جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آبادسرافراز


اذان صبح: ٠٤:٠٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای حسین آبادسرافراز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای حسین آبادسرافراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آبادسرافراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
حسد، بزرگترین دشمن عشق است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آبادسرافراز

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادسرافراز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آبادسرافراز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادسرافراز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادسرافراز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٢:١٨١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٤:٠٧٢٣:٥٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٤٥٢٣:٥٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣١:٥٩١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٢٣٢٣:٥٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٥:٤١١٢:٣١:٥٠١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٠٢٢٣:٤٩:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣١:٤٢١٩:٠٩:٠١١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٩:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣١:٣٤١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣١:٢٧١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٢:١٣١٢:٣١:٢٠١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥١:٢٤١٢:٣١:١٤١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٨:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣١:٠٨١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣١:٠٣١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٣٥٢٣:٤٨:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٠:٥٩١٩:١٣:١٨١٩:٣١:١٤٢٣:٤٨:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:٥٥١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٧:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٥١١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٣٣٢٣:٤٧:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٤٨١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:١٢٢٣:٤٧:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٤٦١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٥١٢٣:٤٧:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٠:٤٤١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٤٣١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٠:٤٣١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:٤٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٠:٤٣١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٦:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٠:٤٤١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٠:٤٥١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٦:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤١:١٨١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٦:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٥٢١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٤١٢٣:٤٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٠:٥٦١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠٠٠٥:٣٩:٥١١٢:٣١:٠٠١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٦٢٣:٤٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣١:٠٤١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٦:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣١:٠٩١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:١١٢٣:٤٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادسرافراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادسرافراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادسرافراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادسرافراز

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حسین آبادسرافراز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آبادسرافراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادسرافراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حسین آبادسرافراز

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آبادسرافراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آبادسرافراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آبادسرافراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آبادسرافراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادسرافراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آبادسرافراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادسرافراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادسرافراز

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣١:٠١١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٦:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٩:١٨١٢:٣١:٠٥١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٦:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٦:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٦:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣١:٢٢١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٦:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣١:٢٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٠٧٢٣:٤٦:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣١:٣٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٦:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣١:٤٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:١٧٢٣:٤٦:٢٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٦:٥٢١٢:٣١:٥٢١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٦:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٢:٠٠١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٦:٣١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٢:٠٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٦:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٦:١١١٢:٣٢:١٨١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٦:٤٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٥:٥٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٠١٢٣:٤٦:٤٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢١٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٦:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٦:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٢:٥٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٧:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٣:١١١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٧:١١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٣:٢٢١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٢٨٢٣:٤٧:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٣٣١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٥٤٢٣:٤٧:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٧:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٤:٠٩١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٠٩٢٣:٤٧:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٣١٢٣:٤٨:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٥٣٢٣:٤٨:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٤:٤٧١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٨:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٥:٠٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٨:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٥:١٣١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٥٢٢٣:٤٨:٥١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٥:٢٦١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٠٩٢٣:٤٩:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣٥:٣٨١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤٩:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٦:١٠١٢:٣٥:٥١١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٤٠٢٣:٤٩:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٦:٠٤١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آبادسرافراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادسرافراز روستای حسین آبادسرافراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادسرافراز روستای حسین آبادسرافراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آبادسرافراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسین آبادسرافراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آبادسرافراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آبادسرافراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آبادسرافراز

روستای حسین آبادسرافراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آبادسرافراز
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای حسین آبادسرافراز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای حسین آبادسرافراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آبادسرافراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آبادسرافراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آبادسرافراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آبادسرافراز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آبادسرافراز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آبادسرافراز
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آبادسرافراز
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آبادسرافراز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آبادسرافراز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادسرافراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو