جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آبادبرکه پوز


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای حسین آبادبرکه پوز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آبادبرکه پوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آبادبرکه پوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ریچارد تمپلر
اگر بخواهید، می توانید هر گونه احساس بیزاری، افسوس و خشم را از خود دور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آبادبرکه پوز

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادبرکه پوز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آبادبرکه پوز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادبرکه پوز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادبرکه پوز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:١٢١٢:٥١:١٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٠:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:١٩١٢:٥١:٠٤١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٣١٠٠:١٠:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٦٠٠:٠٩:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٤٢٠٠:٠٩:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:١٩١٢:٥٠:١٧١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٠:١٠١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٨:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١١:٤٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٨:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٠٢١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:١٨١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٩:٥١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٠٩٠٠:٠٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٨:٥٤١٢:٤٩:٤٨١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٤٦٠٠:٠٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٩:٤٥١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٧:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٧:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٣٠٠:٠٦:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٥:٠٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٩:٤١١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٦:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠١:٤١١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٦:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠١:١٦١٢:٥٠:٠١١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٦:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادبرکه پوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادبرکه پوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادبرکه پوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادبرکه پوز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آبادبرکه پوز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آبادبرکه پوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادبرکه پوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آبادبرکه پوز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آبادبرکه پوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آبادبرکه پوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آبادبرکه پوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آبادبرکه پوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادبرکه پوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آبادبرکه پوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادبرکه پوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادبرکه پوز

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١١:٤٦١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٦:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٢:١٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٦:٤٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٦:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٣:٢١١٢:٥٩:٥١١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٦:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٩:٥١١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٧:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٧:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٧:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٧:٢٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٩:٤١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٧:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٧:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:٣٨١٢:٥٩:٣٣١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٧:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٨:١٠١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٧:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٧:٣١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٩:١٣١٢:٥٩:١٦١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٧:٣١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٧:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٩:٠١١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٧:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٧:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:١٩١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:١٦٠٠:١٧:٢٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٧:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٣٢٠٠:١٧:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٢:٥٢١٢:٥٨:١٥١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٧:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٧:١١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٤٨٠٠:١٧:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٧:٤١١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥١٠٠:١٧:٠٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٦:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٧:١٥١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٦:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٧:٠١١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٦:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٦:٣٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٥:٥١١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٦:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٦:١٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤١:٥٦٠٠:١٦:١٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آبادبرکه پوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادبرکه پوز روستای حسین آبادبرکه پوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادبرکه پوز روستای حسین آبادبرکه پوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آبادبرکه پوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آبادبرکه پوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آبادبرکه پوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آبادبرکه پوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آبادبرکه پوز

روستای حسین آبادبرکه پوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آبادبرکه پوز
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسین آبادبرکه پوز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسین آبادبرکه پوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آبادبرکه پوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آبادبرکه پوز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آبادبرکه پوز
افق شرعی امروز فردا حسین آبادبرکه پوز دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آبادبرکه پوز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آبادبرکه پوز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آبادبرکه پوز
زمان پخش اذان زنده به افق حسین آبادبرکه پوز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آبادبرکه پوز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادبرکه پوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو