جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن بیگی

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن بیگی


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٣١:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٩

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن بیگی (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای حسن بیگی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حسن بیگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن بیگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از حركت در راه، از همراه و پیش از قرار گرفتن در خانه درباره‌ی همسایه تحقیق نما.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن بیگی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن بیگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن بیگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن بیگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن بیگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن بیگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٢:٠١١٣:١٠:٢٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٧:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:٠١١٣:١٠:١٨١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٠:٠١١٣:١٠:٠٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٠:٠١١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٦:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٠٠٠:٢٥:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٥:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٥:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٤:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٤:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢١:٥١١٣:٠٩:١٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٤:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٩:١٠١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٤:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٤:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٣:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٣:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٣:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:١٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٣:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٣:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٥:١٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٣:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٢:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٩:١١٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٢:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٥٣١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٢:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٢٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن بیگی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حسن بیگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن بیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن بیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حسن بیگی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن بیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن بیگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن بیگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن بیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن بیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن بیگی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢١:١٦١١:٥٧:٠٣١٧:٣٢:٢٤١٧:٤٩:٥٩٢٣:١٧:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٢:٠٢١١:٥٦:٥٤١٧:٣١:٢٢١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٦:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٢:٤٨١١:٥٦:٤٧١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:٠٠٢٣:١٦:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٣:٣٤١١:٥٦:٤٠١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٧:٠٢٢٣:١٦:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٤:٢١١١:٥٦:٣٤١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٦:٠٥٢٣:١٦:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٥:٠٩١١:٥٦:٢٩١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٥:٠٩٢٣:١٦:٢١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٥:٥٦١١:٥٦:٢٥١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٤:١٥٢٣:١٦:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٦:٤٤١١:٥٦:٢١١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:٢١٢٣:١٦:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٧:٣٣١١:٥٦:١٨١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٢:٢٩٢٣:١٦:٠٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٨:٢٢١١:٥٦:١٦١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٣٨٢٣:١٥:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٩:١١١١:٥٦:١٤١٧:٢٢:٥٥١٧:٤٠:٤٩٢٣:١٥:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٠:٠٠١١:٥٦:١٤١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٠٠٢٣:١٥:٤٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٠:٥٠١١:٥٦:١٤١٧:٢١:١٦١٧:٣٩:١٣٢٣:١٥:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣١:٤٠١١:٥٦:١٥١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٢٧٢٣:١٥:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٢:٣٠١١:٥٦:١٧١٧:١٩:٤١١٧:٣٧:٤٣٢٣:١٥:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٣:٢١١١:٥٦:١٩١٧:١٨:٥٦١٧:٣٧:٠٠٢٣:١٥:٤١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٤:١٢١١:٥٦:٢٣١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:١٩٢٣:١٥:٤١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٥:٠٣١١:٥٦:٢٧١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٣٨٢٣:١٥:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٥٤١١:٥٦:٣٢١٧:١٦:٥٠١٧:٣٥:٠٠٢٣:١٥:٤٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٦:٤٦١١:٥٦:٣٨١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٢٣٢٣:١٥:٤٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٧:٣٨١١:٥٦:٤٥١٧:١٥:٣٢١٧:٣٣:٤٧٢٣:١٥:٥٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٨:٣٠١١:٥٦:٥٣١٧:١٤:٥٦١٧:٣٣:١٣٢٣:١٥:٥٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٩:٢٢١١:٥٧:٠١١٧:١٤:٢١١٧:٣٢:٤٠٢٣:١٥:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٠:١٤١١:٥٧:١٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٢:٠٩٢٣:١٦:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤١:٠٦١١:٥٧:٢١١٧:١٣:١٧١٧:٣١:٤٠٢٣:١٦:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤١:٥٩١١:٥٧:٣٢١٧:١٢:٤٧١٧:٣١:١٢٢٣:١٦:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٢:٥١١١:٥٧:٤٤١٧:١٢:١٩١٧:٣٠:٤٦٢٣:١٦:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٥٧:٥٦١٧:١١:٥٢١٧:٣٠:٢١٢٣:١٦:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٤:٣٦١١:٥٨:١٠١٧:١١:٢٧١٧:٢٩:٥٩٢٣:١٦:٤٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٥:٢٩١١:٥٨:٢٤١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٣٨٢٣:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن بیگی روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن بیگی روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن بیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن بیگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن بیگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن بیگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن بیگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن بیگی

روستای حسن بیگی بر روی نقشه

روستای حسن بیگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن بیگی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حسن بیگی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حسن بیگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن بیگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن بیگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسن بیگی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حسن بیگی دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حسن بیگی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن بیگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن بیگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن بیگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن بیگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن بیگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو