جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن بیگی

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن بیگی

اذان صبح: ٠٤:٤١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٧

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن بیگی (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای حسن بیگی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حسن بیگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن بیگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بزرگ‌ترین توانگری، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن بیگی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن بیگی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن بیگی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن بیگی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن بیگی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسن بیگی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:١٨١٣:١٢:٤٢١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٠٠٠:٣٠:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٣:٠٩١٣:١٢:٢٨١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٣٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٢:١٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٢:٠١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٩:٤٥١٣:١١:٤٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٩:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:١١٠٦:٣٨:٣٨١٣:١١:٣٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٨:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٧:٣٣١٣:١١:٢٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٨:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٢٨١٣:١١:١١١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٨:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٥:٢٣١٣:١١:٠٠١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٨:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٠:٤٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٧:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:١٠:٣٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٢:١٥١٣:١٠:٢٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٧:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣١:١٥١٣:١٠:١٩١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٦:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٠:١٥١٣:١٠:١٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٦:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:١٦١٣:١٠:٠١١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٦:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٦:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٥:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٥:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٥:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١١٠٠:٢٥:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٩:١٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:١٣١٣:٠٩:١٠١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٤:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن بیگی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسن بیگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن بیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن بیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسن بیگی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن بیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن بیگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن بیگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای حسن بیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن بیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن بیگی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن بیگی روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن بیگی روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسن بیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن بیگی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن بیگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن بیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن بیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن بیگی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠١:٠١١٢:٠٥:١٧١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٦:١٧٢٣:٢٥:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠١:٣٧١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٤:٥٨٢٣:٢٥:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٠٤:٣٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٣:٤٠٢٣:٢٤:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٤:١٤١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٤:٢٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٣:٢٨١٢:٠٣:٥٣١٨:٠٣:٥٠١٨:٢١:٠٣٢٣:٢٤:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٤:٠٥١٢:٠٣:٣٣١٨:٠٢:٣٢١٨:١٩:٤٥٢٣:٢٣:٥١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٣:١٣١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٢٨٢٣:٢٣:٣٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:١١٢٣:٢٣:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٥:٥٨١٢:٠٢:٣٣١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٤٢٣:٢٢:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٢:١٤١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٣٧٢٣:٢٢:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٧:١٤١٢:٠١:٥٤١٧:٥٦:٠٧١٨:١٣:٢١٢٣:٢٢:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٠١:٣٦١٧:٥٤:٥١١٨:١٢:٠٦٢٣:٢١:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٨:٣١١٢:٠١:١٧١٧:٥٣:٣٥١٨:١٠:٥١٢٣:٢١:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٠٩:١٠١٢:٠٠:٥٩١٧:٥٢:٢٠١٨:٠٩:٣٦٢٣:٢١:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٠٩:٤٩١٢:٠٠:٤١١٧:٥١:٠٥١٨:٠٨:٢٢٢٣:٢١:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٠:٢٩١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٩:٥١١٨:٠٧:٠٩٢٣:٢٠:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١١:٠٩١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٥:٥٦٢٣:٢٠:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٤٩١١:٥٩:٥١١٧:٤٧:٢٥١٨:٠٤:٤٤٢٣:٢٠:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:٣٠١١:٥٩:٣٥١٧:٤٦:١٢١٨:٠٣:٣٢٢٣:١٩:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٣:١١١١:٥٩:١٩١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٢:٢١٢٣:١٩:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٣:٥٢١١:٥٩:٠٤١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:١١٢٣:١٩:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٤:٣٤١١:٥٨:٥٠١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٠:٠٢٢٣:١٩:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٥:١٦١١:٥٨:٣٦١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٨:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٥:٥٩١١:٥٨:٢٢١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٧:٤٥٢٣:١٨:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٦:٤٢١١:٥٨:١٠١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٨:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٧:٢٥١١:٥٧:٥٨١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٥:٣٢٢٣:١٨:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٨:٠٨١١:٥٧:٤٦١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٧:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٨:٥٣١١:٥٧:٣٥١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٣:٢٢٢٣:١٧:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:١٩:٣٧١١:٥٧:٢٥١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:١٩٢٣:١٧:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٠:٢٢١١:٥٧:١٥١٧:٣٣:٤٣١٧:٥١:١٧٢٣:١٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن بیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن بیگی روستای حسن بیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن بیگی روستای حسن بیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن بیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن بیگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن بیگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن بیگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن بیگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن بیگی

روستای حسن بیگی بر روی نقشه

روستای حسن بیگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن بیگی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حسن بیگی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای حسن بیگی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسن بیگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن بیگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسن بیگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن بیگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسن بیگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن بیگی
افق شرعی امروز فردا حسن بیگی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن بیگی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حسن بیگی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن بیگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حسن بیگی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن بیگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن بیگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو