جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباددادی

زه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباددادی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٤
نیمه شب: ٢٣:١٣:٤٤

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای حسین آباددادی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حسین آباددادی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباددادی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اگر ده نفر از یهودیان به من ایمان آورده بودند، تمام یهودیان به من ایمان می‌آوردند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباددادی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباددادی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباددادی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباددادی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباددادی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباددادی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٤:٥٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٦:٥٥٢٣:٥٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٤:٠١١٢:٣٦:٥٣١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٦:٤٣١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٠٨٢٣:٥٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٦:٣٤١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٤٥٢٣:٥٥:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠١:٢١١٢:٣٦:٢٥١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٦:١٧١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤١٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٦:٠٩١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:٣٧٢٣:٥٤:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٦:٠٢١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:١٤٢٣:٥٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٥:٥٥١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٥٢٢٣:٥٣:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٧:١١١٢:٣٥:٤٩١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٢٩٢٣:٥٣:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٥:٤٣١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٠٧٢٣:٥٣:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣٥:٣٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥٣:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٥:٣٤١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥٣:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٥:٣٠١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥٢:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٥:٢٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٣٨٢٣:٥٢:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٥:٢٣١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:١٦٢٣:٥٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٥:٢١١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٥٤٢٣:٥٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٥:١٩١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٣٢٢٣:٥٢:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٥:١٨١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٢:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٠:١١١٢:٣٥:١٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٥:١٨١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥١:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٥:١٩١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٠٣٢٣:٥١:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥١:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:١٨٢٣:٥١:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٥٥٢٣:٥١:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥١:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٥:٣١١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٠٩٢٣:٥١:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١١٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٤٥٢٣:٥١:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥١:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٥:١١١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباددادی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباددادی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباددادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباددادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباددادی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٨:٥٤١١:٥١:٣٣١٧:١٤:٢٨١٧:٣٢:٠٨٢٣:١١:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢٨:٣٠١١:٥١:٤٥١٧:١٥:١٧١٧:٣٢:٥٥٢٣:١١:٥٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٨:٠٤١١:٥١:٥٧١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:٤٢٢٣:١٢:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٧:٣٧١١:٥٢:٠٧١٧:١٦:٥٥١٧:٣٤:٢٩٢٣:١٢:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٠٨١١:٥٢:١٧١٧:١٧:٤٤١٧:٣٥:١٦٢٣:١٢:٣٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٦:٣٨١١:٥٢:٢٦١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:٠٢٢٣:١٢:٤٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٦:٠٦١١:٥٢:٣٤١٧:١٩:٢٠١٧:٣٦:٤٨٢٣:١٢:٥٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٥:٣٣١١:٥٢:٤١١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٧:٣٤٢٣:١٣:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٤:٥٩١١:٥٢:٤٨١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٨:١٩٢٣:١٣:١٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٤:٢٣١١:٥٢:٥٣١٧:٢١:٤٣١٧:٣٩:٠٥٢٣:١٣:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٣:٤٦١١:٥٢:٥٨١٧:٢٢:٢٩١٧:٣٩:٥٠٢٣:١٣:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٣:٠٧١١:٥٣:٠٢١٧:٢٣:١٦١٧:٤٠:٣٤٢٣:١٣:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٢:٢٨١١:٥٣:٠٥١٧:٢٤:٠٢١٧:٤١:١٩٢٣:١٣:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢١:٤٧١١:٥٣:٠٧١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٢:٠٣٢٣:١٣:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢١:٠٥١١:٥٣:٠٩١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٢:٤٦٢٣:١٣:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٠:٢١١١:٥٣:٠٩١٧:٢٦:١٨١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٣:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠١:٤١٠٦:١٩:٣٧١١:٥٣:٠٩١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٤:١٢٢٣:١٤:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:٠١٠٦:١٨:٥١١١:٥٣:٠٩١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٤:٥٥٢٣:١٤:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:٢٠٠٦:١٨:٠٤١١:٥٣:٠٧١٧:٢٨:٣١١٧:٤٥:٣٧٢٣:١٤:٠٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٩:٣٨٠٦:١٧:١٧١١:٥٣:٠٥١٧:٢٩:١٥١٧:٤٦:١٩٢٣:١٤:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٦:٢٨١١:٥٣:٠٢١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٧:٠١٢٣:١٤:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٥:٣٨١١:٥٢:٥٩١٧:٣٠:٤١١٧:٤٧:٤٢٢٣:١٤:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٤:٤٧١١:٥٢:٥٤١٧:٣١:٢٣١٧:٤٨:٢٣٢٣:١٤:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٣:٥٥١١:٥٢:٤٩١٧:٣٢:٠٥١٧:٤٩:٠٤٢٣:١٣:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٣:٠٢١١:٥٢:٤٤١٧:٣٢:٤٧١٧:٤٩:٤٤٢٣:١٣:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٢:٠٩١١:٥٢:٣٧١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٠:٢٤٢٣:١٣:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١١:١٤١١:٥٢:٣٠١٧:٣٤:٠٩١٧:٥١:٠٤٢٣:١٣:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٠:١٩١١:٥٢:٢٣١٧:٣٤:٥٠١٧:٥١:٤٣٢٣:١٣:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٢:١٥١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٢:٢٢٢٣:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباددادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباددادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباددادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباددادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباددادی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٣:٠٢١١:٥٢:٤٤١٧:٣٢:٤٧١٧:٤٩:٤٤٢٣:١٣:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٢:٠٩١١:٥٢:٣٧١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٠:٢٤٢٣:١٣:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١١:١٤١١:٥٢:٣٠١٧:٣٤:٠٩١٧:٥١:٠٤٢٣:١٣:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٠:١٩١١:٥٢:٢٣١٧:٣٤:٥٠١٧:٥١:٤٣٢٣:١٣:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٢:١٥١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٢:٢٢٢٣:١٣:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٠٨:٢٥١١:٥٢:٠٦١٧:٣٦:١٠١٧:٥٣:٠٠٢٣:١٣:٢٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٧:٢٧١١:٥١:٥٧١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٣:٣٨٢٣:١٣:١٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٦:٢٩١١:٥١:٤٧١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:١٦٢٣:١٣:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٥:٢٩١١:٥١:٣٦١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٤:٥٤٢٣:١٢:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٤:٢٩١١:٥١:٢٥١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٥:٣١٢٣:١٢:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٣:٢٨١١:٥١:١٣١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٦:٠٨٢٣:١٢:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٢:٢٧١١:٥١:٠١١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٦:٤٤٢٣:١٢:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠١:٢٥١١:٥٠:٤٩١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٧:٢١٢٣:١٢:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٠:٢٢١١:٥٠:٣٦١٧:٤١:١٤١٧:٥٧:٥٦٢٣:١٢:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٥:٥٩:١٩١١:٥٠:٢٢١٧:٤١:٥٠١٧:٥٨:٣٢٢٣:١١:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٥:٥٨:١٥١١:٥٠:٠٨١٧:٤٢:٢٦١٧:٥٩:٠٧٢٣:١١:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٥:٥٧:١٠١١:٤٩:٥٤١٧:٤٣:٠٢١٧:٥٩:٤٣٢٣:١١:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٦:٠٦١١:٤٩:٣٩١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٠:١٧٢٣:١١:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٥:٥٥:٠٠١١:٤٩:٢٤١٧:٤٤:١٢١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٠:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٣:٥٥١١:٤٩:٠٨١٧:٤٤:٤٧١٨:٠١:٢٦٢٣:١٠:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٢:٤٨١١:٤٨:٥٣١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٢:٠١٢٣:١٠:١٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥١:٤٢١١:٤٨:٣٧١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٢:٣٥٢٣:٠٩:٥٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٠:٣٥١١:٤٨:٢٠١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٣:٠٩٢٣:٠٩:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٤٩:٢٨١١:٤٨:٠٤١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٣:٤٢٢٣:٠٩:٢٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٤٨:٢١١١:٤٧:٤٧١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:١٦٢٣:٠٩:٠٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٧:١٣١١:٤٧:٣٠١٧:٤٨:١١١٨:٠٤:٥٠٢٣:٠٨:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٤٦:٠٥١١:٤٧:١٢١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٣٢٣:٠٨:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٥٠٥:٤٤:٥٧١١:٤٦:٥٥١٧:٤٩:١٨١٨:٠٥:٥٦٢٣:٠٨:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٣:٤٩١١:٤٦:٣٨١٧:٤٩:٥١١٨:٠٦:٣٠٢٣:٠٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباددادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباددادی روستای حسین آباددادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباددادی روستای حسین آباددادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباددادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباددادی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباددادی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباددادی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباددادی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباددادی

روستای حسین آباددادی بر روی نقشه

روستای حسین آباددادی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباددادی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حسین آباددادی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حسین آباددادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباددادی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباددادی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباددادی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباددادی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسین آباددادی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباددادی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آباددادی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباددادی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباددادی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباددادی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباددادی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو