جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباد کردستان


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٩:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر حسین آباد کردستان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر حسین آباد کردستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسین آباد کردستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام رضا (ع)
امین به تو خیانت نكرده [و نمىكند] و لیكن [تو] خائن را امین تصوّر نموده اى.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسین آباد کردستان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسین آباد کردستان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حسین آباد کردستان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسین آباد کردستان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد کردستان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٣١٠٦:٥٠:١٩١٣:٢١:٤٤١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٧:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢١:٣٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٣٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢١:١٦١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٦:٢٥١٣:٢١:٠٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٦:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:٣٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٣:٥٢١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٠:٢٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٥:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٠٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٠:١١١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٣٤:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٨١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٤:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٩:٤٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٣:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٣:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٩:١٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٣:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٤:١٣١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣٢:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٨:٥٧٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٢:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٨:٤٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣٢:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٨:٤١٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣١:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣١:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣١:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٨:٢١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٨:١٥٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٨:١٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٨:٠٥٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٣:٤١١٣:١٨:٠١٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٧:٥٨٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٤٩١٣:١٧:٥٥٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٧:٥٣٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٧:٥١٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٩:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٩:١١١٣:١٧:٥٠٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباد کردستان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر حسین آباد کردستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر حسین آباد کردستان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسین آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسین آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٢:٢٥١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٢٧:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:١١:٤٨١٣:١٨:١١٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٢٧:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:١١:١٤١٣:١٨:١٦٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٢٧:٤٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٠:٤١١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٢٧:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:١٠:٠٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٧:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٨:٣٥٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٧:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٩:١١١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٩:٠٩٠٠:٢٧:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٢٧:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٧:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥١:١٦٠٠:٢٧:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٧:٣٥١٣:١٩:١٤٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٥٧٠٠:٢٧:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٧:١٥١٣:١٩:٢٣٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٢٧:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:١٥٠٠:٢٧:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٥٢٠٠:٢٧:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٩:٥٣٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٢٧:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٦:١٢١٣:٢٠:٠٣٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:٠٤٠٠:٢٧:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:٢٠:١٤٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٢٧:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:٢٠:٢٥٢٠:٣٥:١٢٢٠:٥٦:١١٠٠:٢٧:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٢٠:٣٧٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢٨:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:١٣٠٠:٢٨:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٦:٠٥:٣١١٣:٢١:٠٠٢٠:٣٦:٣٩٢٠:٥٧:٤٣٠٠:٢٨:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٥:٢٧١٣:٢١:١٢٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:١٠٠٠:٢٨:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٥:٢٦١٣:٢١:٢٥٢٠:٣٧:٣٢٢٠:٥٨:٣٧٠٠:٢٨:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٢٨:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:٢١:٥٠٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٥:٣١١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٢٩:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٥:٣٦١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٩:٠٠٢١:٠٠:٠٨٠٠:٢٩:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٥:٤٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:٣٩:١٩٢١:٠٠:٢٧٠٠:٢٩:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٥:٥٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠٠:٤٥٠٠:٢٩:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٦:٠٠١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠١:٠١٠٠:٢٩:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠٦:١١١٣:٢٣:٠٨٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠١:١٥٠٠:٣٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حسین آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسین آباد کردستان شهر حسین آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسین آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسین آباد کردستان

حسین‌آباد (سنندج)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است این روستا در دهستان حسین‌آباد جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۹۳ نفر (۳۲۲خانوار) بوده‌است.

شهر حسین آباد کردستان در ویکیپدیا

شهر حسین آباد کردستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسین آباد کردستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسین آباد کردستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسین آباد کردستان بر روی نقشه

شهر حسین آباد کردستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسین آباد کردستان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسین آباد کردستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حسین آباد کردستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباد کردستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباد کردستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباد کردستان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباد کردستان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباد کردستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسین آباد کردستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو