جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی

قناتغستان | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباداخلاقی


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٠١:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای حسین آباداخلاقی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسین آباداخلاقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباداخلاقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباداخلاقی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباداخلاقی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباداخلاقی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباداخلاقی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباداخلاقی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٢:٥٨١٢:٣٩:١٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٢:٠١١٢:٣٩:٠٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٨:٥٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٠١٢٣:٥٦:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٨:٤٥١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥٥:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٨:٣٨١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٨:٣٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٨:٢٤١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٤٦٢٣:٥٥:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٨:١٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٤:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٨:٠٧١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٤:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٤:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٧:٥٨١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:١٣٢٣:٥٤:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٤:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٣:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٣:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٣:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٣:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٣:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٣:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٧:٥٣١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٢:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٧:٥٩١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٨:٠٨١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٨:١٣١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٢:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٨:١٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباداخلاقی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حسین آباداخلاقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباداخلاقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حسین آباداخلاقی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباداخلاقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباداخلاقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباداخلاقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباداخلاقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباداخلاقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٢:٥٩١٢:٤٤:١٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٢٥٠٠:٠٢:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٣:٥٤١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:١٧٠٠:٠٢:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٣:٣٨١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٠٨٠٠:٠٢:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٤١١٢:٤٣:٢١١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٥٩٠٠:٠٢:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:١٤١٢:٤٣:٠٤١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٥٠٠٠:٠٢:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٤٢:٤٧١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٤٠٠٠:٠٢:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٦:٢٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٢٩٠٠:٠١:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٦:٥٥١٢:٤٢:١١١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٤:١٨٠٠:٠١:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٧:٢٨١٢:٤١:٥٢١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٣:٠٦٠٠:٠١:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٨:٠١١٢:٤١:٣٤١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٥٤٠٠:٠١:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٨:٣٤١٢:٤١:١٥١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:٤١٠٠:٠٠:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:٠٧١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٢٨٠٠:٠٠:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:١٩:٤٠١٢:٤٠:٣٦١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:١٥٠٠:٠٠:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٠:١٣١٢:٤٠:١٦١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٠١٠٠:٠٠:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٤٥١٢:٣٩:٥٦١٨:٥٨:٣٨١٩:١٥:٤٧٢٣:٥٩:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢١:١٨١٢:٣٩:٣٥١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٣٢٢٣:٥٩:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢١:٥٠١٢:٣٩:١٥١٨:٥٦:١١١٩:١٣:١٨٢٣:٥٩:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٢:٢٣١٢:٣٨:٥٤١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٠٣٢٣:٥٩:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٢:٥٥١٢:٣٨:٣٣١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٤٨٢٣:٥٨:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٣:٢٧١٢:٣٨:١٢١٨:٥٢:٢٩١٩:٠٩:٣٢٢٣:٥٨:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٣:٥٩١٢:٣٧:٥١١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:١٧٢٣:٥٨:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٤:٣٢١٢:٣٧:٢٩١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٧:٠١٢٣:٥٧:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٥:٠٤١٢:٣٧:٠٨١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٥:٤٥٢٣:٥٧:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٥:٣٦١٢:٣٦:٤٧١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:٢٩٢٣:٥٧:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٦:٠٨١٢:٣٦:٢٥١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:١٤٢٣:٥٦:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٦:٤١١٢:٣٦:٠٣١٨:٤٤:٥٩١٩:٠١:٥٨٢٣:٥٦:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٧:١٣١٢:٣٥:٤٢١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٤٢٢٣:٥٦:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٧:٤٥١٢:٣٥:٢١١٨:٤٢:٢٨١٨:٥٩:٢٦٢٣:٥٦:٠٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٨:١٨١٢:٣٤:٥٩١٨:٤١:١٣١٨:٥٨:١٠٢٣:٥٥:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٨:٥١١٢:٣٤:٣٨١٨:٣٩:٥٧١٨:٥٦:٥٤٢٣:٢٥:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٢٩:٢٣١١:٣٤:١٧١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٣٩٢٢:٥٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباداخلاقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی روستای حسین آباداخلاقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی روستای حسین آباداخلاقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباداخلاقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباداخلاقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباداخلاقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباداخلاقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباداخلاقی

روستای حسین آباداخلاقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباداخلاقی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسین آباداخلاقی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حسین آباداخلاقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباداخلاقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباداخلاقی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباداخلاقی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباداخلاقی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آباداخلاقی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباداخلاقی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسین آباداخلاقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباداخلاقی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسین آباداخلاقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو