جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن رحمان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن رحمان


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:١٨
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٣١
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:١٤
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٨

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن رحمان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای حسن رحمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن رحمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن رحمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ جرعه‌ای نزد خدا محبوب‌تر از جرعه‌ی خشمی نیست كه بنده‌ای آن را فرو برده است. (و) هیچ بنده‌‌ای خشم خود را فرو نمی‌برد، مگر این كه خداوند، درونش را پر از ایمان می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن رحمان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن رحمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن رحمان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن رحمان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن رحمان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن رحمان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٣:٤٢١٨:٥١:٠٢١٩:٠٨:٣٦٢٣:٤٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٢٣:٢٨١٨:٥١:٤١١٩:٠٩:١٧٢٣:٤١:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٤:٣٦١٢:٢٣:١٤١٨:٥٢:٢٠١٩:٠٩:٥٨٢٣:٤١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٣:٢٨١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٤٠٢٣:٤١:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٢:٢٢١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٣:٤٠١٩:١١:٢١٢٣:٤٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥١:١٦١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٤:١٩١٩:١٢:٠٣٢٣:٤٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٠:١١١٢:٢٢:٢١١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٤٥٢٣:٤٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٥:٣٩١٩:١٣:٢٧٢٣:٣٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٨:٠٢١٢:٢١:٥٦١٨:٥٦:١٩١٩:١٤:٠٩٢٣:٣٩:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢١:٤٥١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:٥١٢٣:٣٩:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢١:٣٤١٨:٥٧:٣٩١٩:١٥:٣٣٢٣:٣٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢١:٢٤١٨:٥٨:١٩١٩:١٦:١٦٢٣:٣٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢١:١٤١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٥٨٢٣:٣٨:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢١:٠٤١٨:٥٩:٤٠١٩:١٧:٤١٢٣:٣٧:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٢٤٢٣:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٠:٤٧١٩:٠١:٠١١٩:١٩:٠٧٢٣:٣٧:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٠:٣٩١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٩:٠٧١٢:٢٠:٣١١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٣٣٢٣:٣٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:١٦٢٣:٣٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:١٩١٢:٢٠:١٨١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٠:١٢١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٤٣٢٣:٣٦:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٥:٣٥١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢٦٢٣:٣٦:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٠٩٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٣:٥٥١٢:١٩:٥٩١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٤:٥٣٢٣:٣٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٣:٠٧١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٢:٢١١٢:١٩:٥٢١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٩٢٣:٣٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣١:٣٥١٢:١٩:٥٠١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٠٣٢٣:٣٥:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٠:٥١١٢:١٩:٤٨١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٤٦٢٣:٣٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٩:٤٧١٩:٠٩:٥١١٩:٢٨:٢٩٢٣:٣٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن رحمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن رحمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن رحمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن رحمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن رحمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن رحمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن رحمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن رحمان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن رحمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن رحمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن رحمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن رحمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن رحمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن رحمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن رحمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن رحمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن رحمان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:٠٣١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٧٢٣:٣٣:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٠٨١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٣٧٢٣:٣٣:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٩٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:١٣١٩:١٧:١٢١٩:٣٦:١٧٢٣:٣٣:٥٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٠:١٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٥٧٢٣:٣٣:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٢٢:٤١١٢:٢٠:٢٥١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٣٦٢٣:٣٣:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٠٠٥:٢٢:١٨١٢:٢٠:٣١١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:١٤٢٣:٣٣:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٠:٣٩١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٥٢٢٣:٣٣:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٠:٤٦١٩:٢٠:١٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٣٣:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢١:١٥١٢:٢٠:٥٤١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٠٦٢٣:٣٣:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢٠:٥٧١٢:٢١:٠٢١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٤٢٢٣:٣٣:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٢٠:٤١١٢:٢١:١١١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:١٧٢٣:٣٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢١:٢٠١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٥٢٢٣:٣٤:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٠:١٢١٢:٢١:٣٠١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:٢٦٢٣:٣٤:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢١:٣٩١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٥٨٢٣:٣٤:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٩٠٥:١٩:٤٩١٢:٢١:٥٠١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٠٢٣:٣٤:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٩٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٢:٠٠١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٤:٠١٢٣:٣٤:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٢:١١١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٣٢٢٣:٣٤:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٢:٢٢١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٠١٢٣:٣٤:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٢:٣٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٢٩٢٣:٣٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:١٩:١٧١٢:٢٢:٤٥١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٥٦٢٣:٣٤:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:١٥١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٢٣٢٣:٣٥:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:١٩:١٤١٢:٢٣:٠٩١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:٤٨٢٣:٣٥:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:١٥١٢:٢٣:٢٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:١٢٢٣:٣٥:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٥٠٥:١٩:١٧١٢:٢٣:٣٤١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٣٥٢٣:٣٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٣:٤٧١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:٥٧٢٣:٣٥:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:١٧٢٣:٣٥:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:١٩:٣١١٢:٢٤:١٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٣٧٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٥٥٢٣:٣٦:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٢٢٣:٣٦:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٦:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٠:١٠١٢:٢٥:٠٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٩:٤١٢٣:٣٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن رحمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن رحمان روستای حسن رحمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن رحمان روستای حسن رحمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن رحمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن رحمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن رحمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن رحمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن رحمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن رحمان

روستای حسن رحمان بر روی نقشه

روستای حسن رحمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن رحمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن رحمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن رحمان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن رحمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حسن رحمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن رحمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن رحمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن رحمان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن رحمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن رحمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن رحمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن رحمان
زمان پخش اذان زنده به افق حسن رحمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن رحمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن رحمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن رحمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن رحمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو