسین آباد کردستان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حسین آباد کردستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حسین آباد کردستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسین آباد کردستان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسین آباد کردستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حسین آباد کردستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسین آباد کردستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد کردستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٦:١٦١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٩:١٤٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٢:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٨:٥٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٢:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣١:٤٣١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٢:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٨:٤١٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣١:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٨:٣٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣١:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣١:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٨:٢٠٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣١:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٨:١٥٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٨:١٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٠:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٨:٠١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٠:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٧:٥٨٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٩:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢١:٣٧١٣:١٧:٥٥٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٩:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٧:٥٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٩:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٩:٥٠١٣:١٧:٥١٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:١١٠٠:٢٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٥٩١٣:١٧:٥٠٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٨:٠٩١٣:١٧:٥٠٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٨:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٧:٢١١٣:١٧:٥٠٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٦:٣٤١٣:١٧:٥٠٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٢٨:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٥:٤٩١٣:١٧:٥٢٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٢٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٥:٠٥١٣:١٧:٥٣٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:١٧٠٠:٢٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٤:٢٣١٣:١٧:٥٦٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٢٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٣:٤٢١٣:١٧:٥٩٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٢٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٣:٠٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٢٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٢:٢٥١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٢٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٦٠٦:١١:٤٨١٣:١٨:١١٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٢٧:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣١٠٦:١١:١٤١٣:١٨:١٦٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد کردستان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر حسین آباد کردستان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر حسین آباد کردستان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٧:٢٥١٢:٣٤:٣٧١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٢:٣٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٦:١٠١٢:٣٤:٢٨١٨:١٣:١٧١٨:٣١:٣٢٢٣:٥٢:٣٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٤:٥٤١٢:٣٤:١٨١٨:١٤:١٢١٨:٣٢:٢٧٢٣:٥٢:٢١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٤:٠٧١٨:١٥:٠٨١٨:٣٣:٢١٢٣:٥٢:١١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٢:٢١١٢:٣٣:٥٦١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:١٥٢٣:٥٢:٠١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥١:٠٤١٢:٣٣:٤٥١٨:١٦:٥٨١٨:٣٥:٠٨٢٣:٥١:٥٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٩:٤٥١٢:٣٣:٣٣١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:٠١٢٣:٥١:٣٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٨:٢٦١٢:٣٣:٢٠١٨:١٨:٤٦١٨:٣٦:٥٤٢٣:٥١:٢٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٧:٠٦١٢:٣٣:٠٧١٨:١٩:٤٠١٨:٣٧:٤٧٢٣:٥١:١٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:٤٦١٢:٣٢:٥٣١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٨:٤٠٢٣:٥٠:٥٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٤:٢٥١٢:٣٢:٣٩١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٣٢٢٣:٥٠:٤٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:٠٤١٢:٣٢:٢٥١٨:٢٢:١٩١٨:٤٠:٢٤٢٣:٥٠:٣٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٤٢١٢:٣٢:١٠١٨:٢٣:١١١٨:٤١:١٦٢٣:٥٠:١٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٠:٢٠١٢:٣١:٥٥١٨:٢٤:٠٣١٨:٤٢:٠٨٢٣:٤٩:٥٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:٥٧١٢:٣١:٤٠١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٢:٥٩٢٣:٤٩:٤٣
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٧:٣٤١٢:٣١:٢٤١٨:٢٥:٤٧١٨:٤٣:٥٠٢٣:٤٩:٢٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٦:١٠١٢:٣١:٠٨١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٤:٤١٢٣:٤٩:٠٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:٣٠:٥١١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٥:٣٢٢٣:٤٨:٥١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٠:١١٠٦:٣٣:٢٢١٢:٣٠:٣٥١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٨:٣٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣١:٥٨١٢:٣٠:١٨١٨:٢٩:١٢١٨:٤٧:١٤٢٣:٤٨:١٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٠:٣٣١٢:٣٠:٠١١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٨:٠٥٢٣:٤٧:٥٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٩:٠٨١٢:٢٩:٤٤١٨:٣٠:٥٣١٨:٤٨:٥٦٢٣:٤٧:٣٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٤٣١٢:٢٩:٢٦١٨:٣١:٤٤١٨:٤٩:٤٦٢٣:٤٧:١٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٦:١٨١٢:٢٩:٠٩١٨:٣٢:٣٤١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤٦:٥٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٤:٥٢١٢:٢٨:٥١١٨:٣٣:٢٤١٨:٥١:٢٧٠٠:١٦:٣٥
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٩:٤٦٠٧:٢٣:٢٧١٣:٢٨:٣٣١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:١٧٠٠:٤٦:١٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٨:١٥٠٧:٢٢:٠١١٣:٢٨:١٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٨٠٠:٤٥:٥٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٠:٣٦١٣:٢٧:٥٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٨٠٠:٤٥:٣٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٥:١١٠٧:١٩:١٠١٣:٢٧:٣٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٨٠٠:٤٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسین آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسین آباد کردستان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٣:٢٤١٢:٣٥:١٥١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٦:٠٠٢٣:٥٣:٠٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٢:١٤١٢:٣٥:٠٩١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:٥٦٢٣:٥٣:٠٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠١:٠٣١٢:٣٥:٠٢١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٥٢٢٣:٥٢:٥٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٩:٥١١٢:٣٤:٥٤١٨:١٠:٢٨١٨:٢٨:٤٧٢٣:٥٢:٥٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٨:٣٨١٢:٣٤:٤٦١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:٤٣٢٣:٥٢:٤٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٧:٢٥١٢:٣٤:٣٧١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٢:٣٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٦:١٠١٢:٣٤:٢٨١٨:١٣:١٧١٨:٣١:٣٢٢٣:٥٢:٣٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٤:٥٤١٢:٣٤:١٨١٨:١٤:١٢١٨:٣٢:٢٧٢٣:٥٢:٢١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٤:٠٧١٨:١٥:٠٨١٨:٣٣:٢١٢٣:٥٢:١١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٢:٢١١٢:٣٣:٥٦١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:١٥٢٣:٥٢:٠١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥١:٠٤١٢:٣٣:٤٥١٨:١٦:٥٨١٨:٣٥:٠٨٢٣:٥١:٥٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٩:٤٥١٢:٣٣:٣٣١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:٠١٢٣:٥١:٣٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٨:٢٦١٢:٣٣:٢٠١٨:١٨:٤٦١٨:٣٦:٥٤٢٣:٥١:٢٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٧:٠٦١٢:٣٣:٠٧١٨:١٩:٤٠١٨:٣٧:٤٧٢٣:٥١:١٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:٤٦١٢:٣٢:٥٣١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٨:٤٠٢٣:٥٠:٥٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٤:٢٥١٢:٣٢:٣٩١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٣٢٢٣:٥٠:٤٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:٠٤١٢:٣٢:٢٥١٨:٢٢:١٩١٨:٤٠:٢٤٢٣:٥٠:٣٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٤٢١٢:٣٢:١٠١٨:٢٣:١١١٨:٤١:١٦٢٣:٥٠:١٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٠:٢٠١٢:٣١:٥٥١٨:٢٤:٠٣١٨:٤٢:٠٨٢٣:٤٩:٥٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:٥٧١٢:٣١:٤٠١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٢:٥٩٢٣:٤٩:٤٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٧:٣٤١٢:٣١:٢٤١٨:٢٥:٤٧١٨:٤٣:٥٠٢٣:٤٩:٢٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٦:١٠١٢:٣١:٠٨١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٤:٤١٢٣:٤٩:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:٣٠:٥١١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٥:٣٢٢٣:٤٨:٥١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٣:٢٢١٢:٣٠:٣٥١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٨:٣٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣١:٥٨١٢:٣٠:١٨١٨:٢٩:١٢١٨:٤٧:١٤٢٣:٤٨:١٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٠:٣٣١٢:٣٠:٠١١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٨:٠٥٢٣:٤٧:٥٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٩:٠٨١٢:٢٩:٤٤١٨:٣٠:٥٣١٨:٤٨:٥٦٢٣:٤٧:٣٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٤٣١٢:٢٩:٢٦١٨:٣١:٤٤١٨:٤٩:٤٦٢٣:٤٧:١٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٦:١٨١٢:٢٩:٠٩١٨:٣٢:٣٤١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسین آباد کردستان

حسین‌آباد (سنندج)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است این روستا در دهستان حسین‌آباد جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۹۳ نفر (۳۲۲خانوار) بوده‌است.

شهر حسین آباد کردستان در ویکیپدیا

شهر حسین آباد کردستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسین آباد کردستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسین آباد کردستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسین آباد کردستان بر روی نقشه

شهر حسین آباد کردستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسین آباد کردستان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد کردستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباد کردستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد کردستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد کردستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد کردستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباد کردستان
افق شرعی امروز فردا حسین آباد کردستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباد کردستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو