جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن آباد

کیبر | خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٣:٤٠:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٧
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٣٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خداوند، مردم نادان را برای تعلّم مسئول قرار نداد، جز این كه نخست اهل علم را برای تعلیم آنان قرار داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٠:٢١١٢:٣٠:٢٢١٩:٠٠:٥٧١٩:١٩:١٢٢٣:٤٦:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٠:٠٨١٩:٠١:٤٣١٩:٢٠:٠١٢٣:٤٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٧:٥١١٢:٢٩:٥٤١٩:٠٢:٣٠١٩:٢٠:٥٠٢٣:٤٦:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٢٩:٤٠١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:٣٨٢٣:٤٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٥:٢٢١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٢٧٢٣:٤٥:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٤:١٠١٢:٢٩:١٣١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٥:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٢:٥٧١٢:٢٩:٠١١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٤:٠٥٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥١:٤٦١٢:٢٨:٤٨١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٥٥٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٠:٣٥١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:٤٤٢٣:٤٤:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٨:٢٥١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٣٣٢٣:٤٣:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٨:١٦١٢:٢٨:١٤١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٣:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٧:٠٨١٢:٢٨:٠٤١٩:٠٩:٣١١٩:٢٨:١٢٢٣:٤٣:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٧:٥٤١٩:١٠:١٨١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٢:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٧:٤٤١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٢:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢٧:٣٥١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:٤١٢٣:٤٢:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢٧:٢٧١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٣١٢٣:٤١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:١٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٧:١٩١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٢١٢٣:٤١:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٧:١١١٩:١٤:١٤١٩:٣٣:١١٢٣:٤١:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢٧:٠٤١٩:١٥:٠١١٩:٣٤:٠١٢٣:٤١:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٦:٥٨١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٠:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٦:٥٢١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٦:٤٧١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٣١٢٣:٤٠:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٦:٤٣١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٤:٥٠١٢:٢٦:٣٩١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:١١٢٣:٣٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٦:٣٥١٩:١٩:٤٣١٩:٣٩:٠١٢٣:٣٩:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٦:٣٢١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٥٠٢٣:٣٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٣٢:١٢١٢:٢٦:٣٠١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٠٢٣:٣٩:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣١:٢١١٢:٢٦:٢٩١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٩٢٣:٣٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٠:٣٣١٢:٢٦:٢٧١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٢:١٩٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٦:٤٤١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٣٨٢٣:٣٧:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٦:٤٨١٩:٣٠:٢٦١٩:٥٠:٢٤٢٣:٣٧:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٣:٠٠١٢:٢٦:٥٣١٩:٣١:٠٨١٩:٥١:٠٩٢٣:٣٧:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٠٠٥:٢٢:٢٩١٢:٢٦:٥٩١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥٣٢٣:٣٧:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢١:٥٩١٢:٢٧:٠٥١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٣٦٢٣:٣٧:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٧٠٥:٢١:٣١١٢:٢٧:١٢١٩:٣٣:١٢١٩:٥٣:١٩٢٣:٣٧:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٣٠٥:٢١:٠٥١٢:٢٧:١٩١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٤:٠٢٢٣:٣٧:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢٧:٢٦١٩:٣٤:٣١١٩:٥٤:٤٣٢٣:٣٧:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٧:٣٤١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٥:٢٤٢٣:٣٧:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٤٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٧:٤٢١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٦:٠٤٢٣:٣٧:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٩٠٥:١٩:٣٥١٢:٢٧:٥١١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٤٣٢٣:٣٧:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٥٠٥:١٩:١٧١٢:٢٨:٠٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٧:٢١٢٣:٣٧:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٤٠٥:١٩:٠٠١٢:٢٨:١٠١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٥٨٢٣:٣٧:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٥٠٥:١٨:٤٤١٢:٢٨:٢٠١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٨:٣٤٢٣:٣٧:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٨٠٥:١٨:٣١١٢:٢٨:٣٠١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٩:٠٩٢٣:٣٧:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٣٠٥:١٨:١٨١٢:٢٨:٤٠١٩:٣٩:١٥١٩:٥٩:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣١٠٥:١٨:٠٨١٢:٢٨:٥١١٩:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:١٦٢٣:٣٧:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٠٠٥:١٧:٥٩١٢:٢٩:٠٢١٩:٤٠:١٧٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٣٨:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٢٠٥:١٧:٥٢١٢:٢٩:١٤١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠١:١٩٢٣:٣٨:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٧٠٥:١٧:٤٦١٢:٢٩:٢٥١٩:٤١:١٤٢٠:٠١:٤٨٢٣:٣٨:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٣٠٥:١٧:٤٢١٢:٢٩:٣٧١٩:٤١:٤١٢٠:٠٢:١٧٢٣:٣٨:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٢٠٥:١٧:٣٩١٢:٢٩:٤٩١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٣٨:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٣٠٥:١٧:٣٨١٢:٣٠:٠٢١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٣٨:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٧٠٥:١٧:٣٩١٢:٣٠:١٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٣٨:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٣٠٥:١٧:٤١١٢:٣٠:٢٧١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٣:٥٧٢٣:٣٩:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥١٠٥:١٧:٤٥١٢:٣٠:٤٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٤:١٩٢٣:٣٩:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٢٠٥:١٧:٥٠١٢:٣٠:٥٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٣٩:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٥٠٥:١٧:٥٧١٢:٣١:٠٦١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٣٩:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٠٠٥:١٨:٠٦١٢:٣١:١٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٥:١٥٢٣:٣٩:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٨٠٥:١٨:١٥١٢:٣١:٣٢١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٥:٣١٢٣:٤٠:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٨٠٥:١٨:٢٧١٢:٣١:٤٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٠:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو