جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی

قناتغستان | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آباداخلاقی


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٤٧
نیمه شب: ٢٣:١٥:٢١

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای حسین آباداخلاقی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حسین آباداخلاقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباداخلاقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آباداخلاقی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباداخلاقی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسین آباداخلاقی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آباداخلاقی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباداخلاقی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣٩:٣١١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:١٨٢٣:٥٧:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٣٩:٢١١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٥٨٢٣:٥٧:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٢:٥٨١٢:٣٩:١٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٢:٠١١٢:٣٩:٠٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٦:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٨:٥٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٠١٢٣:٥٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٨:٤٥١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥٥:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٨:٣٨١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٨:٣٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٨:٢٤١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٤٦٢٣:٥٥:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٨:١٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٨:٠٧١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٤:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٧:٥٨١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:١٣٢٣:٥٤:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٣:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٣:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٣:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٣:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٣:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٢:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٢:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٧:٥٣١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٧:٥٩١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥٢:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٨:٠٨١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٢:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٨:١٣١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آباداخلاقی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباداخلاقی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباداخلاقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسین آباداخلاقی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٤:٥١١١:٥٤:٠٢١٧:١٣:٣٠١٧:٣١:٣٢٢٣:١٣:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٤:٢٣١١:٥٤:١٤١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:٢٣٢٣:١٣:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٣:٥٤١١:٥٤:٢٥١٧:١٥:١٥١٧:٣٣:١٣٢٣:١٣:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٣:٢٤١١:٥٤:٣٦١٧:١٦:٠٧١٧:٣٤:٠٣٢٣:١٤:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٢:٥١١١:٥٤:٤٦١٧:١٦:٥٩١٧:٣٤:٥٣٢٣:١٤:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٢:١٨١١:٥٤:٥٥١٧:١٧:٥١١٧:٣٥:٤٣٢٣:١٤:٢٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١١:٠٨٠٦:٣١:٤٢١١:٥٥:٠٣١٧:١٨:٤٢١٧:٣٦:٣٢٢٣:١٤:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣١:٠٦١١:٥٥:١٠١٧:١٩:٣٤١٧:٣٧:٢٢٢٣:١٤:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٠:٢٨١١:٥٥:١٦١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٨:١١٢٣:١٥:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:٤٨١١:٥٥:٢٢١٧:٢١:١٦١٧:٣٨:٥٩٢٣:١٥:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٩:٠٨١١:٥٥:٢٦١٧:٢٢:٠٦١٧:٣٩:٤٨٢٣:١٥:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٨:٢٦١١:٥٥:٣٠١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٠:٣٦٢٣:١٥:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٤٢١١:٥٥:٣٣١٧:٢٣:٤٦١٧:٤١:٢٤٢٣:١٥:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٦:٥٧١١:٥٥:٣٦١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٢:١٢٢٣:١٥:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٦:١١١١:٥٥:٣٧١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٢:٥٩٢٣:١٥:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٥:٢٤١١:٥٥:٣٨١٧:٢٦:١٤١٧:٤٣:٤٦٢٣:١٥:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٤:٣٦١١:٥٥:٣٨١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٤:٣٣٢٣:١٥:٤٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٣:٤٦١١:٥٥:٣٧١٧:٢٧:٥١١٧:٤٥:١٩٢٣:١٥:٤٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٢:٥٦١١:٥٥:٣٦١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٦:٠٦٢٣:١٥:٤٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٢:٠٤١١:٥٥:٣٤١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٦:٥١٢٣:١٥:٤٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢١:١١١١:٥٥:٣١١٧:٣٠:١٤١٧:٤٧:٣٧٢٣:١٥:٤٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٠:١٧١١:٥٥:٢٧١٧:٣١:٠٠١٧:٤٨:٢٢٢٣:١٥:٤٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٩:٢٢١١:٥٥:٢٣١٧:٣١:٤٧١٧:٤٩:٠٧٢٣:١٥:٤٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٩:٣٩٠٦:١٨:٢٦١١:٥٥:١٨١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٥٢٢٣:١٥:٤٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٧:٣٠١١:٥٥:١٢١٧:٣٣:١٩١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٥:٣٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٦:٣٢١١:٥٥:٠٦١٧:٣٤:٠٤١٧:٥١:٢٠٢٣:١٥:٣٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٥:٣٣١١:٥٤:٥٩١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٢:٠٤٢٣:١٥:٢٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٤:٣٣١١:٥٤:٥١١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٢:٤٧٢٣:١٥:٢١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٣:٣٣١١:٥٤:٤٣١٧:٣٦:١٨١٧:٥٣:٣٠٢٣:١٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آباداخلاقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباداخلاقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آباداخلاقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آباداخلاقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسین آباداخلاقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آباداخلاقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٧:٣٠١١:٥٥:١٢١٧:٣٣:١٩١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٥:٣٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٦:٣٢١١:٥٥:٠٦١٧:٣٤:٠٤١٧:٥١:٢٠٢٣:١٥:٣٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٥:٣٣١١:٥٤:٥٩١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٢:٠٤٢٣:١٥:٢٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٤:٣٣١١:٥٤:٥١١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٢:٤٧٢٣:١٥:٢١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٣:٣٣١١:٥٤:٤٣١٧:٣٦:١٨١٧:٥٣:٣٠٢٣:١٥:١٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٢:٣٢١١:٥٤:٣٤١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٤:١٣٢٣:١٥:٠٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١١:٣٠١١:٥٤:٢٥١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٤:٥٥٢٣:١٤:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٠:٢٧١١:٥٤:١٥١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٥:٣٧٢٣:١٤:٥٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:٠٩:٢٣١١:٥٤:٠٥١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:١٩٢٣:١٤:٤٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٨:١٩١١:٥٣:٥٤١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٤:٣٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٧:١٤١١:٥٣:٤٢١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٧:٤١٢٣:١٤:١٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٦:٠٨١١:٥٣:٣٠١٧:٤١:١٨١٧:٥٨:٢٢٢٣:١٤:٠٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٣:١٧١٧:٤١:٥٩١٧:٥٩:٠٢٢٣:١٣:٥٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٣:٥٥١١:٥٣:٠٤١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٣:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٢:٤٧١١:٥٢:٥١١٧:٤٣:٢١١٨:٠٠:٢٢٢٣:١٣:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠١:٣٩١١:٥٢:٣٧١٧:٤٤:٠١١٨:٠١:٠٢٢٣:١٣:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٠:٣٠١١:٥٢:٢٢١٧:٤٤:٤١١٨:٠١:٤١٢٣:١٣:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٥:٥٩:٢١١١:٥٢:٠٨١٧:٤٥:٢١١٨:٠٢:٢٠٢٣:١٢:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٥:٥٨:١٢١١:٥١:٥٢١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٢:٥٩٢٣:١٢:٣١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٧:٠٢١١:٥١:٣٧١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٣:٣٨٢٣:١٢:١٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٥:٥١١١:٥١:٢١١٧:٤٧:١٨١٨:٠٤:١٦٢٣:١١:٥٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٤:٤١١١:٥١:٠٥١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٤:٥٥٢٣:١١:٤١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٣:٣٠١١:٥٠:٤٩١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٥:٣٣٢٣:١١:٢٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٢:١٨١١:٥٠:٣٢١٧:٤٩:١٣١٨:٠٦:١١٢٣:١١:٠٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥١:٠٧١١:٥٠:١٥١٧:٤٩:٥١١٨:٠٦:٤٩٢٣:١٠:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٤٩:٥٥١١:٤٩:٥٨١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٧:٢٧٢٣:١٠:٣٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٤٨:٤٣١١:٤٩:٤١١٧:٥١:٠٧١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٠:١١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٥:٤٧:٣٠١١:٤٩:٢٤١٧:٥١:٤٤١٨:٠٨:٤٢٢٣:٠٩:٥٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٦:١٨١١:٤٩:٠٦١٧:٥٢:٢٢١٨:٠٩:٢٠٢٣:٠٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسین آباداخلاقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی روستای حسین آباداخلاقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حسین آباداخلاقی روستای حسین آباداخلاقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آباداخلاقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آباداخلاقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آباداخلاقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آباداخلاقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آباداخلاقی

روستای حسین آباداخلاقی بر روی نقشه

روستای حسین آباداخلاقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آباداخلاقی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حسین آباداخلاقی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حسین آباداخلاقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسین آباداخلاقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسین آباداخلاقی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آباداخلاقی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آباداخلاقی
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آباداخلاقی
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسین آباداخلاقی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسین آباداخلاقی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حسین آباداخلاقی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسین آباداخلاقی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آباداخلاقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو