جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسینا

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسینا


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٢
اذان ظهر: ١١:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٥٧
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٣٠:١١

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسینا (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای حسینا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حسینا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسینا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل یونانی
همه چیز زاده ی نابخردی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسینا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسینا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسینا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسینا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسینا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسینا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢١:٥٤١٨:٥٤:٤٨١٩:١٢:٠٤٢٣:٤٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢١:٤٥١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٠:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٧:٤١١٢:٢١:٣٦١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:١٤٢٣:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤٦:٥١١٢:٢١:٢٨١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٥٠٢٣:٤٠:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٦:٠١١٢:٢١:٢٠١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٢٦٢٣:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٥:١٣١٢:٢١:١٣١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٠٢٢٣:٣٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢١:٠٦١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٣٨٢٣:٣٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٠٠١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:١٤٢٣:٣٩:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:٥٠٢٣:٣٩:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢٠:٤٩١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٢٦٢٣:٣٨:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٣٩٢٣:٣٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٠:٠٢١٢:٢٠:٣٧١٩:٠١:٣٤١٩:١٩:١٥٢٣:٣٨:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٥٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٥١٢٣:٣٨:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٨:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٠:٣١١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٤١٢٣:٣٧:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥١٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٤:٢٥١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٧:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٣٠٢٣:٣٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣١٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٣١١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:١٨٢٣:٣٧:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٢٩٢٣:٣٧:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٠٥٢٣:٣٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٢:٢٨١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:٥٥١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٧:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣١:٤٣١٢:٢١:٠١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٤٩٢٣:٣٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسینا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسینا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسینا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسینا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حسینا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسینا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسینا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حسینا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسینا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حسینا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حسینا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسینا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسینا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسینا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسینا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسینا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسینا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٢٨:١٢١١:٠٨:٣٠١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٥:١٦٢٢:٣٠:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠١٠٥:٢٨:٤٩١١:٠٨:٢٢١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٤:٢٥٢٢:٣٠:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٢٩:٢٦١١:٠٨:١٤١٦:٤٦:٤٢١٧:٠٣:٣٤٢٢:٢٩:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٠:٠٤١١:٠٨:٠٨١٦:٤٥:٥١١٧:٠٢:٤٥٢٢:٢٩:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٠:٤٢١١:٠٨:٠٢١٦:٤٥:٠١١٧:٠١:٥٧٢٢:٢٩:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٣١:٢٠١١:٠٧:٥٦١٦:٤٤:١٢١٧:٠١:٠٩٢٢:٢٩:٢٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣١:٥٩١١:٠٧:٥٢١٦:٤٣:٢٥١٧:٠٠:٢٣٢٢:٢٩:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٣٢:٣٨١١:٠٧:٤٨١٦:٤٢:٣٨١٦:٥٩:٣٨٢٢:٢٩:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٣٠٥:٣٣:١٨١١:٠٧:٤٥١٦:٤١:٥٣١٦:٥٨:٥٥٢٢:٢٩:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٣٣:٥٨١١:٠٧:٤٣١٦:٤١:٠٨١٦:٥٨:١٢٢٢:٢٩:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٣٤:٣٩١١:٠٧:٤٢١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٧:٣٠٢٢:٢٩:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٦٠٥:٣٥:٢٠١١:٠٧:٤١١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٦:٥٠٢٢:٢٨:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٥:٣٦:٠١١١:٠٧:٤١١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٦:١١٢٢:٢٨:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٦:٤٣١١:٠٧:٤٢١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٥:٣٤٢٢:٢٨:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٧:٢٥١١:٠٧:٤٤١٦:٣٧:٤٤١٦:٥٤:٥٧٢٢:٢٨:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٨:٠٧١١:٠٧:٤٦١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٤:٢٢٢٢:٢٨:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٣٨:٥٠١١:٠٧:٥٠١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٣:٤٨٢٢:٢٨:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٣٩:٣٣١١:٠٧:٥٤١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:١٦٢٢:٢٨:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٠:١٧١١:٠٧:٥٩١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٢:٤٤٢٢:٢٨:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤١:٠٠١١:٠٨:٠٥١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٢:١٥٢٢:٢٨:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤١:٤٤١١:٠٨:١٢١٦:٣٤:٢٢١٦:٥١:٤٦٢٢:٢٩:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٢:٢٩١١:٠٨:١٩١٦:٣٣:٥٤١٦:٥١:١٩٢٢:٢٩:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٣:١٣١١:٠٨:٢٨١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٠:٥٤٢٢:٢٩:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤٣:٥٨١١:٠٨:٣٧١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٠:٣٠٢٢:٢٩:١٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٤:٤٣١١:٠٨:٤٧١٦:٣٢:٣٦١٦:٥٠:٠٧٢٢:٢٩:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٥:٢٩١١:٠٨:٥٨١٦:٣٢:١٣١٦:٤٩:٤٦٢٢:٢٩:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٤٦:١٤١١:٠٩:١٠١٦:٣١:٥٢١٦:٤٩:٢٧٢٢:٢٩:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٧:٠٠١١:٠٩:٢٣١٦:٣١:٣٢١٦:٤٩:٠٩٢٢:٢٩:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٤٧:٤٦١١:٠٩:٣٧١٦:٣١:١٤١٦:٤٨:٥٢٢٢:٣٠:٠٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٤٨:٣٢١١:٠٩:٥١١٦:٣٠:٥٧١٦:٤٨:٣٨٢٢:٣٠:١١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسینا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسینا روستای حسینا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسینا روستای حسینا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسینا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسینا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسینا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسینا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسینا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسینا

روستای حسینا بر روی نقشه

روستای حسینا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسینا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسینا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسینا
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حسینا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حسینا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسینا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسینا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسینا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسینا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسینا
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسینا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسینا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسینا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسینا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسینا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حسینا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسینا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو