جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباد

چناران | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣٢
اذان ظهر: ١١:٤٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٣١
اذان مغرب: ١٧:٣٤:١٨
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٥٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیل گیتس
مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٨:٠٨١٢:٣١:٥١١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤٥:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣١:٤١١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٤:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:١٩٢٣:٤٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٤:٣١١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٤:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٣:٢١١٢:٣١:١٣١٩:١٩:٤١١٩:٣٩:١١٢٣:٤٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٢:١١١٢:٣١:٠٥١٩:٢٠:٣٤١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٠:٥٧١٩:٢١:٢٦١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٣:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٢:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٢:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٥:٣٨١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤١:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤١:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:٣٧١٢:٣٠:١٨١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤١:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٢:٣٨١٢:٣٠:١٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤١:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣١:٤١١٢:٣٠:١٢١٩:٢٩:١٤١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٠:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٠:٤٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٠:٠٥١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٠:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٥١:٠٧٢٣:٤٠:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٨:٥٧١٢:٣٠:٠٧١٩:٣١:٤٧١٩:٥٢:٠١٢٣:٤٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٠:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢٧:١٤١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:٤٨٢٣:٣٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:١٧٠٥:٢٦:٢٥١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٤٢٢٣:٣٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٥:٣٨١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:٣٤٢٣:٣٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٤:٥٢١٢:٣٠:١٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:٢٦٢٣:٣٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٤٩٠٥:٢٤:٠٧١٢:٣٠:١٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٧:١٨٢٣:٣٩:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٤٤٠٥:٢٣:٢٤١٢:٣٠:١٥١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٨:١٠٢٣:٣٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٢:٤٣١٢:٣٠:١٩١٩:٣٨:٢١١٩:٥٩:٠٠٢٣:٣٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٢:٠٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٥١٢٣:٣٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٣٧٠٥:٢١:٢٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٩:٥٤٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٣٨:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٣٩٠٥:٢٠:٤٩١٢:٣٠:٣٣١٩:٤٠:٤١٢٠:٠١:٢٩٢٣:٣٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٦:٢٢١٦:٥٣:١٥١٧:١٢:٥٢٢٣:٠٢:٢٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:١١١١:٤٦:٣٤١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٥٤٢٣:٠٢:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٨:٢٩١١:٤٦:٤٥١٦:٥٥:٢٤١٧:١٤:٥٦٢٣:٠٢:٥٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٤٦١١:٤٦:٥٦١٦:٥٦:٢٨١٧:١٥:٥٨٢٣:٠٣:٠٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٧:٠١١١:٤٧:٠٥١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٣:٢١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٦:١٥١١:٤٧:١٤١٦:٥٨:٣٨١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٣:٣٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٢٧١١:٤٧:٢٢١٦:٥٩:٤٢١٧:١٩:٠٤٢٣:٠٣:٤٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٣٧١١:٤٧:٣٠١٧:٠٠:٤٧١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٣:٥٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٣:٤٦١١:٤٧:٣٦١٧:٠١:٥١١٧:٢١:٠٨٢٣:٠٤:٠٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٢:٥٣١١:٤٧:٤١١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:١٠٢٣:٠٤:١٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٥٩١١:٤٧:٤٦١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٣:١٢٢٣:٠٤:٢٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:٠٣١١:٤٧:٥٠١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٤:١٣٢٣:٠٤:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٠:٠٦١١:٤٧:٥٣١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:١٤٢٣:٠٤:٣٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٠٧١١:٤٧:٥٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:١٦٢٣:٠٤:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٧:٥٧١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:١٧٢٣:٠٤:٤٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٠٦١١:٤٧:٥٨١٧:٠٩:١٨١٧:٢٨:١٧٢٣:٠٤:٥١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٠٣١١:٤٧:٥٨١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:١٨٢٣:٠٤:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٤:٥٩١١:٤٧:٥٧١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:١٩٢٣:٠٤:٥٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٣:٥٤١١:٤٧:٥٦١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:١٩٢٣:٠٤:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٢:٤٨١١:٤٧:٥٣١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:١٩٢٣:٠٤:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢١:٤١١١:٤٧:٥٠١٧:١٤:٣٠١٧:٣٣:١٩٢٣:٠٤:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٠:٣٢١١:٤٧:٤٧١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:١٨٢٣:٠٤:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٩:٢٢١١:٤٧:٤٣١٧:١٦:٣٣١٧:٣٥:١٨٢٣:٠٤:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٨:١٢١١:٤٧:٣٨١٧:١٧:٣٤١٧:٣٦:١٧٢٣:٠٤:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٧:٠٠١١:٤٧:٣٢١٧:١٨:٣٥١٧:٣٧:١٦٢٣:٠٤:٤٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٥:٤٧١١:٤٧:٢٦١٧:١٩:٣٥١٧:٣٨:١٤٢٣:٠٤:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٤:٣٣١١:٤٧:١٩١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٩:١٣٢٣:٠٤:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٣:١٩١١:٤٧:١١١٧:٢١:٣٥١٧:٤٠:١١٢٣:٠٤:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٢:٠٣١١:٤٧:٠٣١٧:٢٢:٣٥١٧:٤١:٠٩٢٣:٠٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٣:١١١١:٤٤:٥٢١٦:٤٦:٥١١٧:٠٦:٤٤٢٣:٠٠:٢٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٢:٤٢١١:٤٥:٠٨١٦:٤٧:٥٤١٧:٠٧:٤٥٢٣:٠٠:٥٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٢:١١١١:٤٥:٢٥١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٤٦٢٣:٠١:١٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٣٩١١:٤٥:٤٠١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٤٧٢٣:٠١:٢٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤١:٠٥١١:٤٥:٥٥١٦:٥١:٠٦١٧:١٠:٤٨٢٣:٠١:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٢٨١١:٤٦:٠٨١٦:٥٢:١٠١٧:١١:٥٠٢٣:٠٢:٠٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٦:٢٢١٦:٥٣:١٥١٧:١٢:٥٢٢٣:٠٢:٢٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:١١١١:٤٦:٣٤١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٥٤٢٣:٠٢:٣٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٨:٢٩١١:٤٦:٤٥١٦:٥٥:٢٤١٧:١٤:٥٦٢٣:٠٢:٥٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٤٦١١:٤٦:٥٦١٦:٥٦:٢٨١٧:١٥:٥٨٢٣:٠٣:٠٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٧:٠١١١:٤٧:٠٥١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٣:٢١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٦:١٥١١:٤٧:١٤١٦:٥٨:٣٨١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٣:٣٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٢٧١١:٤٧:٢٢١٦:٥٩:٤٢١٧:١٩:٠٤٢٣:٠٣:٤٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٣٧١١:٤٧:٣٠١٧:٠٠:٤٧١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٣:٥٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٣:٤٦١١:٤٧:٣٦١٧:٠١:٥١١٧:٢١:٠٨٢٣:٠٤:٠٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٢:٥٣١١:٤٧:٤١١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:١٠٢٣:٠٤:١٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٥٩١١:٤٧:٤٦١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٣:١٢٢٣:٠٤:٢٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:٠٣١١:٤٧:٥٠١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٤:١٣٢٣:٠٤:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٠:٠٦١١:٤٧:٥٣١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:١٤٢٣:٠٤:٣٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٠٧١١:٤٧:٥٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:١٦٢٣:٠٤:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٧:٥٧١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:١٧٢٣:٠٤:٤٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٠٦١١:٤٧:٥٨١٧:٠٩:١٨١٧:٢٨:١٧٢٣:٠٤:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٠٣١١:٤٧:٥٨١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:١٨٢٣:٠٤:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٤:٥٩١١:٤٧:٥٧١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:١٩٢٣:٠٤:٥٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٣:٥٤١١:٤٧:٥٦١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:١٩٢٣:٠٤:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٢:٤٨١١:٤٧:٥٣١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:١٩٢٣:٠٤:٥٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢١:٤١١١:٤٧:٥٠١٧:١٤:٣٠١٧:٣٣:١٩٢٣:٠٤:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٠:٣٢١١:٤٧:٤٧١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:١٨٢٣:٠٤:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٩:٢٢١١:٤٧:٤٣١٧:١٦:٣٣١٧:٣٥:١٨٢٣:٠٤:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٨:١٢١١:٤٧:٣٨١٧:١٧:٣٤١٧:٣٦:١٧٢٣:٠٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد
افق شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو