جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حسینیه

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسینیه


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٥٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسینیه (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر حسینیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر حسینیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسینیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خواب كردن پیش از نماز طلوع آفتاب و پیش از نماز خفتن پریشانی و فقر می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسینیه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسینیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسینیه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حسینیه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسینیه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسینیه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٠:٥٣١٣:١٧:٣٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:٣٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٩:٤٥١٣:١٧:١٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٣٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٨:٣٨١٣:١٧:٠٤١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٣٥:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٧:٣١١٣:١٦:٥٠١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:١٤٠٠:٣٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٦:٢٥١٣:١٦:٣٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٣٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٣٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٤:١٥١٣:١٦:١١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٤:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٣:١١١٣:١٥:٥٩١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٣٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:١١٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٥:٤٧١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٤١٠٠:٣٣:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤١:٠٥١٣:١٥:٣٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٣٣:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٥:٢٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٣٢:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٥:١٤١٩:٥١:٥٣٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٣٢:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٥:٠٤١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:٣٢:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٠٤١٣:١٤:٥٤١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:١١٠٠:٣١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٤:٤٥١٩:٥٣:٥٢٢٠:١١:٥٣٠٠:٣١:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٤:٣٧١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٣٦٠٠:٣١:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٤:١٢١٣:١٤:٢٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:١٨٠٠:٣١:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٣:١٧١٣:١٤:٢٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٠١٠٠:٣٠:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٤:١٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٤٣٠٠:٣٠:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣١:٣٠١٣:١٤:٠٩١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:٣٠:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٤:٠٣١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٠:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٣:٥٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٠:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٣:٥٣١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٣:٤٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٩:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٦:٣٤١٣:١٣:٤٣٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٩:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٣:٤١٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حسینیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حسینیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حسینیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسینیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر حسینیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حسینیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسینیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر حسینیه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر حسینیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر حسینیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر حسینیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسینیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسینیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسینیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسینیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسینیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسینیه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٤٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٧:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٢٠١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٧:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٧:٥٣١٣:١٤:٠٤٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٧:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٧:٢٦١٣:١٤:١٠٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٧:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٧:٠٢١٣:١٤:١٦٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٧:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:٣٨١٣:١٤:٢٢٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٧:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٦:١٦١٣:١٤:٣٠٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٧:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٥:٥٦١٣:١٤:٣٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٧:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٥:٣٦١٣:١٤:٤٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٧:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:١٩١٣:١٤:٥٣٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١٥:٠٣١٣:١٥:٠٢٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٤:٤٨١٣:١٥:١١٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٨:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:٣٤١٣:١٥:٢١٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٨:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:٢٢١٣:١٥:٣١٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٨:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:١٢١٣:١٥:٤١٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٨:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٤:٠٣١٣:١٥:٥١٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٨:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١٦:٠٢٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٨:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٣:٤٩١٣:١٦:١٣٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٨:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٣:٤٤١٣:١٦:٢٥٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٨:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٣:٤١١٣:١٦:٣٦٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٨:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٣:٣٩١٣:١٦:٤٨٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٢٩:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:٣٨١٣:١٧:٠٠٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٩:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٣:٣٩١٣:١٧:١٣٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٢٩:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٣:٤٢١٣:١٧:٢٥٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٢٩:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٣:٤٥١٣:١٧:٣٨٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٩:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٣:٥٠١٣:١٧:٥١٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٣١٠٠:٢٩:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٣:٥٧١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٠:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٤:٠٤١٣:١٨:١٧٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٣٠:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:١٣١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٠:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٤:٢٤١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٠:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:٣٥١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حسینیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسینیه شهر حسینیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حسینیه شهر حسینیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسینیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسینیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسینیه

حسینیه شهری لرنشین در استان خوزستان است. این شهر در بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک قرار گرفته است. اکثریت مردم این شهر از طوایف بالاگریوه هستند

شهر حسینیه در ویکیپدیا

شهر حسینیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسینیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسینیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسینیه بر روی نقشه

شهر حسینیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسینیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسینیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسینیه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر حسینیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر حسینیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسینیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسینیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسینیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسینیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسینیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسینیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسینیه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسینیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسینیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسینیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق حسینیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسینیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو