جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آبادامین

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آبادامین


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٤٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای حسین آبادامین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسین آبادامین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آبادامین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
تمام چیزهای مسلمان كه عبارتند از ثروت و آبرو و خون بر مسلمان دیگر حرام است (كه آنها را از بین ببرد) و برای شرّ بودن یك فرد، همین كافی است كه برادر مسلمان خود را كوچك كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آبادامین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آبادامین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادامین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آبادامین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادامین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادامین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٣:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٦:١٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٣:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٧:١١١٢:٤٦:٠٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:١٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:١٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:١٨١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٥:٤٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٢:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٢١٠٠:٠١:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠١:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠١:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٥:١٩١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:١٢٠٠:٠١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:١٥١٢:٤٥:١١١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٠:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٠:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٢١٠٠:٠٠:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٠:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٥:٠١١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٠:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٠:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:١١٢٣:٥٩:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٥٤٢٣:٥٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٥:٠١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:١٨٢٣:٥٩:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٩:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥١:٤١١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٤١٢٣:٥٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٢٢٢٣:٥٩:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٥:١٢١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٠٣٢٣:٥٩:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٠:٠٦١٢:٤٥:١٦١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٤٢٣:٥٩:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٥:٢٠١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٥٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٠٣٢٣:٥٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادامین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آبادامین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آبادامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسین آبادامین

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آبادامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادامین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آبادامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادامین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٩:١٨١٢:٥١:٢٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٣٨٠٠:٠٩:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٩:٥٤١٢:٥١:٠٦١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٢٩٠٠:٠٩:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:١٩٠٠:٠٩:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٠:٣٣١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٠٨٠٠:٠٩:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٠:١٦١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٩:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٩:٥٩١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:٤٥٠٠:٠٨:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:٥١١٢:٤٩:٤١١٩:١٦:٠٣١٩:٣٣:٣٢٠٠:٠٨:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٣:٢٦١٢:٤٩:٢٣١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٢٠٠٠:٠٨:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٠١١٢:٤٩:٠٥١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:٠٦٠٠:٠٨:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٤:٣٥١٢:٤٨:٤٦١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٥٢٠٠:٠٧:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٥:١٠١٢:٤٨:٢٧١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٣٨٠٠:٠٧:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٥:٤٥١٢:٤٨:٠٨١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٢٣٠٠:٠٧:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٦:١٩١٢:٤٧:٤٨١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٠٨٠٠:٠٧:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٤٧:٢٨١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٤:٥٣٠٠:٠٧:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٧:٢٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٣٧٠٠:٠٦:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٠٢١٢:٤٦:٤٨١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٢:٢١٠٠:٠٦:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٨:٣٦١٢:٤٦:٢٧١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٠٥٠٠:٠٦:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٢٩:١٠١٢:٤٦:٠٦١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:٤٨٠٠:٠٥:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٩:٤٤١٢:٤٥:٤٥١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٣١٠٠:٠٥:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٠:١٨١٢:٤٥:٢٤١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:١٤٠٠:٠٥:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٠:٥١١٢:٤٥:٠٣١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٥٧٠٠:٠٥:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣١:٢٥١٢:٤٤:٤٢١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٣٩٠٠:٠٤:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣١:٥٩١٢:٤٤:٢٠١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:٢٢٠٠:٠٤:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٢:٣٣١٢:٤٣:٥٩١٨:٥٤:٥٦١٩:١٢:٠٤٠٠:٠٤:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٣:٠٧١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٤٧٠٠:٠٣:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٣:٤١١٢:٤٣:١٦١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٢٩٠٠:٠٣:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٤:١٥١٢:٤٢:٥٤١٨:٥١:٠٥١٩:٠٨:١٢٠٠:٠٣:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٤:٤٩١٢:٤٢:٣٣١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٥٤٠٠:٠٢:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٥:٢٣١٢:٤٢:١٢١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٣٧٠٠:٠٢:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٥:٥٨١٢:٤١:٥٠١٨:٤٧:١٤١٩:٠٤:١٩٢٣:٣٢:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٣٦:٣٢١١:٤١:٢٩١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٣:٠٢٢٣:٠١:٥٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادامین روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آبادامین روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آبادامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آبادامین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آبادامین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آبادامین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آبادامین

روستای حسین آبادامین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آبادامین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسین آبادامین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسین آبادامین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آبادامین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آبادامین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آبادامین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آبادامین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسین آبادامین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آبادامین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آبادامین
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آبادامین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسین آبادامین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آبادامین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو