جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حسن رود

بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن رود


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٦

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسن رود (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر حسن رود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حسن رود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حسن رود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیل گیتس
پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسن رود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسن رود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسن رود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حسن رود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسن رود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن رود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٩:١٧١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٤١٠٠:٢١:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢١:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٨:٣١١٣:٠٨:٥١١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٠:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٧:٢١١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٠:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٦:١٢١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٩:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:٥١١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٩:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١١:٤٧١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٨:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٦:١٦٠٠:١٨:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٩٠٠:١٨:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٧:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٧:٥٢٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٧:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٦:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٢١٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٦:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٥٥٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٦:٢٧٠٠:١٦:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٩:١١١٣:٠٨:٠١٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:١٤٠٠:١٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٩:٠٦٠٠:١٥:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٨:١٣٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢٠٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٨:١٨٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤١:٣٩٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٢١٠٥:٥٥:٥٤١٣:٠٨:٢٤٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٢٩٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن رود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن رود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن رود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن رود

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حسن رود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حسن رود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن رود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حسن رود

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر حسن رود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حسن رود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حسن رود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسن رود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن رود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حسن رود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر حسن رود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن رود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حسن رود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٤:١٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٨:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٥:٣١١٣:١٣:٤٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٨:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٦:٢١١٣:١٣:٢٦١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٧:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٧:١٢١٣:١٣:٠٩١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٧:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٢:٥٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٧:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٢:٣٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٧:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٢:١٦١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٧:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٤٠:٣٣١٣:١١:٥٨١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٧:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٤١:٢٣١٣:١١:٣٩١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٦:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٢:١٣١٣:١١:٢٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:٢٦:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤٣:٠٣١٣:١١:٠٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:١١٠٠:٢٦:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٠:٤١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٦:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٠:٢١١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٦:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٠:٠١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٥:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٦:٢٢١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٢٥:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٧:١١١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٣٣٠٠:٢٥:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٨:٠١١٣:٠٨:٥٩١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٠١٠٠:٢٥:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٢٨٠٠:٢٤:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٩:٤٠١٣:٠٨:١٧١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٥٥٠٠:٢٤:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥٠:٢٩١٣:٠٧:٥٦١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٢٢٠٠:٢٤:٢٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥١:١٩١٣:٠٧:٣٤١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٤٨٠٠:٢٤:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٢:٠٨١٣:٠٧:١٣١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:١٥٠٠:٢٣:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٢:٥٨١٣:٠٦:٥٢١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٤٢٠٠:٢٣:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٤٨١٣:٠٦:٣٠١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٠٨٠٠:٢٣:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٦:٠٩١٩:١٧:٠٣١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢٢:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٥:٢٧١٣:٠٥:٤٧١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٠١٠٠:٢٢:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٦:١٧١٣:٠٥:٢٦١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٢٨٠٠:٢٢:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٧:٠٧١٣:٠٥:٠٤١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٥٤٠٠:٢٢:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٧:٥٧١٣:٠٤:٤٣١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٢١٢٣:٥١:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٨:٤٧١٢:٠٤:٢٢١٨:٠٩:١٩١٨:٢٧:٤٨٢٣:٢١:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حسن رود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حسن رود شهر حسن رود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حسن رود شهر حسن رود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسن رود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن رود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسن رود

حسن رود، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی در استان گیلان ایران است

شهر حسن رود در ویکیپدیا

شهر حسن رود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسن رود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسن رود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسن رود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسن رود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسن رود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسن رود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حسن رود + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر حسن رود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حسن رود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسن رود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسن رود رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسن رود دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن رود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن رود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن رود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن رود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن رود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن رود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسن رود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسن رود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو