جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسین آباددادی

زه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباددادی

اذان صبح: ٠٤:١٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٥٩
اذان ظهر: ١١:٣١:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٢٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای حسین آباددادی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای حسین آباددادی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباددادی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
برای خداوند سبحان و متعال، هیچ چیزی از آن‌چه كه بندگان در شب و روزهای‌شان در آن اختلاف دارند، پنهان نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباددادی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباددادی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباددادی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسین آباددادی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباددادی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباددادی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٤:٠٢١٢:٣٨:٥٩١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٢٤٢٣:٥٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٣:٠٠١٢:٣٨:٤٤١٩:٠٤:٥٤١٩:٢١:٥٩٢٣:٥٨:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١١:٥٩١٢:٣٨:٣١١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥٨:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٠:٥٨١٢:٣٨:١٧١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:١٠٢٣:٥٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٨١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٤٥٢٣:٥٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٣٧:٥١١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٢١٢٣:٥٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٤:٥٧٢٣:٥٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٧:٠٣١٢:٣٧:٢٧١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٣٣٢٣:٥٦:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٦:٠٦١٢:٣٧:١٦١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:٠٩٢٣:٥٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٥:٠٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٥:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:١٤١٢:٣٦:٥٥١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٥:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٣:١٩١٢:٣٦:٤٥١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٥٨٢٣:٥٥:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٦:٣٥١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٥:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٦:٢٦١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٤:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٦:١٨١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٤:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٩:٤٩١٢:٣٦:١٠١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٦٢٣:٥٤:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٢٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٦:٠٢١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٠٤٢٣:٥٤:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٥:٥٥١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٤١٢٣:٥٣:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٥:٤٩١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:١٩٢٣:٥٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٦:٣٤١٢:٣٥:٤٣١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٣:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٥:٣٨١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٣:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٥:٣٤١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:١٢٢٣:٥٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٥:٣٠١٩:١٧:٠٢١٩:٣٤:٥٠٢٣:٥٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٥:٢٦١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣٥:٢٣١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٥:٢١١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٥:١٩١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٥:١٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٥:١٨١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباددادی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباددادی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباددادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباددادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسین آباددادی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباددادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباددادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای حسین آباددادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباددادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباددادی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباددادی روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آباددادی روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسین آباددادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباددادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباددادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباددادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباددادی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٢:٣٧١٢:٤١:٤٦١٩:١٠:٣٠١٩:٢٧:٣٩٠٠:٠١:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٣:٠٨١٢:٤١:٣٠١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٣٦٠٠:٠١:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٣:٣٨١٢:٤١:١٤١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٣٢٠٠:٠١:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٤:٠٨١٢:٤٠:٥٧١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٢٧٠٠:٠٠:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٤:٣٧١٢:٤٠:٤١١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٢٢٠٠:٠٠:٤٢
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٥:٠٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٠٥:١٤١٩:٢٢:١٦٠٠:٠٠:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٥:٣٦١٢:٤٠:٠٥١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:٠٩٠٠:٠٠:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٦:٠٦١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٠٢٠٠:٠٠:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٦:٣٥١٢:٣٩:٢٩١٩:٠١:٥٨١٩:١٨:٥٤٢٣:٥٩:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٧:٠٤١٢:٣٩:١٠١٩:٠٠:٥١١٩:١٧:٤٦٢٣:٥٩:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٧:٣٢١٢:٣٨:٥١١٨:٥٩:٤٤١٩:١٦:٣٨٢٣:٥٩:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٨:٠١١٢:٣٨:٣٢١٨:٥٨:٣٧١٩:١٥:٢٩٢٣:٥٩:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:١٨:٣٠١٢:٣٨:١٢١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:٢٠٢٣:٥٨:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:١٨:٥٨١٢:٣٧:٥٢١٨:٥٦:٢٠١٩:١٣:١٠٢٣:٥٨:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٩:٢٦١٢:٣٧:٣٢١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٠١٢٣:٥٨:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:١٩:٥٥١٢:٣٧:١١١٨:٥٤:٠٣١٩:١٠:٥٠٢٣:٥٨:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٠:٢٣١٢:٣٦:٥١١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٤٠٢٣:٥٧:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٠:٥١١٢:٣٦:٣٠١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٢٩٢٣:٥٧:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢١:١٩١٢:٣٦:٠٩١٨:٥٠:٣٤١٩:٠٧:١٨٢٣:٥٧:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢١:٤٧١٢:٣٥:٤٨١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٦:٠٧٢٣:٥٦:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٢:١٦١٢:٣٥:٢٧١٨:٤٨:١٣١٩:٠٤:٥٦٢٣:٥٦:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٢:٤٤١٢:٣٥:٠٦١٨:٤٧:٠٣١٩:٠٣:٤٥٢٣:٥٦:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٤:٤٥١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٢:٣٣٢٣:٥٦:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٣:٤٠١٢:٣٤:٢٤١٨:٤٤:٤١١٩:٠١:٢٢٢٣:٥٥:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٤:٠٨١٢:٣٤:٠٢١٨:٤٣:٣١١٩:٠٠:١٠٢٣:٥٥:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٣٣:٤١١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٨:٥٩٢٣:٥٥:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٣٣:٢٠١٨:٤١:٠٩١٨:٥٧:٤٧٢٣:٥٤:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٥:٣٣١٢:٣٢:٥٨١٨:٣٩:٥٨١٨:٥٦:٣٦٢٣:٥٤:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٦:٠٢١٢:٣٢:٣٧١٨:٣٨:٤٦١٨:٥٥:٢٤٢٣:٥٤:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٦:٣٠١٢:٣٢:١٦١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٤:١٣٢٣:٢٣:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٢٦:٥٩١١:٣١:٥٤١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:٠٢٢٢:٥٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباددادی روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آباددادی روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباددادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباددادی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباددادی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباددادی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباددادی

روستای حسین آباددادی بر روی نقشه

روستای حسین آباددادی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباددادی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای حسین آباددادی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای حسین آباددادی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسین آباددادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آباددادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسین آباددادی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباددادی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آباددادی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباددادی
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباددادی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آباددادی
افق شرعی امروز فردا حسین آباددادی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آباددادی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباددادی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسین آباددادی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو